Stichting Natuur- en MilieuPlatform Ermelo

www.nmpermelo.nl
 

 

 

 

 Boerderij Groenewoud

 

 

De Nijkerkerweg is een van de verbindingswegen geweest tussen Harderwijk en Nijkerk. Langs de Nijkerkerweg staan diverse oude boerderijen. Eén hiervan is boerderij Groenewoud en die heeft een eeuwenoude geschiedenis. Het landschap eromheen betreft een oud kampenlandschap en is gelegen op de overgang van dichte bossen op de stuwwal naar het open gebied langs de randmeren. Karakteristiek zijn de restanten van houtsingels.

In 1697 wordt al gesproken over de verkoop van ‘een half erf en goed het groene wout gelegen tot telcht’. Door verkoop en vererving kwam de boerderij Groenewoud diverse malen in andere handen. Aan de westzijde werd het bezit vroeger begrensd door de Pelssteeg (het nieuw aangelegde klompenpad heet Pelserpad). De bijbehorende landerijen hadden alle een landnaam o.a.: de Lijskamp, de Dertien Schepels, de Maatakker, het Kuipers Mud, het Slag, de Hooikamp en het Weiland. De familie Van de Pol heeft gedurende zo’n 150 jaar op Groenewoud gewoond. De laatste bewoonster was Gerritje van de Pol, geboren te Ermelo op 11 december 1905 en overleden aldaar op 1 maart 1999 op 93-jarige leeftijd.

Voor het behouden en verbeteren van de kwaliteiten van het landschap en het daarmee vergroten van het woongenot rondom boerderij Groenewoud, is er in 2004 een inrichtingsplan en een beplantingsplan door het groenadviesbureau PLANTadvies opgesteld.

Het uitgangspunt van het inrichtingsplan is de historische kaart van 1850 geweest. De vroeger aanwezige landschapelementen zoals houtsingels, hakhoutbosjes en een waterplas zijn teruggebracht. Ook is de landweg, die op de historische kaart stond, weer aangelegd en is een veldpad weer zichtbaar gemaakt. De houtopstanden vervullen in het tegenwoordige landschap diverse functies; ze hebben grote natuurwaarde en zijn cultuurhistorisch en landschappelijk waardevol. Inmiddels is een grote toename van flora en fauna waargenomen.

De gemeente heeft in maart 2007 de populieren langs de Groenewoudseweg laten kappen. De reden was dat de vitaliteit van de bomen terug liep en het risico op schade toenam. Tijdens de Boomfeestdag op 19 maart 2008 werden er door leerlingen van de Goede herderschool essen geplant ter vervanging van de populieren.

 

 

 


index info EF-route

vorige                                                                                                                               volgende