Stichting Natuur- en MilieuPlatform Ermelo

www.nmpermelo.nl
 

 

 

 

 Kazernes

 

 

Jan van Schaffelaerkazerne

Ontwerp : Kapitein der Genie A.G. Boost
Bouwjaar: 1939

Uit Canon Ermelo:

In 1938 wordt de dienstplicht verlengd. Defensie in Harderwijk heeft te weinig plek voor de militairen en zoekt in de buurt voor uitbreiding. Hierdoor wordt vlak vóór de Tweede Wereldoorlog de Jan van Schaffelaerkazerne gebouwd. Na deze oorlog is de Generaal Spoorkazerne gekomen door de koude oorlog. De kazernes herbergen vele jaren lang een grote populatie beroeps- en dienstplichtige militairen.

Mede door de komst van de beroepsmilitairen is Ermelo een opener dorp geworden dan de andere Veluwse gemeenten. Defensie heeft een grote invloed op de uitbreiding van het dorp met vele woningen, groei van de middenstand en de komst van nieuwe scholen, sportverenigingen en van een katholieke gemeenschap.

 

Generaal Spoorkazerne
Ontwerp: Kol. Ir. J.C. Stumphius en Kol. J.H. Hoogendoorn
Bouwjaar: 1952

Gebouwd door: N.V. Midden Nederland

Deze kazerne, gebouwd in 1952 en gelegen aan de Leuvenumseweg, is de thuisbasis van het 45 Pantserinfanterie Bataljon en 400 Geneeskundig Bataljon. De kazerne is vernoemd naar S(imon) H(endrik) Spoor (1902-1949), oud-stafofficier van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger ( KNIL), die vanaf januari 1946 in de rang van luitenant-generaal legercommandant in Indië was. Generaal Spoor werd gerespecteerd om zijn kennis van militaire operaties, politieke zaken en tactisch inzicht, en hij was zéér populair bij de troepen.

 


Locatie van de Generaal Spoorkazerne in Ermelo zoals die is aangegeven op de stafkaart 26 Oost Harderwijk

 

Militaire Tehuizen

Langs de Leuvenumseweg werden in de loop der jaren diverse militaire tehuizen gebouwd. Door veranderende verlof- en vervoersfaciliteiten werd de behoefte aan militaire tehuizen minder en kregen ze een andere functie.

Van Leuvenumseweg 66, het voormalige Katholieke Militaire Tehuis (K.M.T.) gebouwd in 1952, maakt sinds juni 1986 de Drumfanfare EDG Ermelo gebruik. Nadat het sinds 1983 leegstaande gebouw, wat de naam De Muzenhof kreeg, aanvankelijk werd gehuurd van de Dienst der Domeinen is het sinds 1 december 2002 in eigendom bij de drumfanfare. Het gebouw werd in 2004 verbouwd en gemoderniseerd.

Op Leuvenumseweg 68 is ECHOS Home De Schakel gevestigd in het voormalige Protestantse Militaire Tehuis. Home-Base Support beheert militaire tehuizen in Nederland en in missie- en oefengebieden. Als lid van ECHOS International onderhouden ze contacten met partnerorganisaties in Engeland, Duitsland, Zwitserland, Zweden en Litouwen. Bij ECHOS Homes in het buitenland is een internationaal team actief waardoor ook buitenlandse militairen hier prima hun verhaal kwijt kunnen en kunnen socialiseren. In ECHOS Homes kunnen militairen zich in hun vrije tijd ontspannen in een omgeving die zoveel mogelijk het karakter van een huiskamer heeft. Ook treft de militair er bij het personeel een luisterend oor waar hij of zij zijn/haar verhaal kwijt kan. Naast actief dienende militairen zijn ook post-actieve militairen, veteranen, familie en vrienden uit het thuisfront en betrokken burgers hartelijk welkom in de tehuizen.

Op Leuvenumseweg 29 (bij de huidige rotonde met de Jacob Catslaan)werd in 1939 een Protestants Militair Tehuis (P.M.T.) gebouwd door aannemer Van Putten in opdracht van de ‘Vereniging tot oprichting en instandhouding van militair tehuis’ te Ermelo. Na besluit tot aansluiting bij de landelijke organisatie Koninklijke Nederlandse Militaire Bond ‘Pro Rege’. Op 21 november 1939 wordt het zonder feestelijk vertoon in gebruik genomen. Tijdens de oorlogsjaren 1940-1945 was het gebouw in gebruik als ‘Wehrmachtsheim’ en als distributiekantoor. Later kreeg het een andere functie, eerst Administratief centrum gevolgd door boekhoudbureau C.B.T.B. Sinds februari 2002 maakt Vonkeman en De Vries Accountants gebruik van het pand.

 

 

 

Voor meer informatie:

www.legerplaats.nl/ermelo/_ermelo.htm

www.home-basesupport.net/pages/2011/39/De_Schakel_-_Ermelo.html

 

 

 


index info EF-route

vorige