Boomfeestdag Ermelo 2008

                                                                                                              

Thema: 'Boom zoekt Kind'

                

Woensdag 19 maart 2008

Het thema van de Nationale Boomfeestdag 2008 was ‘Boom zoekt Kind’. Drie Ermelose basisscholen namen deel aan de plantactiviteiten op woensdag 19 maart. In totaal werden 32 bomen en ca. 350 struiken geplant. De deelnemende scholen hadden lesbrieven ontvangen rond het thema waaraan zij op school konden werken. Na afloop ontvingen de leerlingen die geplant hadden een oorkonde als herinnering aan deze Boomfeestdag. 

Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo ondersteunt de boomfeestdag van harte. Een afvaardiging van het college was dan ook bij elke plantgelegenheid aanwezig. 

De Boomfeestdag is een bekend fenomeen voor veel mensen. Samen met een groep schoolkinderen bomen planten om de groene leefomgeving voor nu en de toekomst een impuls te geven. Voor de kinderen leuk om te doen, maar ook goed om te leren beseffen hoe belangrijk en waardevol bomen zijn. 

De activiteiten rond de Boomfeestdag in Ermelo werden georganiseerd door de afdeling Openbare Werken van de gemeente Ermelo in samenwerking met vrijwilligers van het NMP en het NME-centrum Ermelo. 

Een overzicht van locaties waar geplant werd op 19 maart:

14 essen en 5 elzen werden geplant aan de Groenewoudseweg door leerlingen van de Goede Herderschool samen met wethouder Vliek. (foto's)

Leerlingen van De Waterval kwamen naar de Morieljelaan (zijweg van de Drieërweg) om hier samen met wethouder Van den Bosch 350 struiken te planten waaronder eiken, lindes, hazelaars, hulst  en lijsterbessen. (foto's)

Leerlingen van de Beatrixschool plantten samen met wethouder Van den Bosch en oud-kleuterleidster mevr. Haalboom 3 rode beuken, 3 moeraseiken, 7 bolesdoorns en een taxushaag in de Korenbloem.  

De eerste steen voor kleuterschool De Korenbloem werd op 16 maart 1957 gelegd. Mevrouw E.M. Haalboom is vanaf de opening van de school tot 1987 hoofdleidster geweest van De Korenbloem. Nadat de kleuterschool haar functie had verloren gebruikte het Leger des Heils het gebouw als kledingdepot. In 2004 werd het gesloopt waarna er huizen werden gebouwd. Als afronding van het geheel zijn er nu bomen en struiken geplant. De naam De Korenbloem blijft bestaan, nu als naam van de straat.       (foto's)