Stichting Natuur- en MilieuPlatform Ermelo

www.nmpermelo.nl
 

 

 

 

 Gemeentegrens Ermelo-Harderwijk

 

 

De Horloseweg is de grens tussen de gemeente Harderwijk en de gemeente Ermelo. De Horloseweg zelf is nog Ermelo’s grondgebied. De woningen aan de zuidzijde van de weg behoren tot de gemeente Ermelo, aan de noordzijde tot de gemeente Harderwijk. Jarenlang kwamen hier ook twee postbodes die vanuit hun postkantoor de post bezorgden.

De Groene Zoom, het gebied tussen de Horloseweg en de Groene Zoomweg / nieuwbouwwijk Drielanden, is een groen overgangsgebied met de gemeente Harderwijk waarin in de komende jaren woon- en werkeilanden worden ontwikkeld.

De Horloseweg leidt naar het gebied Horlo aan de kust van het voormalige IJsselmeer en is de grens tussen Harderwijk en Ermelo.

Links van de Horloseweg ligt een mooi stuk bos, het Horlosebos, te midden van verder overwegend agrarisch gebied. Als onderdeel van het Horlosebos ligt het ca. 3 ha groot terrein Doornroosje op de hoek met de Horster-Zoomweg. Doornroosje ligt op een restant van een paraboolachtige dekzandrug. Vanaf deze duinen had men vroeger uitzicht over de Zuiderzee. Om beschutting te hebben tegen de harde zeewind heeft beplanting met voornamelijk grove dennen plaatsgevonden. Op het terrein is nog een ven aanwezig.

In het begin van de vorige eeuw liet de familie Vester hier een buitenhuis bouwen dat later Doornroosje werd genoemd. Het perceel staat op een verhoging veroorzaakt door stuifduinen en komt voor in een Verkade-album van 1915. De verhoging werd De Gemene Dries genoemd en liep uit in zee. Op het terrein staat een chalet. Chalets werden soms als bouwpakket geïmporteerd uit Scandinavië of Silezië. Dit chalet was het eerste 'vakantiehuis aan zee' in Ermelo.

 

Voor meer informatie:

www.ermelo.nl/tDocumenten/detail.aspx?pKey1=209194849&highlight1=groene&highlight2=zoom&highlight3 =

www.ermelo.nl/tDocumenten/detail.aspx?pKey1=209194422&pageid=20454&mainpageid=14414

 

 

 


index info EF-route

vorige                                                                                                                               volgende