Huidige activiteiten NME-centrum 

  Kijk op het landschap van Ermelo

Een (hernieuwde) kennismaking met het veelzijdige landschap van Ermelo. Samen met de afdeling Openbare Werken van de gemeente wordt de stand van zaken rond het Landschapsbeleidsplan gepresenteerd.
In het NME-centrum is de mini-expositie 'Landschappen in beeld' ingericht. De verschillende landschapstypen (Kampen-, Heide-, Bos-, Enkdorpen-, Slagen- en Landgoederenlandschap) worden op informatieborden toegelicht. Ook worden ontwikkelingen van het dorp Ermelo besproken. Daarnaast zijn er verschillende boeken en DVD's aanwezig met informatie over natuur en landschap.
De expositie is tijdens de openingstijden van het NME-centrum te bezoeken.
 

Verder werd op zaterdag 16 mei 2009 op het Molenaarsplein voor molen 'de Koe' de nieuwe uitgave van de Landschappenfietsroute gepresenteerd waarbij tevens het eerste informatiepaneel (van een serie van zes langs de route geplaatste borden, initiatief van het NMP i.s.m. de gemeente Ermelo) onthuld werd.

 

                                                                                                

 


 

                                                                              expositie zon, maan en sterren

In het NME-centrum is een minitentoonstelling over zon, maan en sterren te zien.
Op een zestal panelen wordt niet alleen de zonnestand door het jaar heen uitgelegd, maar ook wat de zon voor een hemellichaam is. Andere onderwerpen zijn: de maan, kometen, meteoren en asteroïden.
Eén paneel geeft meer inzicht over de levensloop van een ster en wat er verder in de kosmos aanwezig is.
Bij de minitentoonstelling liggen ook boeken en tijdschriften over dit onderwerp ter inzage.

                                                                        een voorproefje:    paneel 1         paneel 2

Voor de minstens even interessante rest zult u de gang naar ons vertrouwde NME-centrum moeten maken (zolang dat nog kan.....)

 

 


 meer activiteiten uit 2010