Stichting Natuur- en MilieuPlatform Ermelo

www.nmpermelo.nl
 

 

 

 

 Woonwijk Ermelo-Oost

 

 

De wijk Oost is een gevarieerde groene wijk met woningbouw gerealiseerd in diverse perioden. Het zogeheten Schoolplan (Hulstlaan, Ribespad eo) is ontwikkeld in de jaren 80 van de vorige eeuw. In de jaren 90 gevolgd door de uitbreidingen Schoolweg 2 en Veluws Hof. Momenteel wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van het voormalige TAWEB-terrein als woningbouwlocatie. Dit terrein tussen de Varenlaan en tennisvereniging Irminloo was jaren in gebruik bij scoutingclub TAWEB.

Spelen in de wijk

De jeugd in wijk Oost wilde graag een skatevoorziening in hun wijk. Daarvoor zou een trapveld aan het Ribespad moeten worden ingeleverd. Uiteindelijk moest hierin een keuze worden gemaakt: een skatevoorziening of een voetbalveld. Gekozen is voor het laatste.

Een heringerichte buurtspeelplaats (2009) met een kunstgrastrapveld is het eindresultaat geworden.

Kunstbanken

In december 2007 zijn er op de route vanaf ’t Weitje naar de schaapskooi mozaïekkunstbanken geplaatst. Deze functionele banken zorgen voor kleur in de wijk en rustpunten langs de route.

Tennisvereniging LTV Irminloo

In 1971 vond een aantal enthousiaste mensen elkaar in hun passie voor de tennissport. Ermelo kende op dat moment nog geen eigen tennisvereniging. Tijdens een bijeenkomst op 13 mei 1971 werd de tennisvereniging opgericht. De plannen voor een eigen onderkomen kregen meer vorm en midden in het bos nabij de Varenlaan en Schoolweg, kon een perceel grond worden aangekocht. Met veel eigen inzet van de leden werd daar in 1972/1973 een tennispark aangelegd. In september 1973 werden de 4 tennisbanen en het clubhuis geopend door burgemeester Veen.

De club bleef groeien en na enige jaren werden er twee banen bijgelegd. De vereniging beschikte vanaf dat moment over 6 banen. Tijdens het 2e lustrum wordt het clubhuis uitgebreid, de barruimte is te klein evenals de voorzieningen in en rond de kleedkamers. In 1987 worden de banen 5 en 6 voorzien van kustgras. In 1990 werden de banen 7 en 8 gerealiseerd.

Een van de leden, Gerard Kosters, zorgde voor een ontwerp in stijl voor een nieuw clubhuis. In de zomer van 1994 werd het nieuwe clubhuis in gebruik genomen.

In 2006 wordt besloten om de 8 matecobanen te vervangen door Porous Kusion Kourt en tevens wordt besloten om 2 nieuwe mini tennisbanen aan te leggen.

Triade

Sportcentrum Triade is het in 1998 gebouwde sport- en wijkcentrum in de wijk Ermelo-Oost. De exploitatie is in handen bij de Stichting Sociaal Culturele Accommodaties (S.S.C.A.) Naast de sportzaal zijn in het gebouw ook een fitnesscentrum, fysiotherapiepraktijk, vergaderzalen en een peuterspeelzaal gehuisvest.

Bij de toegang vanaf de Drieërweg staat sinds september 2000 het kunstwerk In Balans van de kunstenaar Gerda Schueler-Kerkhof. Het is uitgevoerd in brons op een roestvrijstalen ring. De opdracht aan de kunstenaar was de naam Triade, een groep van drie bijeen behorende personen of zaken, in dit geval: sportcentrum, fysiotherapie en wijkcentrum, uit te beelden.

Bosgebied Ruige Veld met natuurpad, trimbaan en hondenkuil

Het Ruige Veld is een gevarieerd terrein: loof- en naaldbos wordt afgewisseld met open veldjes en eikenhakhout. Het is gelegen tussen de Putterweg en de Drieerweg ten zuiden van Ermelo.

Het huidige bos werd rond 1900 aangeplant om de stuifzanden vast te leggen.

Het was één van de meest woeste gebieden van Ermelo met van oudsher de naam Ruige Veld. In het terrein zijn enkele wandel- en ruiterroutes uitgezet en een natuurpad. Ook is er een trimbaan en enkele speelveldjes met voorzieningen te vinden. In het gebied liggen acht grafheuvels.

Het grootste deel van het bosterrein is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Door het terrein loopt de Oude Arnhemsekarweg met fietspad. Geparkeerd kan worden op o.a. een parkeerplaats langs de Oude Arnhemsekarweg.

Het bos

Het gebied bestaat uit gemengd bos met ondermeer de beuk, ruwe berk, zomereik, Amerikaanse eik, douglas en tamme kastanje.

In 1843 werden de toen nog woeste gronden bestaande uit heide en zandverstuivingen door de gemeente Ermelo aangekocht. Hiermee kwam een eind aan de chaos van gebruiksrechten en werd ontginning van de grond bevorderd. De eerste aanplant dateert uit 1500, om het stuifzand vast te leggen. Vooral in de jaren 1930 tot 1940 (crisisperiode) is hier veel aangeplant als werkverschaffing voor de vele werklozen in die tijd.

Het bos in het Ruige Veld is niet zo monotoon als de zogeheten productiebossen: naaldbossen die in deze streken massaal ingeplant werden omstreeks 1850. Het waren bossen met als doel: houtwinning voor de kolenmijnen.

Oude Arnhemsekarweg

Rond Ermelo liggen tal van historische wegen, al zijn deze niet altijd even goed terug te vinden. Voorbeelden zijn Hessenwegen en Hanzewegen.
Hessenwegen zijn genoemd naar kooplieden die met hun handelskarren uit de Duitse staat Hessen kwamen.
De Hanzewegen vormden snelle `over land´ verbindingen tussen de bloeiende Hanzesteden.

Deze zandweg, de Oude Arnhemsekarweg, was vroeger de belangrijkste handelsroute tussen Harderwijk en Arnhem. Visboeren en andere handelaren uit Harderwijk gebruikten deze weg om hun waren zo snel mogelijk naar Arnhem te vervoeren, waar ze deze aan de man probeerden te brengen.
Ook producten uit de hof van kloostereigendommen in Putten werden langs deze weg via Arnhem naar Werden en Paderborn in Duitsland gezonden. Dit blijkt uit de middeleeuwse registers van de kloosters. Niet alleen handelskarren maakten gebruik van de weg. Via de karweg trok ook de gerechtsdienaar, belast met het ophalen van misdadigers die voor berechting in Arnhem in aanmerking kwamen.
Reizigers rustten uit bij pleisterplaatsen: herbergjes waar men kon eten, drinken of de paarden kon wisselen.

 

 

Voor meer informatie:

www.irminloo.nl

 

 

 


index info EF-route

vorige                                                                                                                               volgende