Ermelose kerken in de kijker

Lesmap voor scholen over kerken in Ermelo

 

Op Open Monumentendag verscheen de Kerkenfietsroute langs de zeventien kerkgebouwen in de gemeente Ermelo. Een tweede onderdeel van het project ‘Ermelose kerken in de kijker’ van het NMP is een lesmap met lesbrieven voor de Ermelose basisscholen.

Op dinsdagmiddag 16 september reikte ds. Vroegindeweij in de Oude Kerk op de Kerkbrink de eerste lesmap uit aan leerlingen van de Margrietschool. Vervolgens verzorgde ds. Vroegindeweij een rondleiding door de kerk en beantwoordde vragen van de leerlingen. 

Naast een stukje historie hebben de lesbrieven in de map vooral een actieve invulling. Leerkrachten kunnen hiermee aan de slag tijdens een les geschiedenis en bijvoorbeeld een creatieve middag.

De educatieve lesmap is gericht op de onderbouw, de middenbouw en de bovenbouw.
Er wordt ingegaan op de geschiedenis van kerken. Bij de creatieve invulling o.a. een ‘glas-in-lood’-opdracht en een bouwwerk met betrekking tot een Godshuis. Het gaat niet om een bepaalde geloofsovertuiging, maar vooral om de verschillende bouwwerken.

Zo treft u in deze map opdrachten aan over de bouw van een kerk, het haantje van de toren en verschillende soorten ramen. Voor de bovenbouw is een apart deel dat gaat over het thema ‘begraven in de kerk’, een stukje geschiedenis over deze traditie, maar ook over de spreekwoorden die het met zich meebracht. Denk maar aan ‘rijke stinkerds’. Voor overige informatie kan contact worden opgenomen via info@nmecentrum-ermelo.nl.