Vrijdag 18 april werd het boekje ‘Wandelen rond Drie langs ondergrondse geheimen’ gepresenteerd.

Er waren vele genodigden gekomen in restaurant ‘De Buurtjes’ in Drie.

De heer J. de Wilde van Staatsbosbeheer heette namens de projectgroep ‘onderduikershol bij Drie’ iedereen van harte welkom. Hij gaf aan dat deze dag niet zomaar gekozen was, maar dat 18 april 1945 de datum was dat Ermelo bevrijd werd. 

Daarna werd een onderhoudsovereenkomst getekend door vertegenwoordigers van de gemeente Ermelo, stichting NMP, Staatsbosbeheer en Chr.College Groevenbeek. Leerlingen van CC Groevenbeek zullen in het kader van hun maatschappelijke stage het onderduikershol onderhouden.

NMP voorzitter Gert Schuurman overhandigde vervolgens het eerste exemplaar van het wandelboekje aan wethouder en locoburgemeester J. van den Bosch. Ook gaf hij aan dat een werkgroep nog bezig is om educatief materiaal voor basisscholen te ontwikkelen.

In zijn dankwoord gaf wethouder Van den Bosch de overeenkomst weer tussen de bevrijding van Nederland door de geallieerden en het werk van Nederlandse soldaten in Afghanistan. Twee militairen, die gelegerd waren in Ermelo, zijn juist deze dag tijdens hun missie omgekomen. 

Het hele gezelschap vertrok daarna in oude legervoertuigen naar het onderduikershol waar de heer Van de Beek de gebeurtenissen beschreef die hier in de Tweede Wereldoorlog hebben plaatsgevonden. Na een uitleg van architect Hageman over de inrichting van het onderduikershol werd het nieuwe informatiepaneel door wethouder Van den Bosch en de heer Winterman (regiodirecteur Staatsbosbeheer), samen met de heren Van Pelt en Barel, onthuld. 

Van Pelt heeft acht maanden in het onderduikershol geleefd, Barel maakte deel uit van de verzetsgroep bij Drie.

 

 

meer foto's