Stichting Natuur- en MilieuPlatform Ermelo

www.nmpermelo.nl
 

 

 

 

 Voormalig schoolgebouw

 

 

’s Heeren Loo en Lozenoord zijn door een weg van elkaar gescheiden. Deze weg heet de Fokko Kortlanglaan. Aan deze weg verrezen in het begin van de twintigste eeuw de villa Kakelbont (1913), de gereformeerde (Opstandings)kerk (1921-1922) en de school (1933-1934).

Een school? Jazeker. Rond 1880 was de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking praktisch onbekend. Af en toe meldt iemand wel eens iets over wantoestanden. Verstandelijk gehandicapten worden tentoongesteld op kermissen of zitten vastgebonden aan de tafelpoot of opgesloten in schuurtjes of zolders.

Onder invloed van het Réveil gaat men meer aandacht besteden aan barmhartigheid. In 1888 is op een diaconale vergadering in Ermelo voor het eerst aandacht voor ‘idiote kinderen’. Dankzij het landgoed van Chevallier ontstaat de kans een gesticht en een school voor ‘achterlijke kinderen’ te bouwen. Deze kinderen kregen een kans.

Bijna vanaf het begin is meester Pegman aanwezig die veel heeft betekend voor deze vorm van onderwijs. Hij ontwikkelde eigen leermethoden en maakte zijn eigen leermiddelen.

De Fokko Kortlanglaan werd altijd gezien als de scheiding tussen 's Heeren Loo en Lozenoord waar respectievelijk de jongens en de meisjes woonden. Het voormalige schoolgebouw van ‘s Heeren Loo - Lozenoord dateert uit 1934. Het is een ontwerp van A. van der Kraan. Vanaf het begin trok het om zijn architectonische kwaliteiten belangstelling vanuit binnen- en buitenland. Voor het gebouw ligt een vijver en een fraaie groep toverhazelaars, met in het verlengde, achter de vijver, een groep Japanse notenbomen, ook staat bij de vijver een treurwilg.

Tot 5 juli 1991 was de school in gebruik, er waren onvoldoende bewoners leerbaar om daarvoor een school in stand te houden. Leerlingen bezochten voortaan de ZMLK-school De Lelie in Harderwijk.

Voor meer informatie:

www.sheerenloo.nl

Fokko Kortlang. Bouwheer in de zorg. Auteur: Henk Beltman. Isdn: 90-70150-70-0. Uitgave RegioBoek. Mmv: ABC Boekhandel Putten.

 

 

 


index info EF-route

vorige                                                                                                                               volgende