Stichting Natuur- en MilieuPlatform Ermelo

www.nmpermelo.nl
 

 

 

 

 Het Trefpunt

 

 

Het terrein van Het Trefpunt maakte vroeger deel uit van een enorm heideveld. Dit heideveld strekte zich 150 jaar geleden nog uit van Ermelo tot Nunspeet en van Groot-Emaus tot Leuvenum. Alleen bij de buurtschap Tonsel, in Hierden en bij Harderwijk lag een vrij smalle strook cultuurgrond.

Na 1890 veranderde deze heide ten noorden van Ermelo langzamerhand van karakter. Op oude kaarten ziet men plukjes bebossing verschijnen. Het snel verdwijnen van de schapenteelt als gevolg van de uitvinding van de kunstmest zal hiermee te maken hebben. De heidevelden op de Veluwe werden immers veel minder begraasd waardoor hogere gewassen een kans kregen. Daarnaast heeft - aan de oostelijke kant van de Harderwijkerweg - actieve bebossing door de gemeente een rol gespeeld. In de jaren dertig vestigden zich in de buurtschap Tonsel aan de Harderwijkerweg een aantal Harderwijkse vissers die vanwege de afsluiting van de Zuiderzee naar een andere broodwinning hebben moeten uitzien en die zich gingen toeleggen op het fokken van eenden. Dit proces kwam net ten noorden van het Trefpuntterrein tot stilstand. Nadat rond begin jaren zeventig de eendenhouderij niet meer lonend was, werd dit gebied langzamerhand in bezit genomen door kleine bedrijven. Later werd dit een officieel bedrijventerrein.

Vanuit het zuiden werd de bebost geraakte heide in de jaren dertig en vooral in de jaren vijftig omgetoverd tot een geliefde woonplek van beter gesitueerden die er een bungalow lieten bouwen. Het Trefpuntterrein vormde inmiddels een barrière tegen een verder uitbreiden daarvan.

Op 3 juni 1950 werd Het Trefpunt in gebruik genomen als vakantie- en conferentieoord van de Federatie van de Christelijk Historische Jongerengroepen, de jeugdafdeling van de Christelijke Historische Unie (CHU). Minister Schokking, de CHU fractievoorzitter Tilanus en andere belangrijke figuren van de Unie waren aanwezig. Later is Het Trefpunt geëxploiteerd als vakantieterrein waar men een huisje kon huren. Op Het Trefpunt werden vanaf de jaren 90 tot begin jaren 2000 regelmatig asielzoekers in de huisjes ondergebracht. De gemeente Ermelo kocht in 1998 het recreatiepark en toen ontstonden eveneens de eerste plannen voor woningbouw op het terrein. Komende jaren zullen hier in drie fases diverse woningen en appartementen worden gebouwd. De straatnamen in deze nieuwe woonwijk zijn genoemd naar prinses Máxima en haar kinderen. De vier nieuwe wegen hebben de namen Máximalaan, Amaliahof, Alexiahof en Arianehof gekregen.

Plas van Beek

Omstreeks 1900 was de omgeving hier nog woest en ledig. Het was een deels nat en deels droog heideterrein. Het dorp was alleen bereikbaar via het zandpad de Kollebaon. (Kollebaon betekent koepad en liep deels over wat nu de Julianalaan is) In 1924 betrok Nui van de Beek zijn woning die hij op het heideterrein had gebouwd. Om een betere verbinding met het dorp te verkrijgen besloot Nui een pad door de heide aan te leggen. Bij het verwijderen van een heideplagge raakt hij een ondergrondse waterader. Hierdoor begon de bron te lopen en ontstond er een klein vennetje. De gemeente legde in de jaren dertig van de vorige eeuw nieuwe wegen aan, waarbij het ven door zandwinning werd vergroot en uitgediept. In de jaren dertig kreeg de plas een recreatief karakter waarin gezwommen kon worden. Het bronwater was kraakhelder. Het ven was een onderkomen voor kikkers, salamanders en vissen. In het riet en de struiken broedden diverse vogelsoorten. In de jaren vijftig werden de in de oorlog verwoeste wegen hersteld. Hiervoor werd zand en grind uit de plas gebruikt. Het kreeg toen de huidige vorm van een boemerang. Het toenmalige paradijsje verloor daarna deels haar glans door algvorming. Door bemesting door eenden werd het water troebel. Ook woningbouw in de omgeving veranderde het karakter. Het is nog steeds een rustpunt waar menig mens even een ommetje maakt of even plaatsneemt op de bankjes bij het water. De plas en omgeving had de naam Prins Hendrikplantsoen gekregen en in 1984 werd van deze officiële naam afstand gedaan. In de volksmond was het water meer bekend als de Plas van Beek. De raad van de gemeente Ermelo besloot in haar vergadering van 18 december 2008 officieel de naam Plas van Beek toe te kennen. Onder andere in de jaren negentig is de plas door de gemeente grondig schoongemaakt, zwemmen is er echter niet meer bij.


Plas van Beek in de jaren '60

 

Voor meer informatie:

www.hettrefpuntermelo.nl

 

 

 


index info EF-route

vorige                                                                                                                               volgende