Wandelen over landgoed Veldwijk

Gert Schuurman, voorzitter van de Stichting Natuur- en MilieuPlatform (NMP) Ermelo, overhandigde op vrijdag 4 september 2009 in museum Parkzicht het eerste exemplaar van het boekje ‘Wandelen over landgoed Veldwijk’ aan de heer dr. H. van Andel, geneesheer-directeur van psychiatrisch ziekenhuis Veldwijk van 1962 tot 1979. De heer Van Andel ging in zijn toespraak in op enkele details uit die tijd. Zo vertelde hij dat hij, als kersverse geneesheer-directeur, persoonlijk zijn opwachting ging maken bij de dames die eerste klasse werden verpleegd in het gebouwtje dat ‘Het gouden kooitje’ werd genoemd en waarin nu het museum Parkzicht is gevestigd.

Landgoed Veldwijk kent een rijke historie. Op 28 januari 1886 werd met de officiële opening het nieuwe ‘Krankzinnigengesticht Veldwijk’ een feit. De afgelopen ruim 120 jaar is het uitgegroeid tot het huidige Meerkanten GGz flevo-veluwe, locatie landgoed Veldwijk.

Begin jaren '80 van de vorige eeuw werden er acht wandelroutes over het terrein samengesteld door de heren Klaas Postma (hoofd plantsoendienst) en Johannes de Kroon (onderwijzer activiteitencentrum De Kolbaan), onder de titel: ‘Kom mee naar buiten, er is meer dan…..’.

Velen maakten hiervan dankbaar gebruik. Door wandelroutes aan te bieden aan patiënten en hun familie werd gestimuleerd dat men een ommetje ging maken over het parkachtige ziekenhuisterrein. Door te wijzen op diverse markante bomen, gebouwen en andere details hoopte men dat de wandelaars oog kregen voor de omgeving en het gesprek een andere wending kon krijgen dan praten over de ziekte.

De samenstellers van het huidige boekje hebben zich door de oude routes en door de vraag naar een actuele versie laten inspireren en hebben een ca. 5 km lange wandelroute uitgezet en deze beschreven in een rijk geïllustreerd full colour boekje.

De genodigden hadden de primeur van de door Dick van Wijngaarden ter gelegenheid van de Open Monumentendag ingerichte expositie ‘Veldwijk op de kaart, van de kaart’ die zij in het museum konden bekijken. Aansluitend werd onder leiding van Henk Esselink een korte wandeling over het landgoed gemaakt waarbij bloemen werden gelegd bij het borstbeeld van Lucas Lindeboom op het gazon tegenover het hoofdgebouw.

‘Wandelen over landgoed Veldwijk’ is het veertiende deeltje in de serie wandel- en fietsrouteboekjes van de Stichting Natuur- en MilieuPlatform Ermelo.

De routeboekjes zijn voor slechts 2,50 euro verkrijgbaar in de boekhandel, het NS-Station en de VVV in Ermelo.