Stichting Natuur- en MilieuPlatform Ermelo

www.nmpermelo.nl
 

 

 

 

 Ontwikkeling landgoederen

 

 

Elk dorp en elke buurtschap had vroeger een 'eng'. Dit was het deel van de landbouwgronden waar akkers waren te vinden. Door het jaarlijks opbrengen van mest werden de enkgronden steeds hoger. In de loop van de tijd ontstond zo een laag cultuurgrond van ongeveer 1 meter dikte, waar gewassen werden verbouwd. Hier, op de Horster-Eng in de buurt van de hoogspanningsmast, heeft in de periode 1976-1979 zandwinning plaatsgevonden, waarna de oorspronkelijke cultuurlaag weer is teruggebracht. (Dat is ook te zien aan de hoogspanningsmast; daar kon natuurlijk geen zand gegraven worden). In de grond trof men sporen van bewoning aan. Restanten van een groot aantal boerderijen en schuren en een gedeelte van een weg werden door archeologen, onder leiding van onderzoeker Heidinga, blootgelegd. De bewoning hield hier vermoedelijk in de 12e eeuw op. Mogelijk zijn de bewoners langs de Buitenbrinkweg gaan wonen.

 

In 2007 deed bureau BAAC bv archeologisch onderzoek op de locatie van de huidige Ribbenboschweg. Ook in dat gebied werden nederzettingssporen aangetroffen.

Het gebied langs de Horster-Engweg heeft afgelopen jaren een andere invulling gekregen. Met de particuliere eigenaren van de landgoedkavels zijn afspraken gemaakt over het beheer van de landschapselementen.

Randmeren

De Randmeren bij strand Horst, tussen de gemeente Harderwijk en Putten, zijn afwisselend open en gesloten landschapsdelen. De bosschages zijn vogelrijk. Het terrein is door de RGV ingericht voor recreatie met hier en daar kleine natuurelementen. Op de zandstranden komt o.m. zanddoddegras voor. De autosnelweg A28 maakt uitwisseling van met name zoogdieren nagenoeg onmogelijk.

De randmeerkust, inclusief jachthaven, is de plek voor de watersporters (zeilen, kitesurfen e.d.) Enkele jaren gelden is in het zuidelijke deel een Pitch & Puttbaan gerealiseerd.

De Buitenbrinkweg ligt op een zandrug tussen diverse boerenerven door naar het gebied Spiek nabij de A28.

 

Voor meer informatie:

http://issuu.com/r.e.c/docs/brochure_groot_horloo_2009_1__emailing

http://easy.dans.knaw.nl/dms?command=AIP_info&aipId=twips.dans.knaw.nl-2487181719963753329-1263240395083

www.pitch-putt.nl/strand-horst

www.rgv.nl

 

 

 


index info EF-route

vorige                                                                                                                               volgende