Stichting Natuur- en MilieuPlatform Ermelo

home  NMP  activiteiten  educatie  boekjes  natuur  duurzaamheid  composteren  ErmeloSchoon  folders  contact  links  archief

 

 

archief activiteiten                    

activiteiten 2018

 

 


 

27 januari 2018                                               Opendeur 'Ermelo Energieneutraal'


Het is maar goed dat het NMP meer ruimte tot haar beschikking heeft gekregen in De Witte Heide. De bezoekers van de Opendeur ‘Ermelo energieneutraal’ hadden niet allemaal in de andere zaaltjes gekund. In de presentatie werd eerst ingegaan op de ambities van de gemeente, gevolgd door een wat meer technisch deel over warmtescans, type zonnepanelen, type windmolens, aardwarmte en biovergisting. In het laatste deel werden de mogelijkheden van grootschalige duurzame energieopwekking behandeld zoals onderzoeksbureau Over Morgen het aan de gemeente heeft voorgesteld. Daarna was er een levendige discussie waarin de vraag naar boven kwam of een gemeente wel in haar eentje aan de ambitieuze doelstelling, energieneutraal in 2030 door middel van eigen energieopwekking, kan voldoen. Een goede bijeenkomst waarin nog eens duidelijk werd dat energie-neutraal 2030 een grote opgave is waarbij samen naar het doel gewerkt moet gaan worden.

                                                                          Ermelo Duurzamer        diverse documenten


  


29 januari 2018                                      Presentatie werkplan natuurtuin 'De Zandkamp'

Maandag 29 januari was het zover. De HBO-studenten Toegepaste Biologie van de Aeres Hogeschool uit Almere konden hun resultaten in De Witte Heide presenteren. Van tevoren hadden ze de definitieve schriftelijke versie al toegestuurd. Nu konden ze deze mondeling gaan toelichten. In een volle zaal met o.m. leden van de werkgroep Landschapsbeheer, de imkers, Chris Herzog (natuurtuin Harderwijk), hengelsportvereniging De Snoek, Dick Saaltink van de gemeente Ermelo en wethouder van Eijsden. Ook aanwezig was de begeleider van Aeres Hogeschool om de studenten te kunnen beoordelen. Met behulp van een powerpointpresentatie lichtten zij hun ideeën toe. Per fase, fase 1 is de visvijver met klompenpad en fase 2 de natuurtuin met de akkertjes en de tuin met vergeten groenten, werden de plannen ontvouwd en toegelicht met uitvoering en beheersplan. Ook de subsidiemogelijkheden en een kostenplaatje passeerden de revue. Na afloop ontvingen de studenten een drinkmok met daarop hun eigen tekening van de natuurtuin. In deze bijlage is het werk te lezen.

Het is een ieder wel duidelijk geworden dat er nog heel veel aarde verzet moet worden om een fraaie vijver en natuurtuin te realiseren. We gaan aan de slag.                (zie verder hier)

    
31 januari 2018                                          Vervolg project Natuurgebied Strand-Horst

Op woensdag 31 januari hebben studenten van Hogeschool Aeres het eindrapport van hun studie rond de herinrichting van het deel “natuurgebied” in het voorgenomen bestemmingsplan Strand-Horst gepresenteerd en toegelicht.

Het is een heel uitgebreide rapportage geworden, met diepgaand onderzoek en zeer nauwkeurige afgewogen conclusies. Daar zijn we als NMP-bestuur heel blij mee en ook wel, in positieve zin, een beetje verrast.
Uiteindelijk komen de studenten tot de slotsom dat een laag moerassig gebied met enkele luwe poelen het meest de biodiversiteit ter plaatse zal verbeteren. Een belangrijke voorwaarde is echter de geluidreductie vanwege de A28. Daarvoor is een geluidswal onontbeerlijk. Anderszins zullen de doelstellingen van een “rustig” ontwikkelingsgebied niet haalbaar blijken te zijn.
Overigens zijn de plannen financieel, binnen het budget van Gastvrije Randmeren, haalbaar.

Hoe gaan we nu verder?
Allereerst zal er nog een presentatie plaatsvinden, door de studenten, bij de betrokken stakeholders, o.a. gemeente Ermelo en stichting Gastvrije Randmeren.
Daarnaast zullen we het College van B & W en de gemeenteraad van de plannen op de hoogte stellen.

Er komen daarna vervolgoverleggen met de betrokken stakeholders (weet ook Leisurelands, zijnde de eigenaar van Strand-Horst) over het uit te voeren uitvoeringsproces.
 

2 februari 2018                                                                 Warmetruiendag

Vrijdag 2 februari was het weer Warmetruiendag. De Warmetruiendag is een landelijk evenement met als motto: ‘kleed je warm aan, dan kan de verwarming lager.’ In Ermelo is de Warmetruiendag al een bekend begrip door de acties van Stichting Natuur- en MilieuPlatform (NMP) Ermelo. Maar misschien ten overvloede nog even de achterliggende gedachte: iedere graad, die je de kamerthermostaat lager stelt, scheelt 6 % energieverbruik, op één dag wordt zo door heel veel mensen samen veel energie bespaard en mensen worden gemotiveerd om de rest van het jaar bewust om te gaan met energieverbruik.
Gordijnen ’s avonds dichtdoen, de verwarming uitzetten in kamers waar je niet bent, pantoffels aandoen en goed isoleren, zijn maar een paar tips waardoor een ieder energie en ook kosten kan besparen. Het NMP besteedt al voor het zevende jaar aandacht aan deze dag in het kader van duurzaamheid.
Laten we met zijn allen op de Warmetruiendag een warme trui en sjaal aandoen, de verwarming lager zetten en zo de klimaatafspraken van Parijs in de praktijk te brengen.

Wilt u meer weten over energiebesparing, vraagt u het dan bij het Duurzaamheidsloket in de hal van het gemeentehuis. Elke donderdag van 17 tot 20 uur zitten vrijwilligers van het NMP voor u klaar.


17 februari 2018                                                    Vervolg natuurtuin 'De Zandkamp'

Zaterdagmorgen 17 februari heeft de KNNV-werkgroep Landschapsbeheer weer veel werk verzet rond de waterpartij bij de (toekomstige?) natuurtuin aan de Zandkampweg/Konijnenwal. Erg veel braamstruikopslag is verwijderd en ook deels uitgegraven. Het lage pad oostelijk langs het water stond nog grotendeels onder water. Een tweede, wat hoger gelegen pad is nu vrijgemaakt. Veel, deels omgewaaide, bomen en jonge opslag zijn verwijderd. Tegen twaalven werd het werk beëindigd en werd de werkmorgen afgesloten met een heerlijke kom kippensoep. We zijn erg blij dat het zover is en gaan nu proberen de zaak bij te houden. Bijhouden, dat zal op zich al een hele uitdaging zijn.

    

 

 

 

zie ook hier

 

 
21 februari 2018                                                            NMP bij De Amaniet

Woensdagavond 21 februari heeft het NMP voor de bewoners van het verzorgingscentrum De Amaniet een presentatie gehouden. Aan de hand van foto’s werd een virtuele struinwandeling gemaakt over de landgoederen Groevenbeek, Staverden en Leuvenum. Voor sommige ouderen een feest van herkenning. Gezien de reacties, een initiatief dat voor herhaling vatbaar is.

    
24 februari 2018                                                           Opendeur 'De kosmos'

Achter de zichtbare sterrenhemel gaat nog een hele ruimte schuil. De Andromedanevel, het object dat het verste weg staat en nog met het blote oog zichtbaar is, kraamkamers van sterren, supernova’s, neutronensterren en .....

Gert (Schuurman) en Kees (Witteveen) waren overduidelijk in hun element tijdens de Opendeur van februari, het enthousiasme spatte ervan af!6 maart 2018                                                               Wonen en Groen in Ermelo

Dinsdagavond 6 maart was in De Immanuelkerk de presentatie ‘Wonen en Groen in Ermelo’.

Samen met Hans van Dijk verzorgde Gert Schuurman deze op uitnodiging van Progressief Ermelo.
Ging Hans vooral in op de ontwikkeling van de woningen in Ermelo, Gert legde het accent op het verdwijnen van het groen in het dorp. De verstening en de daarbij ontstane problemen (wateroverlast en opwarming) en de saaie grasperken in plaats van mooie kleurrijke bloemenborders waren zijn speerpunten.

Een oproep aan de gemeente en de burger om verstening om te zetten in bloemrijke terreintjes!

    Ermelo van Nu
9 maart 2018                                                                   NL Doet de natuurtuin

Vrijdag 9 maart was de landelijke vrijwilligerswerkdag van NL-Doet. Er werd ook gewerkt in de natuurtuin. Prachtig weer en de 11 leerlingen van CC Groevenbeek en een student van Landstede Harderwijk hebben onder leiding van de vrijwilligers van de natuurtuin en leden van KNNV-landschapsbeheer veel werk verricht. Boomopslag werd verwijderd, opkomende braamstruiken werden uitgegraven en takkenhopen werden verplaatst. Ermelo is weer wat mooier geworden.

Op de facebookpagina Natuurtuin Ermelo is een mooi filmpje geplaatst.  

    

 
17 maart 2017                                                                  Waardevol-lintje 

Zaterdagmorgen 17 maart 2018 kreeg Gert Schuurman een 'waardevol-lintje' opgespeld. De plaatselijke ChristenUnie had besloten mensen te belonen die zich inzetten op thema’s die zij centraal stelt in het programma voor de gemeenteraad vanaf 2018. Voor het NMP klinkt dit hoopvol. Voordat Ronald van Veen het lintje kon opspelden gaf Gert nog even te kennen dat hij het lintje zag als een verdienste van het hele NMP. Samen, zoals ook op de banner zichtbaar was. Mooi dat men de inzet van het NMP ziet en waardeert.

       

 
24 maart 2018                                                                Opendeur 'De moestuin'

Biologisch tuinieren is tuinieren op een natuurlijke manier. Hoe zijn ongewenste plagen 'milieuvriendelijk' te bestrijden? Aandacht voor 'vergeten groenten'. Een grote moestuin of een kleine moestuin, eten van eigen kweek geeft een goed gevoel.locatie: De Witte Heide, Kerklaan 5a
10.00-12.30 uur, presentatie 10.30 uur  (toegang gratis)

Opendeur-programma 2018
26 mei 2018                                                                         Opendeur 'De bij'

De honingbij is onmisbaar voor onze voedselvoorziening. Maar dezelfde honingbij wordt bedreigd door de pesticiden die gebruikt worden in de land– en tuinbouw. Het leven van de honingbij en andere bijen. Er dan is er ook nog de honing.locatie: De Witte Heide, Kerklaan 5a
10.00-12.30 uur, presentatie 10.30 uur  (toegang gratis)
29 september 2018                                                        Opendeur 'Het zwijn'

Een wild zwijn. Schadelijk of nuttig in onze bossen en op de heidevelden? Zijn er te veel zwijnen op de Veluwe? Frislingen met hun prachtige ‘pyjamaatjes’ verlaten de ketel en gaan mee in de rotte. De imposante keiler.locatie: De Witte Heide, Kerklaan 5a
10.00-12.30 uur, presentatie 10.30 uur  (toegang gratis)
27 oktober 2018                                                              Opendeur 'Insecten'

De houding van de mens ten opzichte van insecten is ambivalent te noemen. We genieten van de vlinder, maar gruwen van muggen en wespen. Toch zijn veel insecten zeer nuttig voor de mens. Wat betekent de afname van insecten voor ons?locatie: De Witte Heide, Kerklaan 5a
10.00-12.30 uur, presentatie 10.30 uur  (toegang gratis)
24 november 2018                                                          Opendeur 'Het weer'

Er zijn weinig landen waar zoveel over het weer gesproken wordt als in Nederland. Maar er zijn ook weinig landen waar het weer zo veranderlijk is als bij ons. Hogedrukgebieden, depressies, isobaren dicht bijeen, straalstromen en …  Gaat ons weer veranderen door klimaatverandering?locatie: De Witte Heide, Kerklaan 5a
10.00-12.30 uur, presentatie 10.30 uur  (toegang gratis)

 
 

 

naar boven