Stichting Natuur- en MilieuPlatform Ermelo

home  NMP  activiteiten  educatie  boekjes  natuur  duurzaamheid  composteren  ErmeloSchoon  folders  contact  links  archief

 

 

 

 

                                                                                                                                                                       

Natuurtuin  De Zandkamp

 

Natuurtuin De Zandkamp krijgt vorm                                                              

Er is een mooi begin gemaakt met het opknappen van de Natuurtuin in wording aan de Zandkampweg aan de rand van Ermelo-West. Zaterdag 25 november gingen leden van Werkgroep Landschapsbeheer van de KNNV aan de slag met het knotten van elzen en wilgen en maaiden ze bramen af. Hulde voor deze inzet, want daarmee ligt een gedeelte van het terrein rond de vijver er weer opgeruimd bij.

Opknappen en omvormen

Het gebied De Zandkamp ligt tussen de Zandkampweg en de Konijnenwal in Ermelo (toegang via de Arendlaan en vervolgens de Konijnenwal). In het gebied ligt op dit moment de visvijver, het Pelserpad (klompenpad) loopt er doorheen, er is een zandwal, een bijenstal en ’s zomers een bloemenweide. De twee laatsten zijn in beheer bij de heer Van den Broek, imker. Het is de bedoeling om het gebied naast en rondom de visvijver op te knappen en om te vormen tot een Natuurtuin. Nieuwe struiken en planten kunnen dan ruimte bieden aan insecten, vogels, kikkers, hagedissen enzovoorts. Daarnaast zijn er ideeën om de visvijver op te knappen en een wandelpad er rondom en een steigertje erin aan te leggen. Zo wordt het aantrekkelijker voor educatie aan schooljeugd en zal een mooi wandelgebiedje kunnen ontstaan.
In de werkgroep Natuurtuin De Zandkamp, ontstaan vanuit de Stichting NMP Ermelo, zitten imkers, vertegenwoordigers van de hengelsportvereniging De Snoek, de KNNV Noordwest Veluwe, het Pelserpad (klompenpad) en de buurtvereniging Horst en Telgt.

Studenten maken plan

Handen uit de mouwen is een goede start, maar er komt meer bij kijken. Een uitgewerkt plan zal helpen om in kaart te brengen hoe de omvorming naar een natuurgebiedje het beste aangepakt kan worden. Daarom is hulp ingeroepen. Maandagmorgen 21 november was het koud en nat, maar 6 HBO-studenten Toegepaste Biologie van Aeres Hogeschool uit Almere zijn wel wat gewend. Leden van de werkgroep ook, dus gingen Dick Dooijewaard, Ineke Jonker, Ferry Schaap en Gert Schuurman het veld in. Het terrein aan de Zandkampweg werd verkend en er werden water- en bodemmonsters genomen.
De studenten gaan een projectplan maken om de natuurtuin te kunnen realiseren. Het idee is om het klompenpad dat door dit terrein loopt te versterken. Het doel is een landschapspareltje met inheemse flora en fauna zoals deze oorspronkelijk in dit gebied voorkwamen. Het geheel sluit mooi aan bij de inzet van buurtbewoners, een initiatief dat prima past in gemeentelijke ideeën over inzet van bewoners in het openbare groen.

Wilt u meedenken of meehelpen, neem dan contact op via info@nmpermelo.nl of tel. 55 41 26. 

 
   

    

       


 

update 18-12-2017:

(Tussen)Stand Natuurtuin “De Zandkamp”.
 
Voor het einde van het jaar staat het project Natuurtuin al enigszins in de spreekwoordelijke steigers. De 6 studenten Toegepaste Biologie van de Aeres Hogeschool te Almere hebben, in samenwerking met ons, in een tussenrapportage de grote lijnen aangegeven. Het geheel is opgedeeld in 4 fasen. De fasen 3 en 4 blijven voorlopig buiten de opzet.We beperken ons dus tot fase 1 (waterpartij en bosschage) en fase 2 (plantentuin).

fase 1: Aan de zuidkant en een deel van de west- en oostkant is erg veel opslag verwijderd. De KNNV-werkgroep Landschapsbeheer heeft zaterdagmorgen 25 november veel werk verricht. Het plan is om eind januari of half februari weer een zaterdagmorgen aan de slag te gaan.
De uitloop met een mogelijk bruggetje is verplaatst naar het noordoosten. Hier is al een uitloop.
Met de studenten wordt gekeken naar de waterkwaliteit, aanvulling van waterplanten e.d.
Ook wordt gekeken naar de mogelijkheden om de biodiversiteit van de vijver te vergroten. In het oostelijk deel zal de vijver ondiep uitgebreid kunnen worden met plasjes en moerasachtige plekken. Goed voor amfibieën en oeverplanten. De zuidkant en westkant met steiger blijven geschikt voor de hengelsport. In de bosschage worden takkenrillen gemaakt. Ook wordt gekeken naar nestkasten voor vogels en vleermuiskasten.

fase 2: Met de gemeente is afgesproken dat de laag zwarte grond in het oostelijk deel weggehaald gaat worden. De wal in het noorden wordt deels nog iets in noordelijke richting verplaatst. De steilheid van de wal wordt aangepast tot een meer natuurlijke. Flauwer oplopend. In het westelijk deel worden ook lage walletjes gemaakt waardoor er microklimaatjes mogelijk worden. In de wat diepere delen proberen we leemlagen te krijgen zodat er natte terreindelen ontstaan. Ook zal er materiaal geplaatst worden als bijen-/insectenhotels en opwarm-/schuilplekken voor reptielen en amfibieën en kleine zoogdieren. Het terrein zal ingezaaid gaan worden met zaadmengsels van inheemse planten. Chris Herzog (natuurtuin Harderwijk) is onze adviseur.
In het zuidelijke deel komt een terreinstukje dat ingericht gaat worden met vergeten groenten en oude graansoorten.
De wallen zullen beplant worden met inheemse struiken.Bij de Konijnenwal komt een ruimte voor het stallen van fietsen. Iets het terrein op komen dan (klap)hekjes om links naar de plantentuin te gaan en om rechts het klompenpad en/of het pad om de vijver te bewandelen. Aan de Zandkampweg komt dan 1 (klap)hekje. Over de wal komt een verbindingsbrug tussen fase 1 en fase 2.
(Opmerking: In de tekening is het klompenpad iets te ver in oostelijke richting getekend; wordt nog aangepast.)Dinsdag 9 januari heeft Gert Schuurman in de vergadering van de KNNV werkgroep landschapsbeheer een korte presentatie gehouden. De werkgroep had eind november al veel werk verzet in het terrein, maar het idee achter de natuurtuin en de vijver was niet voor een ieder helder. De doelstelling en de plannen werden toegelicht. In de vergadering heeft de werkgroep besloten om geld beschikbaar te stellen voor dit project. We denken dat in eerste instantie te gaan besteden aan een brug over de uitloop en een trap over de wal tussen het klompenpad en de natuurtuin. We zijn erg blij met deze toezegging.

Maandag 15 januari is Ineke Jonker met een paar studenten naar Utrecht geweest. Met Arianne Doelemans van Landschap Erfgoed Utrecht hebben ze gesproken over mogelijke subsidie-bronnen en hoe deze te bereiken. De studenten hebben een paar goede tips meegekregen die ze kunnen weergeven in hun projectvoorstel.
Maandag 29 januari was het zover. De HBO-studenten Toegepaste Biologie van de Aeres Hogeschool uit Almere (Angelo, Lisa, Maaike, Thirza, Jasper en Quinn) konden hun resultaten in De Witte Heide presenteren. Van tevoren hadden ze de definitieve schriftelijke versie al toegestuurd. Nu konden ze deze mondeling gaan toelichten. In een volle zaal met o.m. leden van de werkgroep Landschapsbeheer, de imkers, Chris Herzog (natuurtuin Harderwijk), hengelsportvereniging De Snoek, Dick Saaltink van de gemeente Ermelo en wethouder van Eijsden. Ook aanwezig was de begeleider van Aeres Hogeschool om de studenten te kunnen beoordelen. Met behulp van een powerpointpresentatie lichtten zij hun ideeën toe. Per fase, fase 1 is de visvijver met klompenpad en fase 2 de natuurtuin met de akkertjes en de tuin met vergeten groenten, werden de plannen ontvouwd en toegelicht met uitvoering en beheersplan. Ook de subsidiemogelijkheden en een kostenplaatje passeerden de revue. Na afloop ontvingen de studenten een drinkmok met daarop hun eigen tekening van de natuurtuin. In deze bijlage is het werk te lezen.

Het is een ieder wel duidelijk geworden dat er nog heel veel aarde verzet moet worden om een fraaie vijver en natuurtuin te realiseren. We gaan aan de slag.

    

 
Zaterdagmorgen 17 februari heeft de KNNV-werkgroep Landschapsbeheer weer veel werk verzet rond de waterpartij aan de Zandkampweg/Konijnenwal. Erg veel braamstruikopslag is verwijderd en ook deels uitgegraven. Het lage pad oostelijk langs het water stond nog grotendeels onder water. Een tweede, wat hoger gelegen pad is nu vrijgemaakt. Veel, deels omgewaaide, bomen en jonge opslag zijn verwijderd. Tegen twaalven werd het werk beëindigd en werd de werkmorgen afgesloten met een heerlijke kom kippensoep. We zijn erg blij dat het zover is en gaan nu proberen de zaak bij te houden. Bijhouden, dat zal op zich al een hele uitdaging zijn.