Stichting Natuur- en MilieuPlatform Ermelo

www.nmpermelo.nl
 

 

 

 

 Woonwijk Ermelo-Noord

 

 

De woonwijk Ermelo-Noord kan men indelen in twee gebieden:

- Oostelijk van de Harderwijkerweg:    De Dennenkamp
- Westelijk van de Harderwijkerweg:   de villawijk en meerdere zorgcentra

De Dennenkamp

Het gebied ‘De Dennenkamp’ wordt anno 2010 omsloten door de Harderwijkerweg, de Ds. Witteveenlaan en de Jacob Catslaan. Het aanzien van deze karakteristieke groene wijk, met villa’s gedeeltelijk uit de beginperiode van de 20e eeuw, is nog grotendeels bewaard gebleven. Hier en daar is er gerenoveerd en afgebroken en nieuwbouw ontstaan met eigentijdse bungalows. In de 19e eeuw bestond dit gebied nog uit bos en heide waarop berken, bremstruiken en vliegdennen groeiden. In het terrein lagen zandpaden. In 1904 vond er een veiling plaats in hotel ‘De Veluwe’ voor publieke verkoop van ‘het dennenbosch genaamd Dennenkamp, groot acht hectaren, 36 aren, 30 centiaren; zeer gunstig gelegen aan den Rijksstraatweg bij het dorp Ermelo, tegenover Villa ‘Dennenhoek’. J.M. van Dongen, bakker in Hilversum, werd eigenaar en kocht alle percelen die op dat moment werden aangeboden. Voordien was de grond, tot aan 1895, een poos in bezit van de familie Chevallier, de eigenaren van het landgoed ‘Veldwijk’. De heer Van Dongen heeft de grond laten ontginnen, wegen en zandpaden aangelegd, een perceelsindeling gemaakt van 38 kavels en deze te koop aangeboden in 1917. 

Halverwege dat jaar werd de maatschappij ‘Gelderland aan Zee’ eigenaar. Directeur van deze bouwmaatschappij was de architect Johan Kortlang, zoon van de bekende Fokko Kortlang, directeur van ’s Heeren Loo. Op 8 september 1917 wordt door Johan Kortlang een bouwvergunning aangevraagd bij de gemeente Ermelo voor de bouw van drie landhuisjes, drie weken later werd de vergunning reeds verleend en kon de bouw aanvangen. De eerste drie huizen werden onder architectuur en naar ontwerp van Johan Kortlang gebouwd in de straten die we nu kennen als de Vondellaan en de Da Costalaan. De aan deze straten gelegen woningen zijn voor een deel onder architectuur van Kortlang gebouwd in de periode 1917 t/m 1938. Tevens zijn er woningen van zijn hand te vinden aan de Harderwijkerweg in de nabijheid van de reeds genoemde straten. Bij het ontwerp van de woningen liet hij zich o.a. inspireren door de bouwstijlen uit het buitenland waaronder Oostenrijk, Duitsland en met name Engeland. In ’De Dennenkamp’ werd vooral de ‘moderne cottagestijl’ veel toegepast, een vierkant huis met laag zadeldak. Deze stijl, afkomstig uit Engeland, staat op naam van de architect Voysey. Andere kenmerken van de bouw in deze cottagestijl zijn o.a. de riet gedekte daken, erkers in alle soorten en maten, handgevormde bakstenen en schoorstenen opgetrokken aan de buitenkant van de woning. Bij het ontwerp is soms sprake van een ‘hallhouse’, waarbij de hal een centrale plek krijgt in de bouw en alle deuren op de benedenverdieping uitkomen in deze hal. Eveneens zijn de woningen herkenbaar aan een rond raam in de hal of bij de haardplaats. De eerste drie landhuisjes die in 1917 werden gebouwd zijn nu nog te vinden aan de Da Costalaan 3 en op Vondellaan 5 en op nummer 40.

In de vijftiger jaren van de vorige eeuw werd de woonwijk verder ontwikkeld met de komst van woningen aan o.a. Brederodelaan, Huygenslaan en de Bilderdijklaan, ook toen werd de wijk aangeduid als ‘De Dennenkamp’ als zijn de woningen aldaar niet meer volgens een bepaald idee gerealiseerd. .

De villawijk en de zorgcentra.

De kavels in de villawijk zijn groot te noemen en de wijk is ruim van opzet. De straten zijn naar verhouding vrij smal maar hebben brede (gras)bermen. Op de kavels staan vaak riante woningen met erg veel groen (bomen). De woningen zijn niet zoals bij De Dennenkamp in een bepaalde stijl opgetrokken, maar men heeft hier de vrijheid gehad om naar eigen inzicht een woning te realiseren. Door het hoge groengehalte in deze wijk komen er veel dieren, vooral vogels, voor. De eekhoorn is er een vaste bewoner. Veel dieren kunnen het gebied als overgangszone gebruiken tussen het Veluwe massief in het oosten en de parkachtige terreinen van de zorginstellingen in het westen. In dit deel van de wijk zijn veel zorgcentra opgenomen. Deze worden apart op de pagina's 29 en 30 besproken.

 

Voor meer informatie:

Wandelrouteboekje Ermelo om den Noord

 

 

 


index info EF-route

vorige                                                                                                                               volgende