laatste nieuwsbrief     

                 

  jaarverslag 2009

                                

werkplan 2010   

Stichting NMP Ermelo

De letters NMP staan voor Natuur en MilieuPlatform.
Sinds 15 juli 2004 is het NMP een stichting. Het logo van het NMP stelt een eik voor. De kroon van de boom  geeft de grenzen van de gemeente Ermelo weer.De stippen in de kroon geven het dorp Ermelo en de buurtschappen aan. De samenwerking met de gemeente Ermelo wordt door de pauw gesymboliseerd.

In het NMP zijn meerdere organisaties op het gebied van natuur en milieu vertegenwoordigd.
Daarmee streeft het NMP naar het bundelen en coördineren van activiteiten van natuur- en milieugroeperingen binnen de gemeente Ermelo. Elke groepering heeft zijn eigen identiteit, maar door samenwerking en afstemming kan men zich goed naar buiten presenteren en is de communicatie naar de gemeente toe eenvoudiger. Binnen het NMP houden werkgroepen zich met specifieke zaken bezig (milieu, thuiscomposteren).

 Voorzitter Gert Schuurman tekent het convenant met de gemeente Ermelo

 

 Wat doet het NMP?

 

* Met vrijwilligers geeft het NMP invulling aan het gemeentelijk Natuur- en MilieuEducatief centrum Ermelo aan de Burgemeester van Oordtstraat 30. Het NME-centrum is in de visie van het NMP een belangrijke schakel en onmisbare factor in de natuur- en milieucommunicatie van de gemeente Ermelo naar de burger toe. Het NMP organiseert in en vanuit het NME-centrum diverse activiteiten.

Activiteiten
- lesaanbod naar scholen
- jeugdactiviteiten
- buitenactiviteiten
- binnenactiviteiten
 

*Het NMP geeft diverse wandel- en fietsroutes uit, deze handzame routeboekjes geven een andere kijk op de diversiteit in landschappen, flora, fauna en de geschiedenis van Ermelo. Dankzij de vrijwillige inzet zijn de aanschafkosten laag. 

*Het NMP is een gesprekspartner van de gemeente Ermelo. In een convenant is de verhouding van het platform met de gemeente geregeld. Als er zaken zijn die de natuur of het milieu aangaan dan neemt de gemeente contact op met het NMP en omgekeerd.

ANBI-status voor Stichting NMP Ermelo

De Stichting Natuur- en MilieuPlatform Ermelo heeft per 1 januari 2008 een zogenaamde ANBI-status. Per die datum zijn de belastingregels veranderd voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI) op het gebied van schenking, successie en de aftrek van giften (inkomsten- en vennootschapsbelasting). Alleen de instellingen die de Belastingdienst heeft aangewezen als een ANBI kunnen gebruikmaken van de fiscale voordelen.
 

Steun het NMP
U kunt het NMP steunen door donateur te worden voor minimaal € 6,00 per jaar (bankrek.nr.:39 77 56 402 t.n.v. st. NMP Ermelo). Wilt u zelf ook actief binnen het platform bezig zijn (als vertegenwoordiger van een vereniging of "vrij persoon") of deelnemen aan een werkgroep (milieu, thuiscomposteren) neem dan contact op met:

Gert of Janneke Schuurman-Bos
Zwaluwstraat 47
3853 CB Ermelo
Tel: 0341-554126