Stichting Natuur- en MilieuPlatform Ermelo

www.nmpermelo.nl
 

 

 

 

 Parc Viventra

 

 

Parc Viventra wordt bewoond door mensen met én zonder visuele beperking, samen in één woonwijk onder het motto 'Gewoon wonen, voor iedereen'. Het ontwerp en de inrichting van de woonwijk is op alle terreinen aangepast voor bewoners met een visuele beperking. Het woongebied is herontwikkeld vanuit het voormalige blindeninstituut Sonneheerdt, het huidige Bartiméus.

Parc Viventra is het resultaat van een samenwerking tussen de gemeente Ermelo, Bartiméus en de woningstichting UWOON.

Mensen met en zonder beperkingen wonen samen in een wijk en ontmoeten elkaar. Voor cliënten van Bartiméus betekent het een stap naar zelfstandig wonen. Van wonen in een beschermd gezinsvervangend tehuis naar een eigen appartement met ondersteuning en begeleiding op afroep.

In de wijk staan twee appartementengebouwen met totaal 96 appartementen, waarvan 48 in het gebouw aan de Jeanne Diepenhorstlaan (gebouw Lantana) en eveneens 48 in het gebouw aan de Jacques Rijnderslaan (gebouw Datura). In elk gebouw wonen 24 cliënten van Bartiméus. Cliënten en reguliere huurders wonen door elkaar, waardoor de integratie en participatie van mensen met beperkingen in de samenleving bevorderd wordt. Bijzonder is dat de gezamenlijke entrees en de appartementen zodanig ontworpen zijn dat ze zeer goed toegankelijk zijn voor mensen met een visuele beperking.


De wegen in het woningbouwproject hebben straatnamen gekregen van personen, die een belangrijk aandeel
hebben gehad in het ontstaan en/of de ontwikkeling van Sonneheerdt:

Jeanne Diepenhorstlaan
Mevrouw A.C. Diepenhorst - de Gaay Fortman was betrokken bij de oprichting van Sonneheerdt en vanaf
1921 tot 1958 bestuurslid. (secretaresse, lid dagelijks bestuur en erelid van het bestuur)
Hendrik Munniklaan

De heer H. Munnik was betrokken bij de oprichting van Sonneheerdt en vanaf 1921 tot 1971 bestuurslid
(penningmeester, financieel adviseur en erelid van het bestuur).
Hij was ook de bedenker van de naam Sonneheerdt.

Bernard Rijnderslaan

De heer ds. B.J.C. Rijnders was bestuurslid van 1922 tot 1969 waarvan vanaf 1927 tot 1955 voorzitter en
vanaf 1955 erevoorzitter.
Henriëtte van Heemstralaan

Mevrouw H.H.J. baronesse van Heemstra- van Asch van Wijck is bestuurslid geweest vanaf 1939 tot 1975.
Vanaf 1975 was zij erelid van het bestuur.

Tegenover de bestaande woningbouw aan de Smutslaan zijn woningen en appartementen onder ‘natuurlijke architectuur in een natuurlijke omgeving’ gebouwd, ontworpen door architectenbureau Alberts & Van Huut uit Haarlem. Opvallend zijn de ‘warme materialen en warme kleuren’.
( Het bijzondere gebouw van de Gasunie te Groningen is door hetzelfde architectenbureau ontworpen. )

Een bijzonderheid is de geïntegreerde en groene oplossing voor de fietsenstalling en bergruimten van de appartementen. Een recent aangepaste geur- en kleurtuin maakt onderdeel uit van dit park.

De openbare ruimte fungeert als een groen werkervaringsplatform voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt via de firma LooHorst Landscaping.

Combigebouw

In mei 2008 is een nieuw zogenaamd Combigebouw geopend. Dit gebouw staat aan de rand van de wijk Parc Viventra. Verschillende activiteiten vinden er plaats. De Sociale Werkplaats Proson is er gehuisvest met verschillende productieafdelingen. Ook REA College Nederland beschikt in het gebouw over diverse lokalen waar specifiek (MBO) onderwijs voor jongeren met een visuele beperking wordt gegeven. Voor loopbaanadviezen kunnen mensen met een visuele beperking ook terecht in het combigebouw. Op de eerste verdieping zijn kantoren voor medewerkers van Bartiméus en iedereen kan gebruik maken van het bedrijfsrestaurant.

Het gebouw dat zichtbaar is vanaf de Putterweg heeft de karakteristieke uitstraling van het eerste Sonneheerdt Tehuis voor blinden. Dit gebouw werd in 1988 gesloopt en later vervangen door nieuwbouw als onderdeel van het Combigebouw. Bij de opening van het combigebouw in oktober 2008 onthulde minister Piet Hein Donner de benaming ‘Sonneheerdt’, die op de gevel boven de ingang prijkt. Daarmee was de belofte ingelost, dat de naam Sonneheerdt toch een blijvende plek zou krijgen op het Bartiméusterrein in Ermelo.

 

Voor meer informatie:

www.bartimeus.nl/nieuws_artikel/17433

http://www.bronsenpartners.nl/nl/projecten/project/Combigebouw+Sonneheerdt/137/

 

 

 

 


index info EF-route

vorige                                                                                                                               volgende