Een stukje geschiedenis.......

De gemeente Ermelo vindt milieucommunicatie belangrijk, en natuur- en milieueducatie (NME) is een essentieel onderdeel hiervan. Vanaf najaar 1998 is het NME-centrum actief in Ermelo. In de voormalige Prof. Kohnstammschool zijn twee ruime lokalen beschikbaar, geschikt voor het ontvangen van groepen. Vanaf deze locatie wordt een breed scala aan doelgroepen dan ook benaderd (basisonderwijs, lokale bevolking, recreanten, etc.). Het Provinciaal Consulentschap voor Natuur- en Milieueducatie en Stichting Natuur- en MilieuPlatform Ermelo zijn actief bij het NME-centrum Ermelo betrokken. NME-centrum Ermelo vindt  samenwerking met organisaties als Stichting Milieucentrum Harderwijk en Stichting Schapedrift belangrijk. Op deze manier kunnen nog meer doelgroepen beter worden bereikt. De vrijwilligers van het Natuur- en MilieuPlatform zijn onontbeerlijk voor het functioneren van het centrum.
 

Wat kunt u van NME-centrum Ermelo verwachten?

NME-centrum Ermelo is actief op verschillende terreinen. Zo kunnen basisscholen in de gemeente gratis gebruik maken van lespakketten en leskisten. Een leskist bestaat uit een handleiding met lessuggesties en achtergrondinformatie rond een thema, werkbladen voor leerlingen, spelletjes, audiovisuele producties, practicummaterialen, etc.
Met dit ondersteuningsaanbod wil NME-centrum Ermelo een bijdrage leveren aan natuuronderwijs en natuur- en milieueducatie op scholen. Het centrum is een vraagbaak voor alles wat met natuur en milieu te maken heeft. Of het nu voor een spreekbeurt is of een vraag, de medewerkers helpen u graag verder. Ook zijn er boekwerkjes verkrijgbaar zoals bijvoorbeeld diverse wandel- en fietsroutes en de brochure "Herdenkings- en Herinneringsbomen in de gemeente Ermelo" 
       


Verder zijn er regelmatig interessante exposities te bezichtigen over bijvoorbeeld water, landschap van Ermelo, vlinders, etc. Het NME-centrum Ermelo is betrokken bij (gemeentelijke) projecten, zoals bijvoorbeeld de jaarlijkse boomfeestdag, open tuindagen, monumentendagen, vogeltellingen, het Landschapsbeleidsplan en evenementen zoals de jaarmarkt.

Er worden op aanvraag activiteiten georganiseerd zoals fietstochten, excursies, enzovoort. De vrijwilligers van de stichting Natuur- en MilieuPlatform Ermelo organiseren deze activiteiten. Niet op de laatste plaats komt de natuurvriendelijke tuin rond het centrum: door natuurlijk beheer ontstaat er een tuin die ieder jaargetijde veel te bieden heeft. Kortom: het bruist van activiteit! 

 

 

Wanneer kunt u op het NME-centrum Ermelo terecht?


openingstijden: zie hier

Indien u (als docent) belangstelling heeft voor de uitleen van educatieve materialen kunt u ook buiten deze openingstijden bellen (0341-557109, Joke Pieters).
 
Loopt u gerust een keer binnen!