Stichting Natuur- en MilieuPlatform Ermelo

www.nmpermelo.nl
 

 

 

 

 Arie van der Meijdenplantsoen

 

 

In de Eerste Wereldoorlog stond hier een houten noodkerk (zg. Kapelloods) waar R.K. diensten werden gehouden ten behoeve van Belgische vluchtelingen.
Van circa 1921 tot 1930 is er hier nog markt gehouden. In 1922 kreeg H. Drost vergunning om een houten vergaderzaal te bouwen ("de zaal van Drost"). Hier vonden tal van evenementen plaats, onder andere van het Leger des Heils, terwijl het ook een functie had bij de Zoeklichtbijeenkomsten die werden gehouden op het terrein waar nu de pastorie van de Hervormde Gemeente staat, even verder op de Horsterweg. Begin jaren zestig is het gebouw gesloopt in verband met de reconstructie van de Horsterweg.

In 1982 heeft dit plantsoen de naam van Arie van der Meijdenplantsoen gekregen. Van der Meijden was de initiatiefnemer en de eerste voorzitter van het actiecomité "Ermelo zelfstandig". Hij was vanaf de oprichting in 1960 tot 1963 voorzitter, in 1963 overleed de heer Van der Meijden. In 1972 werd Ermelo daadwerkelijk zelfstandig. De gemeente Ermelo bestond voor 1972 uit de drie hoofdkernen Nunspeet, Elspeet en Ermelo.

Op het grasveld staat het kunstwerk Het zingende meisje / Lachende meisje, ontworpen door de Elspeetse beeldhouwer Johan Hendrik Weggelaar (1908-2000). Over de titel bestaat verschil van mening. Is het een zingend of lachend meisje? Dit kunstwerk is een typisch parkbeeld uit de jaren zestig van de vorige eeuw. Het is in beton uitgevoerd en hier in 1969 geplaatst.

 

 

 


index info EF-route

vorige                                                                                                                               volgende