Stichting Natuur- en MilieuPlatform Ermelo

www.nmpermelo.nl
 

 

 

 

 Molenaarsplein

 

 

De Verbinding

Het terrein van De Verbinding vormt zowel ruimtelijk, maatschappelijk, historisch als economisch een belangrijk knooppunt voor de gemeente. Vele jaren was hier o.a. de molen in bedrijf, een bibliotheek en het gemeentehuis in het oorspronkelijke Huis van Barmhartigheid en waren hier ook de busremise en het kantoor van de VAD (= Veluwse Autobus Dienst) te vinden. De naam De Verbinding is ontleend aan het unieke karakter van de locatie waar ontmoetingen plaatsvinden, niet alleen tussen mensen maar ook tussen bos en bewoonde wereld, heden en verleden. Afgelopen circa tien jaar is er gewerkt aan een stedenbouwkundig ontwerp met appartementen, parkeerplaatsen en winkelvoorzieningen waaronder een nieuwe Albert Heijn supermarkt. Ook zijn enkele panden herbouwd of gerestaureerd. De gevels van de nieuwbouw, opgetrokken in de bouwstijl van rond 1900, sluiten hier goed bij aan. De nieuwe straatnamen in het gebied hebben de historische namen gekregen van Molenaarsplein en Branderskamp.

Molen De Koe

Al in 1423 is er in Ermelo sprake van een molen. Dat blijkt uit een akte, die de bouw van een nieuwe molen toestaat op grond van de ‘vicarie’ (van Dale: kerkelijke bezittingen), omdat de oude molen is verbrand. Eeuwenlang heeft er een financiële relatie bestaan tussen kerk en molen. De molenaar betaalde de kerk, in natura of in geld, een vergoeding voor gebruik van de grond waarop de molen stond. De eerste molens van Ermelo stonden op de zogenaamde ‘molenberg’ in de omgeving van het Sterrenboswegje.

Op 6 december 1871 woedde er een hevige vlammenzee in de wind- en pelmolen, die de naam De Jager droeg. In 1872 kreeg Ermelo een nieuwe achtkantige stellingmolen. Deze molen, genaamd De Koe, werd op de huidige plaats gebouwd. Door de jaren heen zijn er diverse uit- en aanbouwsels aan de molen gekomen. Langs de Stationsstraat stond een schuur, waarin een elektrische maalderij was gevestigd. Deze was niet afhankelijk van wind. Het gebouw werd De Stoom genoemd. Waarschijnlijk zijn ze voor de aandrijving van de molen begonnen met een stoommachine.

Na de Tweede Wereldoorlog kreeg De Koe tijdelijk de naam Spitfire. Na aanvankelijke sloopplannen werd in 1952 begonnen met restauratie. In 1972 werden de roeden uit de molen gehaald en sindsdien raakte de molen steeds verder in verval.

In de ochtend van 30 augustus 1990 vloog de molen tijdens heftig onweer door blikseminslag in brand. Alleen de molenvoet bleef overeind. Het restant bleef op de Rijksmonumentenlijst staan. Medio 2001 besloot het Ermelose gemeentebestuur de molenvoet, ondergrond en bijgebouwen aan te kopen van de familie Van der Linde met de bedoeling de molen te herbouwen.

Op 5 mei 2003 werd molenstichting De Koe opgericht, die voortvarend van start ging en op 12 december 2008 werd de herbouwde molen geopend. De molenvoet is ingericht als winkel met een ruim assortiment (meel)producten.

Molenaarswoning

De voormalige boerderij molenaarswoning werd gebouwd in het begin van de 20e eeuw. Deze ‘T-boerderij’ is uitgevoerd in de voor die jaren kenmerkende overgangsarchitectuur. Deze stijlbenaming is van toepassing op veel bouwwerken die rond 1900 zijn ontstaan en die een overgang vormen van de neostijlen en het historisme naar een meer modern, niet of nog weinig aan historische stijlelementen gebonden architectuur. Jaren heeft de molenaar met zijn gezin hier gewoond, als laatste de familie Van der Linde. Gelijk met de aankoop van de molen heeft de gemeente dit pand gekocht en later weer verkocht. Na restauratie en verbouwing is het voorste gedeelte VVV-kantoor.

Het Pakhuis

Tussen 1920 en 1930 werd aan de molen een pakhuis gebouwd voor opslag van graan en molenproducten. In 1967 werd het molenaarsbedrijf opgeheven, de molen en het pakhuis kwamen leeg te staan en verloren hun ‘molenaarsfunctie’. In 1970 werd in het pakhuis naast de molen een bar-dancing geopend. Na de sluiting daarvan in 2007 werd het gebouw gesloopt en herbouwd door de gemeente Ermelo met als doel te gaan fungeren als museum en centrum voor erfgoed, natuur en milieu. Zo zijn er een permanente en een wisselexpositie ingericht en kunnen in de groeps-/practicumzaal cursussen worden gegeven en schoolklassen worden ontvangen voor natuur- en milieueducatie. Eind augustus 2010 heeft het centrum voor erfgoed, natuur en milieu haar deuren geopend.

 

Voor meer informatie:

http://www.deverbinding-ermelo.nl/?gclid=CLzyrqPZ6KkCFQUm3godQ3-uXg

http://www.molendekoe.nl/

http://www.hetpakhuisermelo.nl/ 

 

 

 


index info EF-route

vorige                                                                                                                               volgende