terug

Boomfeestdag Ermelo 2002

                                                                                                          

Thema: 'Bomen kleuren je Wereld'

Boomfeestdag 2002 op woensdag 21 maart begon in Ermelo om half tien op de Beatrixschool aan de Smidsweg. Joke Pieters en Dirk van Loo vertelden een verhaal over bomen en boomfeestdag aan de leerlingen van groep 7 . Hierna gingen de leerlingen lopend naar De Hoeve op de Kerkbrink. Hier werden zij getrakteerd op warme chocolademelk met koek. Wethouder de Vries Reilingh hield een toespraak, benadrukte het belang van bomen en vroeg de leerlingen de te planten bomen goed in de gaten te houden.

Daarna werden langs de Putterweg ter hoogte van de Weme acht lindebomen geplant door de leerlingen, samen met de wethouders de Vries Reilingh en Meijer. Bewoners van de woningen aan de Weme waren hierbij aanwezig. De bomen verfraaien het plantsoen voor hun woningen dat onlangs is gerenoveerd door de medewerkers wijkbeheer van de afdeling openbare werken.

Alle basisscholen in Ermelo hebben van het Natuur- en MilieuEducatief centrum het lespakket "Bomen kleuren je wereld" ontvangen waarmee de scholen zelf de boomfeestdag konden invullen.

In juni en juli 2002 zijn de leerlingen aan de slag geweest met een door het NME centrum samengesteld bomencircuitje rond hun school. Daarmee deden leerlingen kennis op van bomen in hun eigen omgeving.