Stichting Natuur- en MilieuPlatform Ermelo

www.nmpermelo.nl
 

 

 

 

 Gezondheidszorg

 

 

Willem Holtrop Hospice

De Willem Holtrop Hospice aan de Julianalaan 51 is een huis waar aan ongeneeslijk zieke mensen met een korte levensverwachting palliatieve en terminale zorg geboden wordt in een huiselijke sfeer. Ook voor de directe naasten van de terminale patiënt is er ondersteuning en begeleiding bij het proces rondom het sterven.
Het pand is genoemd naar huisarts Willem Holtrop, de tweede generatie uit deze artsenfamilie, een groot voorvechter van deze voorziening.

Op 20 december 2001 legde de heer E.Ph. Veen, voorzitter van het bestuur van de Stichting voor Christelijke Ziekenverzorging in Nederland, de eerste steen met de tekst: Dienend in Liefde. Op vrijdag 28 juni 2002 werd de officiële opening verricht door Jhr. P.A.C. Beelaerts van Blokland door het aansteken van een ‘gelkaars’ bij de ingang van het gebouw.

Gezondheidscentrum

Op 2 december 2005 legden de initiatiefnemers, de toenmalige huisartsen D. Rhebergen en J. Bolt, de eerste officiële steen. De bouw was in augustus van dat jaar van start gegaan. Het plan om een ‘huisartsen-onder-één-dak’ (HOED) te ontwikkelen ontstond omstreeks 2000. Later werd een apotheek toegevoegd, het project werd toen ‘AHOED’ genoemd. Daarna werd besloten om er meer partijen bij te betrekken en er een gezondheidscentrum van te maken waar verschillende aspecten van de zorg onder een dak zijn samengebracht. Het ontwerp van het harmonieuze gebouw is van Architectenbureau Slager uit Ermelo en Woningstichting De Groene Zoom ontwikkelde het centrum. De officiële opening door burgemeester Omta en het ‘open huis’ vonden in oktober 2006 plaats.

Astmabehandelcentrum Salem

In 1968 werd het Protestants Christelijk Astmacentrum geopend. Dr. Kale, werkzaam als kinderarts in het toenmalige ziekenhuis Salem, stond aan de wieg van het initiatief om een kliniek voor kinderen met astma en psychosomatische aandoeningen te realiseren. Dr. Kale, met zijn team medewerkers, ontwikkelde in deze kliniek een alternatieve, geheel vernieuwende behandelvorm. Deze bestond vooral uit bewegingstherapie. Naast dagelijks veel sport en spel, werd er gezwommen in het buitenbad. In 1977 werden de behandelingen voortgezet vanuit het ziekenhuis Salem en tien jaar later vanuit het streekziekenhuis St. Jansdal in Harderwijk. Later werd opnieuw een zelfstandig astmacentrum opgericht: de Stichting Algemeen Christelijk Astmabehandelcentrum. Toen het ziekenhuis Salem verhuisde naar Harderwijk, werd de naam Salem aan de naam van de nieuwe stichting toegevoegd. De afgelopen jaren hebben diverse veranderingen plaatsgevonden en zijn samenwerkingsverbanden tot stand gebracht. In nauwe samenwerking met het ziekenhuis St. Jansdal werd in 1999 het behandelaanbod uitgebreid met longrevalidatie voor volwassenen. Het behandelcentrum Salem is per 1 januari 2007 overgenomen door ziekenhuis St. Jansdal . Om de patiëntenzorg te kunnen blijven leveren en te optimaliseren is besloten tot (ver)nieuwbouw van het centrum. De woningstichting De Groene Zoom (thans UWOON) is per juli 2007 eigenaar van het pand geworden, het St. Jansdal huurt het pand. In 2009 kwam de (ver)nieuwbouw tot stand en kan er van een gebouw en de voorzieningen gebruik gemaakt worden welke volledig aan de eisen van deze tijd voldoen. Rond het astmabehandelcentrum is een zorgpark ingericht door de eigenaar van de grond, de Stichting Christelijke ziekenverzorging Nederland. Het park met diverse voorzieningen kan gebruikt worden door patiënten, familie, vrienden en bezoekers.

De nieuwbouw is ‘gekoppeld’ aan de zogenaamde villa. Deze villa werd in 1934 gebouwd als directeurswoning voor de eerste directeur van ziekenhuis Salem, dokter A.J.K. Binnendijk en is naar alle waarschijnlijkheid ontworpen door de Ermelose architect Kortlang. Later heeft het pand nog dienst gedaan als zusterhuis. Omdat dit pand gezien werd als een ‘monument’ op het terrein, is het behouden en geïntegreerd in het totale nieuwbouwplan.

 

Voor meer informatie:

www.willemholtrophospice.nl

www.gezondheidscentrumermelo.nl

www.steunfonds-salem.nl

 

 

 


index info EF-route

vorige                                                                                                                               volgende