Stichting Natuur- en MilieuPlatform Ermelo

www.nmpermelo.nl
 

 

 

 

 Putterweg

 

 

De Putterweg is een onderdeel van de voormalige Zuiderzeestraatweg tussen Amersfoort en Zwolle. De Putterweg, die voorheen Dorpsstraat heette, was de winkelstraat van Ermelo totdat hij in de loop van de vorige eeuw als zodanig werd overvleugeld door de Stationsstraat.

Vóór 1830 liep de weg van Ermelo naar Harderwijk anders dan nu, namelijk iets westelijk van het huidige traject. De oude weg van Arnhem naar Harderwijk, onderdeel van de Arnhemse Karweg, volgde het tracé van de huidige Prinsesselaan. Vervolgens liep de karweg, een zandweg, over heideterrein naar Harderwijk.


Vanaf 1830 ontstaat een nieuwe situatie, de Zuiderzeestraatweg komt gereed. De nieuw aangelegde weg tussen Ermelo en Harderwijk maakt dan onderdeel uit van de Zuiderzeestraatweg tussen Amersfoort en Zwolle.

 Op initiatief en na aandringen van zeven grootgrondbezitters, notabelen van de Noordwest-Veluwe, gaf Koning Willem I in 1827 goedkeuring voor aanleg en verharding van deze verbindingsweg tussen Zwolle en Amersfoort. De stenen voor de aanleg van de weg werden o.a. geleverd door de firma P. Elshoff & Co uit Harderwijk. De straat kwam er ter vervanging van de oude zandwegen en voor ontsluiting van het gebied. De nieuwe weg in Ermelo liep grotendeels parallel met het oude tracé, de karweg, om uiteindelijk een paar kilometer ten noorden van Ermelo samen te komen. Terzijde van de nieuwe weg werden bomen aangeplant. De Noord-Veluwse gemeenten moesten garant staan voor de tekorten op de exploitatie. De kosten van de nieuwe weg werden geraamd op 350.000 tot 400.000 gulden maar liepen uiteindelijk nog op tot 700.000 gulden.

In 1835 werd bij Koninklijk Besluit vastgelegd dat er voor tolheffing, ter exploitatie van de weg, veertien tollen zouden komen op het gehele traject. Rijkswaterstaat nam in 1845 het beheer van de Zuiderzeestraatweg over, een financiële last viel hiermee van de schouders van de gemeenten. Ze hoefden niet meer op te draaien voor de kosten van herstel van de weg. De weg tussen Ermelo en Harderwijk wordt dan ‘Rijksstraatweg’ genoemd. In 1899 nam de landelijke overheid de kosten over. Op 1 januari 1900 verdwenen de tollen definitief. De opbrengsten waren gering en wogen niet op tegen de lasten.

In 1938 werd de weg verbreed met aan beiden zijden een fietspad en voorzien van nieuwe klinkerbestrating. De laatste reconstructie van de Harderwijkerweg en Putterweg vond plaats in 2010 hierbij werden een aantal lanen, die uitkomen op de Harderwijkerweg afgesloten voor autoverkeer. Tussen de weg en het fietspad werden beukenhagen geplant en langs de Putterweg werd in het voorjaar van 2011 de bomenstructuur versterkt met linden en eiken.

Voormalige begraafplaats De Kruiskamp

In het begin van de 19e eeuw kwam er een einde aan het gebruik om de doden bij de kerk te begraven. De toenmalige burgemeester van Ermelo, de heer C.A. Vitringa, verkocht een akkertje aan de gemeente dat in 1829 als begraafplaats in gebruik werd genomen. De oude naam van dat akkertje was, eigenlijk heel toepasselijk, De Kruiskamp. Veel graven zijn verdwenen, maar een aantal is nog te zien. Het baarhuisje werd in 1920 afgebroken. In 1925 werd de begraafplaats officieel gesloten. De gemeente Ermelo had aan de huidige Varenlaan in 1917 een grotere aangelegd. Doordat er op sommige graven eeuwigdurende rechten rusten, is gelukkig nog niet alles verloren gegaan.

In 1996 is de begraafplaats op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst, waarna enkele graven zijn opgeknapt. Bijzonder is het familiegraf van mr. Petrus Cornelis baron Nahuys (1803/1882) en zijn echtgenote douairière Francis Martha Hodgson. De gemetselde grafkelder heeft een gietijzeren hek en is afgedekt met twee hardstenen zerken. In het graf is ook de urn bijgezet met de as van mevrouw F.C.E. Nahuys, weduwe van S.A. Rissink. Andere belangrijke graven zijn die van E.H. Rullman (predikant van de Gereformeerde Kerk) en het graf van Willem Frederik Hendrik, baron van Wassenaar en J.G.J.A. gravin van Rechteren. Het graf van Dirk Staal (wethouder en ouderling) en zijn echtgenote Gijsje van Hell is in goede staat.

Ook is het plantsoen gerenoveerd, rond de begraafplaats is opnieuw een "doorneheg", een haag van meidoorn aangebracht. Ook zijn typerende bomen als doodsbeenderenboom, treurbeuk en prieelberk geplant. Ter afsluiting van de renovatie zijn in de openingen hekwerken geplaatst. 

 

 

 


index info EF-route

vorige                                                                                                                               volgende