terug

                                                                                                                                                             meer foto's

Boomfeestdag Ermelo 2004 

Thema: 'Bomen verbinden'
                                                                                                                    

Ermelo accentgemeente

De Nationale Boomfeestdag is in 2004 op woensdag 7 april gehouden in verband met het overlijden van Prinses Juliana. De activiteiten op de oorspronkelijk geplande datum van 24 maart zijn verschoven naar 7 april.
Dit jaar was Ermelo accentgemeente van de provincie Gelderland. De activiteiten werden over meerdere dagen verdeeld. Het Natuur- en MilieuPlatform Ermelo cq. Natuur- en MilieuEducatief Centrum Ermelo had samen met de afdeling Openbare Werken van de gemeente een uitgebreid programma samengesteld. Hieraan is door de groepen 7 van tien  Ermelose basisscholen meegedaan.
Op woensdag 7 april werd om 9.30 uur een Verbindingsboom, een kleinbladige linde, geplant aan de Kerklaan bij de Immanuelkerk. In deze boom worden op symbolische wijze twee generaties met elkaar verbonden. Kinderen van basisschool De Waterval, in aanwezigheid van burgemeester Omta, plantten deze boom. Eerder was de boom door de oudste inwoner van Ermelo, de 107-jarige heer Timmermans, aangeboden aan de eerstgeborene van 2004: Bram Speksnijder. Aansluitend aan het planten van de Verbindingsboom hebben de kinderen circa 30 linden geplant in de Kerklaan en de Burgemeester van Oordtstraat.
Zij hebben hiermee een aanzet gegeven tot herstel van de historische laanbeplanting. 

Ook zijn er bomen en struiken geplant op:

Vrijdag 19 maart aan de Nijkerkerkerweg 47 bij boerderij Kindergoed werden door kinderen van de Margrietschool en de Prins Willem Alexanderschool diverse eiken en struiken geplant. 

Maandag 22 maart aan de Speulderveld in Speuld werden door kinderen van de Speulderbrink 17 eiken geplant.
´s Middags plantten kinderen van De Cantharel 10 berken op het sportpark van DVS ‘33 aan de Sportlaan. 

Dinsdag 23 maart werden door kinderen van de Beatrixschool 15 wintereiken en diverse struiken geplant bij de schaapskooi op de Ermelose heide.
Daarna plantten kinderen van de Augustinusschool 9 sierkersen aan de Kozakkenkamp en 3 esdoorns bij de bejaardenwoningen aan de Knibbelakker.
’s Middags kwamen de kinderen van De Klokbeker in actie om 8 sierkersen te planten aan de Hertzogstraat. 

Vrijdag 2 april werden door kinderen van de Prins Bernardschool en Ireneschool diverse eiken, elzen en struiken geplant aan de Oude Nijkerkerweg 51.

Verder hebben de 10 deelnemende scholen een leeg puzzelstuk ontvangen waar de kinderen van groep 7 iets moois rond bomen van mochten maken.

Tijdens de slotmanifestatie op 7 april in De Dialoog, waarbij alle deelnemende leerlingen aanwezig waren, zijn de 10 puzzelstukken door de wethouders Bilder en Roelofsen tot één geheel gemaakt. Het zo ontstane kunstwerk symboliseert hiermee het thema. Alle deelnemende scholen zijn in dit `kunstwerk´ met elkaar verbonden.

Tenslotte hebben de leerlingen werkstukken gemaakt, zoals gedichten, tekeningen en boomhutten voor de tentoonstelling ‘Bomen Verbinden’ welke in de hal van het gemeentehuis te zien is geweest.