Stichting Natuur- en MilieuPlatform Ermelo

www.nmpermelo.nl
 

 

 

 

 Herdenkingsmonument

 

 

De Riet

Het omliggend gebied wordt De Riet genoemd, het terrein bestond uit een hoog en een laag gedeelte. In de zestiende eeuw kwam de naam De Riet al voor.

Langs de Dahlialaan, Rozenlaan en Azalealaan staan haagbeuken, deze zijn enkele jaren geleden stekt teruggesnoeid, en lopen nu weer mooi uit.

Aan weerszijden van de Rietlaan staan nog enkele fraaie Amerikaanse eiken, afgelopen jaren zijn er diverse gekapt doordat de vitaliteit sterk terug liep.

In de buurt van de Rietlaan lag de Ermelosche Berg.

De Burgemeester Vitringalaan, vroeger Lindelaan geheten, is omzoomd door fraaie lindebomen. In 1928 is deze laan genoemd naar mr. Campegius Lambertus Vitringa, Ermelo’s eerste burgemeester. In 1851 werd deze burgemeester opgevolgd door zijn zoon Herman Hendrik. Beide burgemeesters Vitringa werden bekwame magistraten genoemd. Zij hebben veel voor Ermelo betekend. Tijdens het bewind van de Vitringa’s werd de basis gelegd voor de ontwikkeling van het tot dusver onbekende heidedorpje Ermelo. De aanleg van de onverharde Lindelaan als verbindingsweg tussen de Stationsstraat en de Horsterweg begin 20e eeuw betekende een eerste aanzet tot de ontsluiting van het gebied "De Lage Riet". In dit gebied bevond zich een berg(je). In 1923 nam de VVV (opgericht in 1910) het besluit om daar een Belvedère (uitzichttoren) op te richten. Dit is echter niet doorgegaan.

Herdenkingsmonument

Het herdenkingsmonument 1940 - 1945 is ontworpen door Nicolaas Adrianus van der Kreek (1896-1967) en uitgevoerd in brons op een natuurstenen sokkel. Het is hier ter herdenking van de gevallenen in de Tweede Wereldoorlog op 4 mei 1948 onthuld door Katharina Dorethea Offringa die in het verzet werkte. Op de sokkel van het beeld staat de tekst ‘Voorbijganger dankbaar gedenk hen die offerden hun leven 1940 – 1945’. Dit is ook de plaats van de jaarlijkse herdenking op 4 mei.

Op het gazon voor het monument staat, omgeven door een taxushaag, een herdenkingsboom. Deze boom, een Noorse Esdoorn, is hier t.g.v. "Ermelo 50 jaar bevrijd" in 1995 door en voor de Canadezen geplant. In 2005 is deze boom i.v.m. de reconstructie van de weg verplant en is hier een vriendschapsparkje aangelegd om de band met de Canadezen te verstevigen.

Nieuwe Hervormde Kerk

De Nieuwe Hervormde Kerk werd in 1938 - 1939 gebouwd en ontworpen door J.G. en P.K. Mensink uit Apeldoorn in samenwerking met de Ermelose architect A. van der Meijden. De eerste steenlegging op 31 augustus 1938 werd verricht door de initiatiefnemer tot de bouw de heer H.L. Rikkers. In de oorlog werd de klok uit de toren gevorderd en kort daarna opgehangen in de toren van de R.K. Kerk te Driel in de Betuwe. Deze kerk, inclusief de klok, werd verwoest. Na de bevrijding werd er een nieuwe klok aangebracht, welke net als de oorspronkelijke het opschrift draagt: "Ik roep den lof des Heeren uit, en de waardevolle uren van den tijd".

In 1985 werd aan de rechterkant een wijkgebouw bij de kerk aangebouwd. Dit gebouw met de naam ''t Venster wordt gebruikt voor gemeenteavonden en verenigingswerk. Ook het kerkelijk bureau van de Hervormde gemeente is hierin gehuisvest.

 

 

 

 


index info EF-route

vorige                                                                                                                               volgende