terug

Activiteiten NME-centrum Ermelo  2004


27 januari en 31 januari 2004     Korstmossen

De meeste mensen letten er niet zo snel op maar in Nederland komen veel soorten korstmossen voor. Ze zijn te vinden op bomen, grafstenen maar ook op bijvoorbeeld muren. Als je ze goed bekijkt valt pas op hoe mooi ze zijn.
Op dinsdag 27 januari 2004 organiseerde het Natuur- en MilieuEducatief Centrum Ermelo een informatieavond over korstmossen voor leken en andere geïnteresseerden in het centrum aan de Burgemeester van Oordtstraat 30 te Ermelo.
Er werd een lezing gegeven over wat korstmossen nu precies zijn, wat hun verschijningsvormen zijn en wat het belang van korstmossen is voor onze natuur. Tijdens het tweede deel van de avond werden er afbeeldingen vertoond.
Gekoppeld aan de informatieavond werd er op 31 januari 2004 een wandelexcursie op het Hulshorsterzand georganiseerd, door het slechte weer viel de belangstelling tegen.

 

 

Maart tot en met half mei 2004    "Weer en Klimaat"

Weer en Klimaat stond in de maanden maart t/m mei centraal. Diverse instrumenten van de vereniging voor Weerkunde en Klimatologie waren te zien, zoals een weerhut, barograaf, hygrograaf en windwegmeter. Verder was er op panelen van het KNMI informatie over het onderwerp te lezen.

 

15 mei 2004   Jeugdochtend "Weer en Klimaat"

Het Natuur- en MilieuEducatief Centrum Ermelo organiseerde op zaterdag 15 mei 2004 van 10.00 - 12.00 uur een jeugdochtend voor ca. 12 kinderen. Het thema was Weer en Klimaat.
Van de Vereniging voor Weerkunde en Klimatologie was er een weeramateur. Deze weeramateur verzorgde samen met vrijwilligers van het centrum diverse doe-activiteiten.

 

Mei tot en met augustus 2004     "Water op de Veluwe"

Water op de Veluwe stond deze maanden centraal. Zo was er een overzicht van de beken en sprengen en de vroegere watermolens in en rond Ermelo. Ook aan de flora en fauna in en langs de beken en sprengen werd aandacht besteed. Tevens was er een maquette van de Hierdense Beek te zien.


12 juni 2004    Schaapscheerderfeest

Het Natuur- en MilieuEducatief Centrum Ermelo was zaterdag 12 juni 2004 met een stand aanwezig op de natuurmarkt tijdens het Schaapscheerderfeest.
Dit feest werd gehouden op het terrein van de schaapskooi op de Ermelose Heide.

In de kraam gaven de vrijwilligers van het NME-centrum informatie over de vele activiteiten van het NME-centrum, aan de Burgemeester van Oordtstraat 30, zoals lesmaterialen voor basisonderwijs en diverse gegevens over de lokale natuur.

 

 

19 juni 2004    Slootjesexcursie voor de jeugd

In 2004 lag het accent in het Natuur- en MilieuEducatief Centrum Ermelo o.a. op Water op de Veluwe, zo was er in het NME-centrum een maquette van de Hierdense Beek en omgeving te bekijken en informatie te vinden van het Waterschap Veluwe.
In het kader van het thema Water op de Veluwe organiseerde het NME-centrum zaterdag 19 juni 2004 een slootjesexcursie voor de jeugd.

 

 

24 en 26 juni 2004     Open Tuinendagen

Tijdens de 9e Open Tuinendagen die werden gehouden op donderdagavond 24 juni van 19.00 tot 21.30 uur en zaterdag 26 juni van 10.00 tot 17.00 uur, was het Natuur- en MilieuEducatief Centrum Ermelo geopend. Naast de tuin rond het NME-centrum was er ook de mogelijkheid een kijkje te nemen in het centrum, waarvan diverse mensen gebruik  maakten.

 

10 juli 2004    Wandelexcursie Staverden

In het kader van het thema Water op de Veluwe en Water: Flora en Fauna  organiseerde het Natuur- en MilieuEducatief centrum Ermelo in samenwerking met de Stichting Het Geldersch Landschap op zaterdag 10 juli een wandelexcursie langs de Staverdense Beek op het Landgoed Staverden.
Tijdens de wandeling werd ingegaan op de rol en betekenis van water op de Veluwe, het beheer van deze beek en aan de karakteristieke flora en fauna in en langs de beek. De excursie werd verzorgd door de ervaren gidsen van het NME-centrum Ermelo, t.w. Gert Schuurman en Gerard van Ruiten.

 

September tot en met december 2004       "Milieu en Waterbeheer"

Deze maanden werd aandacht besteed aan water en milieu en waterbeheer. Zo was er ondermeer informatie te vinden van het Waterschap Veluwe.