terug

Activiteiten NME-centrum Ermelo  2000


Een greep uit de activiteiten in 2000

   

Januari 2000

Het NME-centrum presenteerde zich op de nieuwjaarsreceptie van het gemeentebestuur in de hal van het gemeentehuis. Diverse geïnteresseerden bezochten de stand. 

Januari tot en met december 2000

Het NME-centrum presenteerde zich diverse keren. Zo was het centrum te vinden op de Lammetjesmarkt en de jaarmarkt in de Stationsstraat.
Ook werden enkele informatieavonden georganiseerd voor organisaties zoals de Rotaryclub.
  

22 januari tot en met 25 maart 2000

Tijdens deze periode waren unieke foto’s van de natuur rond Ermelo te zien van de Ermelose natuurfotograaf Ton Schenk.     

 

 

 

 

 

 

Maart 2000

Op boomfeestdag in maart 2000 werd ’s avonds in het NME-centrum een forumdiscussie gehouden over het groenbeleid in Ermelo. Vertegenwoordigers van de gemeentelijke afdeling Openbare Werken gaven een toelichting op het gemeentelijke groenbeleid, waarop aansluitend de mogelijkheid was tot het stellen van vragen en te discussiëren. Onderwerpen die aan de orde kwamen waren o.a. kapvergunningen, criteria voor de monumentale bomenlijst, herplantverplichting, beheer bosplantsoen en landschappelijke beplanting.   

 

Juli tot en met december 2000

Zaterdag 1 juli 2000 openden Jonkvrouwe A.C. Sandberg en Jonkvrouwe M.A.J. Sandberg de expositie “Kijk op…… het Landschap van Ermelo” in het NME-centrum. Deze expositie was gebaseerd op het landschapsbeleidsplan dat de gemeente Ermelo heeft ontwikkeld. Dit plan beschrijft de landschappelijke en natuur- en cultuurhistorische waarden van het buitengebied van Ermelo en hoe we die kunnen behouden of verbeteren. De drie zones uit het plan, Randzone, Boszone en Agrarische enclave, werden in beeld gebracht langs de wanden van de expositieruimte.   

 

 

September 2000

Het NME-centrum gaf medewerking aan de Open Monumentendag 2000. Er werd mede een fietstocht uitgezet en ondersteuning gegeven aan de organisatie.