Boomfeestdag Ermelo 2009

                                                                                                              

Thema:     'Spaar de Bomen'

                

 

Woensdag 18 maart 2009

Het thema van de Nationale Boomfeestdag 2009 was ‘Spaar de Bomen’. Vijf Ermelose basisscholen namen deel aan de plantactiviteiten. In totaal werden er ruim duizend bomen en struiken geplant. Na afloop ontvingen de deelnemende leerlingen een oorkonde als herinnering aan deze Boomfeestdag.

Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo ondersteunt de boomfeestdag van harte. Een afvaardiging van het college was dan ook bij de plantactiviteiten aanwezig.

De Boomfeestdag is een bekend fenomeen voor veel mensen. Samen met een groep schoolkinderen bomen planten om de groene leefomgeving voor nu en voor de toekomst een impuls te geven. Voor de kinderen leuk om te doen, maar ook goed om te leren beseffen hoe belangrijk en waardevol bomen zijn.

De activiteiten rond de Boomfeestdag in Ermelo worden georganiseerd door de afdeling Openbare Werken van de gemeente Ermelo in samenwerking met vrijwilligers van de Stichting Natuur- en MilieuPlatform Ermelo vanuit het gemeentelijk Natuur- en MilieuEducatief Centrum Ermelo.

Een overzicht van tijden en locaties waar geplant werd op 18 maart:

Locatie 1: Om 9.20 uur werden er 10 eiken geplant langs de Drieërweg t.h.v. huisnummer 306, door leerlingen van de Speulderbrink samen met wethouder Verhagen.      (foto's)

Locatie 2: Om 9.20 uur kwamen leerlingen van de Schakel naar de Ericalaan t.h.v. de Champignonlaan om hier samen met wethouder Van den Bosch ongeveer 500 struiken (bosplantsoen) te planten waaronder wintereiken, winterlindes, beuken en hazelaars.       (foto's)

Locatie 3: Om 11.20 uur kwamen leerlingen van de R.K. Prins Willem Alexanderschool en De Waterval naar de Drieërweg t.h.v. de Morieljelaan om hier samen met de heer J. van Rhenen, hoofd Openbare Werken, ongeveer 500 struiken (bosplantsoen) te planten waaronder wintereiken, winterlindes, beuken en hazelaars.      (foto's)

Locatie 4: Om 11.20 uur plantten leerlingen van de Margrietschool samen met wethouder Van den Bosch 5 essen en 2 moeraseiken langs De Driesten.      (foto's)