Stichting Natuur- en MilieuPlatform Ermelo

www.nmpermelo.nl
 

 

 

 

 Voormalig ziekenhuis Salem

 

 

In 1893 werd in Amsterdam de eerste vergadering gehouden van de ‘Vereeniging tot bevordering van gereformeerde ziekenverzorging in Nederland’. Het eerste Salemgebouw werd in gebruik genomen in 1898 en stond aan de Stationsstraat waar nu de ABN/AMRO is gevestigd. In 1903 verhuisde men naar De Dennenhoek op de hoek Wilhelminalaan/Harderwijkerweg. Eind 1907 werd het voormalig kinderhuis van het Leger des Heils, De Horst, op de hoek Horsterweg/Hortensialaan, in gebruik genomen. Circa 100 jaar geleden kocht het Bestuur van de Stichting voor Gereformeerde Ziekenverzorging in Nederland een flink stuk heidegrond ten noorden van het dorp Ermelo met het doel een nieuw ‘eigen’ ziekenhuis te bouwen. Men kocht een aanzienlijk aantal meer vierkante meters, omdat de heidegrond weinig kostte. Na de vestiging van het ziekenhuis Salem aan de Wilhelminalaan, bleef een grote strook grond langs de Julianalaan onbebouwd. De zogenaamde Salemsche Heide ging langzamerhand over in bos. Vanaf eind vorige eeuw is er veel veranderd, de hospice, het gezondheidscentrum en het astmabehandelcentrum werden gebouwd en er ontstond op de Salemsche Heide een Zorgpark.

Op 13 november 1912 werd de eerste steen gelegd van het vierde Salemgebouw aan de Wilhelminalaan. Door de jaren heen is het gebouw diverse malen verbouwd en uitgebreid, ook kreeg het in 1938 een lijkenhuisje en later het zusterhuis ‘Panta Rhei’ op het terrein.

Salem fuseerde op 1 januari 1976 met de Harderwijkse ziekenhuizen Boerhave en Pius. Op 10 juni 1987 sloot Salem de deuren na de ingebruikneming van het streekziekenhuis St. Jansdal te Harderwijk. Dat het nieuwe ziekenhuis in Harderwijk werd gebouwd, ging niet zonder slag of stoot. Veel Ermelose burgers en politieke kopstukken kwamen in actie. Men kon het niet eens worden, uiteindelijk besloot de overheid dat het nieuwe ziekenhuis in Harderwijk moest komen. Het idee van politieke partij Ermelo-2000 om het ziekenhuis Salem te verbouwen voor de huisvesting van één- en tweepersoonshuishoudens haalde het niet, waarna alle gebouwen werden gesloopt. Door de gemeente Ermelo, Bimo Bouw en het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten werden plannen ontwikkeld voor woningbouw. Het bestemmingsplan ‘Oranjehof’ werd vastgesteld waarna in 1991 de bouw begon op het voormalige ziekenhuisterrein.

 

Rehoboth

De Ermelose huisarts R. Holtrop sr was, kort na de oorlog, één van de initiatiefnemers voor het bouwen van een ‘rusthuis voor bejaarden’ in Ermelo. Vanuit de plaatselijke Hervormde en Gereformeerde Kerk werd de ‘Stichting Christelijk Rusthuis Rehoboth’ gevormd. De start van de bouw van het rusthuis, naar een ontwerp van de Ermelose architect Arie van der Meijden, vond plaats in 1954; het ‘hoogste punt’ werd bereikt in november 1954 en op 1 oktober 1955 werd het gebouw in gebruik genomen. Op 19 december 1955 was de officiële opening. Rehoboth werd gebouwd door aannemer Ruitenbeek uit Nijkerkerveen en bood aanvankelijk plaats aan circa 60 ouderen.


Rehoboth vóór uitbreiding

 In 1963 volgde er een uitbreiding en werd de zijvleugel gebouwd. In de periode van 1961 tot 1972 werd in enkele bouwfasen een aantal aanleunwoningen gerealiseerd in het Oranjepark.

Het rusthuis Rehoboth was het eerste officiële rusthuis, niet alleen plaatselijk maar wellicht ook landelijk.

Momenteel valt het woonzorgcentrum Rehoboth, met 45 zorgplaatsen en de 25 aanleunwoningen in het Oranjepark, onder verantwoordelijkheid van de Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe, een protestants christelijke stichting voor zorg-, woon- en welzijnsdiensten in Harderwijk, Ermelo en Putten. Voor het wonen in een woonzorgcentrum is een zorgindicatie nodig.

De Prinsenhof

Aan De Dillenburg werden in 1991 in een nieuwe vleugel 24 aanleunwoningen gerealiseerd, deze vleugel kreeg de naam De Prinsenhof, net als de straat.

Oranjepark

Bij het in 1955 geopende rusthuis Rehoboth werd in 1961 een uitbreiding gerealiseerd van vier woningen, de eerste start van hetgeen we heden ten dage kennen als het Oranjepark. Een uitbreiding met meer aanleunwoningen volgde in 1963 en het bouwplan werd tenslotte afgerond met de bouw van de laatste rij woningen in 1972.

De Dillenburg

Het woonzorgcentrum De Dillenburg is in 1977 in gebruik genomen. Het was een uitbreiding van zorgplaatsen van het naastgelegen woonzorgcentrum Rehoboth. Er was toen plaats voor 126 bewoners.

De Dillenburg is ontworpen door het architectenbureau Lammertsma, Veerman en Lammers BV uit Arnhem en gebouwd door Moes Bouwgroep uit Zwolle. In 1991 heeft er een uitbreiding plaatsgevonden van 36 wooneenheden en 24 aanleunwoningen in De Prinsenhof. De uitbreiding heeft eveneens plaatsgevonden onder architectuur van architectenbureau Lammertsma, Veerman en Lammers BV uit Arnhem, terwijl de bouw gerealiseerd is door Bimo Bouw te Ermelo.

Tot heden is er in De Dillenburg plaats voor 162 ouderen. Tevens is er in de uitbreiding het wijksteunpunt Noord, ‘Orangerie’, gerealiseerd. Dit wijksteunpunt is een ontmoetingsplaats voor 55-plussers. De Orangerie en De Prinsenhof zijn in 1992 in gebruik genomen.

De Dillenburg en De Prinsenhof vallen onder verantwoordelijkheid van de Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe.

 

 

Voor meer informatie:

www.znwv.nl

 

 

 


index info EF-route

vorige                                                                                                                               volgende