Wenswijk / De Wijk in Beeld:  Wenswijk Oost

 


oktober 2005 - januari 2006    Ermelose "Wijk in Beeld"                      

In de maanden oktober en november 2005 staat de wijk Oost centraal bij het NME-centrum. Leerlingen van de Beatrixschool en de Cantharel brengen de wijk in beeld. Hoe was de wijk vroeger, hoe is het nu en wat wil je meenemen naar de toekomst? De leerlingen gaan met lesmateriaal op school aan de slag en kunnen achtergrondinformatie over woningen, groenstructuur en de geschiedenis van de wijk met behulp van vrijwilligers via het NME-centrum opzoeken. Via het wijkplatform kunnen ze buurtbewoners interviewen of de wijk in kaart brengen.  De wensen worden uitgebeeld en tentoongesteld in het centrum in de maanden december 2005 en januari 2006.

Het project Wijk in Beeld/de Wenswijk is een samenwerking van de Stichting NMP Ermelo, SME Advies, wijkplatform Oost, obs De Cantharel, pcb Beatrixschool en de gemeente Ermelo.

 


 

3 oktober 2005    Toekomst en Verleden bezoeken startbijeenkomst Wenswijk 

 

 

                                                                           "Maar het is vandaag toch 1925?

Die vraag stelt een eenvoudige bosarbeider vol verbazing aan de verzamelde leerlingen van de Cantharel en groep 5 en 6 van de Beatrixschool,  "Ik ben nu toch op de Drieërweg?"
De kinderen helpen hem gauw uit de droom. Het is echt 2005 en hij staat in de gymzaal van Triade. Een onweersbui heeft hem blijkbaar naar de toekomst verplaatst. Hij constateert dat Ermelo er anno 2005 heel anders uitziet. En die heer met de ambtsketen om is niet burgemeester Baron Mackay maar burgemeester Omta.
Voor Toekomst is het allemaal glashelder. Zij is zeer verheugd dat de “time-mover”, die zij voor haar verjaardag kreeg, werkt en haar echt van 2055 naar 2005 heeft verplaatst. Zij woont in een flatgebouw aan de Varenlaan, al het bos is weg en Ermelo wordt nu Puttermewijk genoemd.
Toekomst en Verleden besluiten, nu ze er toch zijn, om eens rond te kijken wat de wijk Ermelo-Oost vandaag de dag te bieden heeft.

Met dit mini-toneelstukje is het project Wenswijk/De Wijk in Beeld in gang gezet. Leerlingen van de scholen in Oost gaan de komende tijd de wijk in kaart brengen en zullen zich verder in het hoe en waarom van de wijk verdiepen. Wethouder P.C.M. Meijer gaf ze een opdracht mee: kijk naar het verleden hoe de wijk is ontstaan, breng in beeld wat er nu is en formuleer je wensen voor de wijk in de toekomst.

Ze hoeven het niet alleen te doen. Wijkbewoners en medewerkers van diverse organisaties maken tijd vrij om met de leerlingen aan de slag te gaan. Daarnaast is op de Cantharel en de Beatrixschool tot na de herfstvakantie aandacht voor de historie, de kijk op de wijk en wat er komt kijken bij het realiseren van toekomstwensen.

Het project wordt gecoördineerd door Joke Pieters en Janneke Schuurman van het gemeentelijk Natuur- en MilieuEducatief Centrum.  Alle afspraken zijn vastgelegd in een intentieverklaring die burgemeester W.P. Omta namens de gemeente als eerste ondertekende. Aan Anne en Alex gaf hij de lesmap Wenswijk mee, die op school zeker gebruikt gaat worden.

Het project wordt op 30 november 2005 afgesloten.

 

 


 

Een bloemlezing uit de activiteiten    

zie ook:       Weblog van de Cantharel   

 

 

 

Leerlingen uit  de onderbouw van "de Cantharel" bouwen en schilderen huizen als volleerde vaklieden.

 


 

De Wenswijk

Op 3 oktober zijn we naar de Triade geweest. De Cantharel was er ook. Er werdt een soort toneelstukje opgevoerd. Het toneelstukje ging over een meneer uit 1925 en een mevrouw uit 2005. De meneer kwam eerst. Hij woonde op de schoolweg in een boerderijtje. Dat is er natuurlijk niet meer. Want de schoolweg is een weg met best veel huizen. Daarna kwam de mevrouw uit 2055. Zij woonde op de varenlaan in een torenflat op de hoogste verdieping. Die mevrouw had een soort tijdmachine om haar arm. De burgemeester had ook een intentieverklaring gezet daarmee werd het geopent. Onze directeur moest dat ook doen en de directeur van de Cantharel ook. Er moesten ook nog wat andere mensen een handtekening geven. Toen deed een mevrouw nog een woordje en toen gingen we weer naar school. Daar stond een lekkere koek en drinken voor ons klaar.

Gerben van der Meer

Ooggetuigeverslag uit groep 6a van de Beatrix


 

Floor Reeze van woningstichting "De Groene Zoom" op bezoek op school


 

30 november 2005     Slotbijeenkomst Wenswijk Oost

Op woensdag 30 november 2005 sloten de kinderen van de Beatrixschool en De Cantharel in sportcentrum “Triade” een periode van hard werken aan het Wenswijkproject af.
In een presentatie lieten de kinderen met liedjes, toneelstukjes en voordrachten zien en horen hoe ze zich de afgelopen 3 maanden in hun wijk hebben verdiept.
Aan een wensboom waren alle eigen wensen die de kinderen hadden bedacht al opgehangen, maar de 'grote' wensen werden aan burgemeester W.P. Omta overhandigd.
Deze beloofde de kinderen dat de gemeente hier goed naar zal kijken en eind januari 2006 zal aangeven wat hiervan gerealiseerd kan worden.

De wensen van De Cantharel waren een skatebaan, een speelveld met nieuwe speeltoestellen voor diverse leeftijden en … het crossbaantje moet blijven!

De kinderen van de Beatrixschool zouden graag een kinderboerderij, éénrichtingsverkeer op de Varenlaan en een veiliger verkeerssituatie aan de Beemdweg gerealiseerd willen zien.

 

  

Als afsluiting worden de uitgebeelde wensen in de maanden december 2005 en januari 2006 tentoongesteld in het NME-centrum en het gemeentehuis.

 


17 februari 2006       Vervolg Wijk in Beeld -de Wenswijk-Oost

Op de slotbijeenkomst in november waren ze aan de burgemeester overhandigd: de door de kinderen van de Cantharel en Beatrixschool geformuleerde wensen die ze bedachten ten aanzien van hun wijk.
De burgemeester beloofde toen serieus te kijken naar wat er te realiseren is van deze wensen.
Op vrijdag  17 februari bezocht Mevr. Nelleke van der Plas, beleidsmedewerker gemeente Ermelo, de twee scholen, samen met Janneke Schuurman en Joke Pieters van het NME-centrum.
Ze las een brief van de burgemeester voor en vertelde hoe het er met de wensen voorstaat.
De wensen waar aan gewerkt wordt gaan over de onveilige verkeerssituatie op de Beemdweg nabij de Beatrixschool, over de mogelijkheid de dieren binnen het hertenkamp te bezoeken en over skatemogelijkheden  in Oost en het behoud van het fietscrossbaantje bij de Cantharel.

 

 

 

uit "de Stentor" van 4 augustus 2006

 

 

meer informatie