Stichting Natuur- en MilieuPlatform Ermelo

www.nmpermelo.nl
 

 

 

 

 Oude Kerk

 

 

Kort na het jaar 1000 werd deze kerk gesticht. De oudste gedeelten van de kerk dateren nog uit die tijd. Er zijn in de loop der tijden heel wat verbouwingen geweest. Zijvleugels zijn aangebouwd, galerijen aangebracht, consistoriekamer erbij gebouwd, ramen geplaatst en verplaatst. Van 1970 tot 1973 werd de kerk ingrijpend gerestaureerd onder leiding van ir. T. van Hoogevest. Allerlei aanbouwsels werden verwijderd. Omdat in de Middeleeuwen zo'n gebouw ook in fasen tot stand kwam en steeds vergroot werd, is het bij een restauratie altijd moeilijk om te bepalen wat wel en niet moet gebeuren. De kerk is eigendom van de Hervormde gemeente en staat op de Rijksmonumentenlijst. Ze bevat 400 zitplaatsen en er worden elke zondag diensten gehouden.

In de toren, die eigendom is van de burgerlijke gemeente Ermelo en gebouwd is in 1150, bevinden zich twee bronzen luidklokken. De grootste heeft een doorsnede van 1,30 meter, de kleinste van 53 centimeter. Zij worden elke zondag voor aanvang van de diensten geluid. Rond de kerk staan fraaie lindebomen, ook zijn rond de kerk op diverse plaatsen beukenhagen geplant.

School

In 1832 werd de eerste openbare school gebouwd. Eerst bestond het schoolgebouwtje uit één lokaal, in de loop der jaren volgde enkele keren een uitbreiding. In 1889 is het gebouw vervangen door een nieuw schoolgebouw.

In 1921 werd het gebouw afgestaan aan de in 1919 opgerichte Hervormde scholenvereniging en werd voor het openbaar onderwijs een nieuwe school van twee lokalen gebouwd aan de Burgemeester van Oordtstraat. In 1961 werd ter vervanging van de Hervormde school een nieuwe gebouwd aan de Smidsweg, de Beatrixschool. In 1969 werd het oude gebouw gesloopt. De linden die vroeger op het schoolplein stonden staan er nog fraai bij.

Boeldagterrein

Het voormalig schoolterrein op de hoek Putterweg/Hogewal wordt jaarlijks, op de eerste vrijdag en zaterdag van de maand september gebruikt voor het houden van de zogenaamde Ermelose Boeldag door het Boeldagcomité. Hier vindt dan de verkoop plaats van tweedehandsspullen, ook is er dan een veiling. Een evenement dat uit het hele land bezoekers trekt. Daardoor spreken we nu over het Boeldagterrein.

De eerste boeldag dateert van 1967 en had als doel de restauratiewerkzaamheden van de Oude Kerk financieel te steunen. In 1973 is de organisatie ervan overgenomen door een interkerkelijk boeldagcomité. Een samenwerkingsverband tussen de plaatselijke Hervormde Gemeente, Gereformeerde Kerk en Rooms Katholieke Parochie. Begin 2000 is de samenwerking uitgebreid met de Nederlands Gereformeerde Kerk en de Christelijk Gereformeerde Kerk. In 2008 is de Vrijgemaakt Gereformeerde Kerk erbij gekomen. De opbrengst van elke boeldag wordt volgens een vooraf bepaalde sleutel onder de deelnemende kerken en andere nader te bestemmen liefdadige doelen verdeeld.

 

Voor meer informatie:

www.hervormd-ermelo.nl/Oude%20Kerk/Content.aspx?CID=20

www.boeldagermelo.nl

 

 

 


index info EF-route

vorige                                                                                                                               volgende