CO2  nu al in het rood 

De klimaatverandering gaat nog sneller dan we tot nu toe dachten gaf professor Opschoor aan tijdens zijn lezing voor het Leerhuis-Ermelo in de Immanuelkerk. Tientallen belangstellenden waren naar zijn inleiding gekomen en hoorden een boeiende spreker. Professor Opschoor is lid van de internationale organisatie voor klimaatvraagstukken IPCC. Deze organisatie adviseert overheden over de gevolgen van de klimaatverandering en heeft daar 2 jaar geleden samen met Al Gore de Nobelprijs mee gewonnen. 

Dat de klimaatverandering nog sneller gaat dan we tot nu toe al dachten was een heel actueel stukje, omdat dit pas enkele uren daarvoor was vrijgegeven voor publicatie. Het blijkt dat grote Gletsjers sneller smelten dan we tot nu toe verwachtten. Hierdoor zal de zeespiegel verder stijgen in deze eeuw.

Het belangrijkste broeikasgas dat de klimaatverandering veroorzaakt is CO2. Het gehalte aan CO2 in de lucht is de afgelopen eeuw heel sterk gestegen door de industriële revolutie. Dit komt doordat wij als mensen veel meer fossiele brandstof (kolen, olie en gas) verbranden dan de planten weer kunnen vastleggen.

Om de gevolgen van de klimaatverandering tegen te gaan, kun je minder fossiele brandstof gaan gebruiken en je kunt bijvoorbeeld dijken bouwen tegen de stijgende zeespiegel. 

Bouwen van extra dijken is eigenlijk dweilen met de kraan open. Het is alleen een noodmaatregel die wellicht wel moet, omdat we nog steeds te weinig doen aan energie besparen en te weinig investeren in alternatieve energie, zoals windmolens. Dat laatste werd nog weer eens pijnlijk duidelijk toen één van de toehoorders aan professor Opschoor vroeg of er dan toch windmolens langs de A28 gebouwd moesten worden. Professor Opschoor gaf aan dat dit een goede mogelijkheid is. Daarop gaf de aanwezige wethouder van Milieu de heer Nederveen stellig aan: “dat in elk geval niet”. Wat de gemeente Ermelo dan wel wil doen aan alternatieve energie werd deze avond niet duidelijk. Wel heeft de gemeente Ermelo samen met de andere gemeenten in de Noord-West Veluwe een samenwerkingsverband voor energiebesparing en alternatieve energiebronnen. Binnenkort zal de raad zich over de voorstellen van de wethouder buigen. 

Wij hebben de klimaatverandering in de Westerse Wereld veroorzaakt, terwijl de ontwikkelingslanden er de meeste problemen mee krijgen. Dat komt volgens professor Opschoor doordat wij genoeg geld hebben om extra dijken aan leggen, maar in ontwikkelingslanden niet. Daarnaast zitten wij in een gematigd klimaat, ook voor de Klimaatverandering. Rond de evenaar wordt het weer veel extremer, veel meer droogte in Afrika en veel heftiger regen en tornado’s op andere plekken. Om ook in ontwikkelingslanden dijken aan te kunnen leggen moet de ontwikkelingshulp van de rijke landen maar liefst vijf keer zo veel worden.

Vanuit de kerken en verschillende religies is er internationaal goede aandacht voor Klimaatverandering. “Wij mogen de aarde gebruiken, maar zijn verantwoordelijk voor het netjes doorgeven aan de volgende generaties”.

Dat de Kredietcrisis niet alleen vervelende kanten heeft, bleek deze avond ook nog. Consumenten kopen bewuster en dat is een eerste vereiste om energie te kunnen besparen. Niet meer het zoveelste hebbedingetje en niet 3 vakanties per jaar. Geen vliegvakantie naar een ver land, maar kamperen op de Veluwe of eventueel in Frankrijk.

De toehoorders waren nog lang niet uitgediscussieerd met professor Opschoor. Daarom heeft de Milieuwerkgroep van het NMP een napraatavond belegd. Deze was op woensdagavond 4 februari  in het NME-centrum .