terug

Activiteiten NME-centrum Ermelo  2003

 

Januari tot en met december 2003      Landschapsbeleidsplan

Doorlopende tentoonstelling over de uitvoering van het landschapsbeleidsplan in de gemeente Ermelo. Diverse projecten werden toegelicht door middel van tekeningen en andere informatie.

15 februari 2003        Nestkastjes maken

Op zaterdag 15 februari 2003 hebben enkele basisschool kinderen in het NME-centrum nestkastjes voor pimpelmezen in elkaar gezet. Het NME-centrum zorgde voor de benodigde  bouwpakketten. De nestkasten gingen na afloop mee naar huis en hebben hopelijk een mooi plekje in de tuinen gekregen. De activiteit was vorig jaar maart ook een groot succes.

 

April tot en met augustus 2003     Vlinders

Deze maanden was er in het centrum een tentoonstelling over vlinders.

 

12 april 2003     Plantenruilbeurs

Op 12 april 2003 was er bij het NME-centrum een plantenruilbeurs. Deze activiteit was in samenwerking met de KMTP afdeling Ermelo Putten georganiseerd. Diverse planten wisselden van plantenliefhebber.

26 april 2003    Bomenwandelexcursie 's Heeren Loo-Lozenoord

Het Natuur- en MilieuEducatief Centrum Ermelo organiseerde zaterdag 26 april 2003 een bomenwandelexcursie over het landgoedterrein van ’s Heeren Loo – Lozenoord. Om half tien ’s morgens startte de circa anderhalf uur durende wandeltocht bij de Opstandingskerk aan de Fokko Kortlanglaan, onder leiding van een deskundige gids.
Dankzij het zonnige voorjaarsweer bloeiden er al verschillende struiken en waren er diverse bomen aan hun blad herkenbaar.

10 mei 2003    Landelijke Fietsdag

Het Natuur- en MilieuEducatief Centrum Ermelo deed mee met de Landelijke Fietsdag op zaterdag 10 mei en was daarom extra geopend van 10.00 – 17.00 uur. Alle fietsroutes startten bij het VVV-kantoor in Ermelo. De deelnemers die voor de 12 kilometer lange Groevenbeekroute (uitgestippeld door het NME-centrum i.s.m. de VVV en de Oudheidskamer) kozen kregen te maken met een speuropdracht die o.a. naar de NME-tuin voerde.

18 juni 2003  Vogelexcursie Schuitenbeek

Op woensdag 18 juni 2003 vond er een vogelexcursie plaats in Delta Schuitenbeek tussen Nulde en de Nijkerksluis.
Dit natuurontwikkelingsgebied is in 2001-2002 door Rijkswaterstaat aangelegd. Aan de zuidkant van het Nuldernauw is evenwijdig aan de bestaande Zeedijk een nieuwe afleidingsdijk gebouwd waardoor in deze delta een moerasgebied zal ontstaan, waar vele vogelsoorten van zullen profiteren.
Thans wordt deze delta al bewoond door soorten als bergeend, krakeend en slobeend, terwijl in de rietkragen langs de Zeedijk rietgors en kleine karekiet voorkomen.
De aangrenzende Polder Arkemheen vormt het broedgebied van weidevogels zoals  tureluur, grutto en kievit.  
De wandelvogelexcursie stond onder leiding van Marlies Roelofs en Gerard van Ruiten van het NME-centrum Ermelo.

26 juni en  28 juni 2003   Open Tuinenavond en -dag

Het Natuur- en MilieuEducatief Centrum Ermelo aan de Burgemeester van Oordtstraat 30 in Ermelo deed ook in 2003 mee met de Open Tuinenavond donderdag 26 juni  en Open Tuinendag op zaterdag 28 juni en was daarom extra geopend.  De tuin rond het NME-centrum was opgenomen in de fietsroute die bij het VVV kantoor verkrijgbaar was.

16 december 2003    Planten Amaliaboom

Op initiatief van het Natuur- en Milieuplatform Ermelo en in samenwerking met de Oranjevereniging Ermelo en de gemeente Ermelo plantte burgemeester ing. W.P. Omta op dinsdag 16 december 2003 om 15.00 uur samen met de leerlingen van groep 7 van de Prinses Ireneschool de Amaliaboom op de Markt. Dit ter gelegenheid van de geboorte van Prinses Catharina-Amalia op zondag 7 december 2003.