Stichting Natuur- en MilieuPlatform Ermelo

www.nmpermelo.nl
 

 

 

 

 Landgoed De Ullerberg

 

 

De Ullerberg is een heuvel die 35 meter boven N.A.P. in het landschap ligt, ten zuiden van de Jhr. Dr. C.J. Sandbergweg.
De aanvankelijk onbeboste heidegronden ten westen van Leuvenum werden omstreeks het midden van de negentiende eeuw door het rijk verkocht aan de gemeente Ermelo.

Het rijk verkocht de gronden tegen lage prijzen om de ontginning te bevorderen. Na de gemeente was de familie Sandberg eigenaar, die de tussen 1885 en 1900 beboste grond ten noorden van de weg van Putten naar Leuvenum in 1910 verkocht aan de heer mr. Pieter Peereboom, officier van justitie in Amsterdam, later verbonden aan de rechtbank te Zwolle. Het landhuis Ullerberg, gebouwd in Engelse landhuisstijl, verrees noordelijk van de echte 'Ullerberg’. De eerste steen werd gelegd door P. Peereboom, oud 12 jaar, juli 1911.

Uit de ‘periode Peereboom’ dateren ook de boswachters woning (1911) en de tennisbaan.

Het huis heeft een centrale hal met schouw, daaromheen zijn de andere vertrekken gesitueerd. Het heeft ook iets weg van een Zwitsers chalet, wellicht geïnspireerd door de heuvelachtige en bosrijke omgeving.

Jammer genoeg is het huis particulier bezit en niet te bezoeken. In de monumentengids Ermelo uit 2000 zijn details van het huis, een gemeentelijk monument, beschreven. Daar staat te lezen dat er boven de voordeur drie opvallende glas-in-loodramen zitten. Het middelste raam heeft een kruisvormig element, het rechterraam een wapenschild met een omringende draakachtige slang en drie rode bloemen en het raam links bevat een afbeelding die verwijst naar de hamer van de dondergod Thor. Ook de ijzeren windvaan op het dak verwijst naar Thor. Thor gebruikte de hamer in de strijd tegen de reuzen.
In de tuin staat een met de zon meedraaiend tuinhuisje.

Na een faillissement in 1920 moest Peereboom afstand doen van het goed. Het werd gekocht door dr. ir. F.G. Waller, president-directeur van de Nederlandse Gist- en Spiritusfabrieken in Delft. Zijn erfgenamen beheren het landgoed.

Aan het landgoed werden nog toegevoegd een chauffeurswoning (circa 1924), een logeerhuisje en een kinderhuisje, een unieke heidegolfbaan (circa 1923) en een klein zwembad (1954).

Op het westelijk deel van het landgoed werd in het kader van een werklozenproject zand afgegraven voor de aanleg van de weg naar Harderwijk.
In 1978 werd de zandafgraving ingericht als regionale vuilstortplaats. Die heeft tot 1 januari 2007 dienst gedaan en is vervolgens gesloten. Er is sprake van plannen voor de aanleg van een golfbaan, maar daar is de provincie Gelderland op tegen.

Waar de naam Ullerberg vandaan komt is nog een raadsel. Het zou afkomstig kunnen zijn uit de Oud-Noorse mythologie, waar Ullr een godheid was. Een andere - waarschijnlijker - verklaring is de vermelding van de ‘Uilenberg" op de oudste topografische kaarten. Weer een andere verklaring is de verbastering van de Uddelerberg tot Ullerberg.

 

 

Voor meer informatie:

www.ullerberg.nl

http://www.ullerberg.nl/heidegolf/

 

 

 


index info EF-route

vorige                                                                                                                               volgende