Activiteiten NME-centrum Ermelo  2006


januari 2006               vervolg slotexpositie Wenswijk Oost

 

 

19 januari 2006         start 2e cursus sterrenkunde voor de jeugd

Omdat de eerste cursus in oktober 2005 snel volgeboekt was startte Kees Witteveen van de regionale sterrenvereniging "Astra Alteria" samen met Gert Schuurman van het NMP op donderdag 19 januari met een tweede cursus sterrenkunde voor de jeugd in het NME-centrum.
Tijdens 6 bijeenkomsten doen de kinderen veel basiskennis op over sterren, planeten en bijkomende zaken en worden o.a. een draaibare sterrenkaart en een kijkdoos van ons zonnestelsel gemaakt. Ook wordt gewerkt met het internetprogramma "Sterrenkids".
Na de zomervakantie start Kees met de vervolgcursus voor de jeugd.  Klik hier voor verdere informatie.

 

26 januari 2006        KNNV basiscursus "Natuur" in het NME-centrum

Het bestuur en de werkgroep natuureducatie van de KNNV verzorgen in 2006 een basiscursus "Natuur" in het NME-centrum. De cursus is bedoeld voor mensen die geïnteresseerd zijn in de natuur van hun leefomgeving. Het is een basiscursus, dus er is geen speciale deskundigheid nodig om deze te kunnen volgen. De opzet is volgens de aloude en succesvolle KNNV-formule: een avondlezing met bijkomende activiteiten op donderdag gevolgd door een excursie op de zaterdagochtend daaropvolgend. Elk programmaonderdeel wordt verzorgd door een gastspreker die een autoriteit is op zijn gebied. Overigens is deze cursus al volgeboekt.
Op donderdag 26 januari (en zaterdag 28 januari) was het onderwerp: "Vogels"

 

 

 

 

februari 2006      geen expositie IIVR (plannen rond de randmeren)

De expositie IIVR (plannen rond de randmeren), aangekondigd en te verzorgen door de gemeente Ermelo, bleef helaas onzichtbaar.
Menige aspirant bezoeker keerde danig teleurgesteld huiswaarts toen bleek dat de beloofde uiteenzetting niet in het NME-centrum aanwezig was. De uitleg dat door "interne miscommunicatie bij gemeentelijke diensten" het één en ander was fout gegaan kon weinigen bekoren. Een bakje koffie, een opbeurend woord en het aanbod de rest van het centrum te bekijken boden nauwelijks troost (de stoep van het centrum was dagelijks nat).
We kunnen slechts hopen dat een spetterende expositie "Bosbeheer in Ermelo" in de maand maart wat goed kan maken.

 

11 februari 2006     scouts in het NME-centrum

De scoutinggroep "Alexander" aan de Watervalweg gaat met NME-opdrachten aan het werk. Het eerste onderdeel was sterrenkunde. De scouts kregen in het NME-centrum informatie van Kees Witteveen en Gert Schuurman. Het accent lag op ons zonnestelsel en de zichtbare verschijnselen aan de nachtelijke hemel. Sterrenbeelden en bewegingen van de planeten werden met behulp van het computerprogramma "Stellarium" zichtbaar gemaakt en met een tellurium werden de seizoenen en de schijngestalten van de maan gevisualiseerd. Ook werd een eigen draaibare sterrenkaart gemaakt waarmee nagegaan kan worden wat aan het firmament te zien is.
Verder staan allerlei andere natuur-activiteiten op het programma. Zo gaan de scouts zich met NME-materiaal ondermeer bezighouden met zoogdieren en vogels.
Dit alles als onderdeel van opdrachten die uitgevoerd moeten worden om een insigne te bemachtigen.

 

 

 

17 februari 2006     vervolgbijeenkomst "Wenswijk Oost"           zie hier
 

 

maart 2006             expositie "Bosbeheer in Ermelo"

In de maand maart verzorgde de gemeente Ermelo een expositie over het beheer van de Ermelose bossen.
Als slagroom op de taart was er op 22 maart een geslaagde informatieavond over dit onderwerp (en meer) in het NME-centrum.

 

 

 

2 en 4 maart 2006     KNNV basiscursus "Natuur"

Onderwerp op donderdag 2 en zaterdag 4 maart:    "Amfibieën"    (zie verder)

 

 

16 maart 2006        slotavond sterrenkunde voor de jeugd

Op donderdag 16 maart werd ook de tweede cursus sterrenkunde voor de jeugd afgesloten.
Naar het zich laat aanzien gaat het heelal binnen afzienbare tijd enige lang bewaarde geheimen prijsgeven want ook van de tweede lichting aspirant astronomen is iedereen geslaagd!   Een dergelijke bundeling van talent is in de geschiedenis zéér uitzonderlijk!

 

 

meer informatie                                                                                                                      meer foto's

 

 

22 maart 2006          informatieavond "Bomen in Ermelo"

Op woensdag 22 maart (Nationale Boomfeestdag) organiseerde het NMP net als in 2000 een informatieavond over het groenbeleid van de gemeente Ermelo.
In een goed bezet NME-centrum verzorgde Henk-Jan Zwart (beleidsmedewerker bossen van de gemeente Ermelo) een inleiding over o.a. bosbeheer en kapbeleid en was er gelegenheid vragen te stellen.  Naar verschillende reacties te oordelen een geslaagde avond, in 2012 weer?

 

 

23 en 25 maart 2006                 KNNV basiscursus "Natuur"

Onderwerp op donderdag 23 en zaterdag 25 maart:    "Zoogdieren"    (zie verder)

 

 

27, 28, 29 en 30 maart  2006            (uitgestelde) Boomfeestdag         (Een ruim verslag met meer foto's )

 

 

 

april en mei 2006               expositie "Vleermuizen"

In de maanden april en mei verzorgde het NMP in het NME-centrum een expositie over vleermuizen. In woord en beeld werd informatie gegeven over deze schemeractieve zoogdieren. Naast een algemeen gedeelte over o.a. de functie, leefwijze, manier van voedselzoeken en het winterverblijf van vleermuizen werden de soorten die in en rond Ermelo voorkomen uitgebreid belicht.
Speciaal voor de jeugd was er een interactief gedeelte.

 

 

 

1 april 2006                        Open Huis  "tuinerie Baron"

Op 1 april 2006 presenteerde het NME-centrum zich op uitnodiging tijdens het Open Huis van "tuinerie Baron". Tussen de buien in de ochtend door lieten al verschillende belangstellenden zich bij de NME/NMP kraam  informeren over de doelstellingen en activiteiten van het NME-centrum en het NMP. Bijzondere aandacht was er voor vlinders, de landschappen van Ermelo en de expositie over vleermuizen terwijl speciaal voor deze dag ook een poster met vogels en nestkastjes (immers te koop bij de organisator) gemaakt was. Toen ook het weer in de middag mee ging werken werd het nog duidelijk drukker zodat aan het eind van de dag het aantal bezoekers op ruim boven de honderd geschat werd, van wie de meesten zeer geinteresseerd. Vooral de vleermuizen mochten zich in ruime belangstelling verheugen: dat wordt lootjes trekken voor de op 8 april te openen expositie!

 

 

5 april 2006              Niels en Nikki op de kinderboerderij

Op woensdag 5 april werd in het kader van de nieuwe samenwerking tussen kinderboerderij "de Klink" van 's Heeren Loo in Ermelo en het NME-centrum de leskist "Niels en Nikki op de kinderboerderij" officieel in gebruik genomen.  28 kleuters van groep 2 van basisschool "de Klokbeker" uit Ermelo waren met hun leerkracht en begeleiders op bezoek op "de Klink" en gingen in bijzijn van wethouder Roelofsen, en met hulp van vaste krachten van de Klinkboerderij, aan de hand van gekleurde opdrachten op zoek naar de dieren en hun verblijven. De eerste reacties waren bemoedigend voor het vervolg!

 

 

 

15 april 2006                zaterdagochtend-excursie jeugdgroep

20 april 2006                 lezing  "Vleermuizen"

Op donderdag 20 april verzorgden Rob Nijman en Bert Hanekamp in het NME-centrum voor een groep zeer belangstellende aanwezigen een lezing over vleermuizen. De informatie was helder en de vertoonde dia's waren van indrukwekkende kwaliteit. Tijd tekort en lang niet alles kwam aan bod dus stof genoeg voor een vervolg in de toekomst!

 

 

 

26 april 2006              Houtdorper- en Speulderveldwandelroute

Op woensdag 26 april werd op het Speulderveld de jongste telg van de inmiddels fameuze serie wandel- en fietsboekjes ten doop gehouden.
Het eerste exemplaar van het boekje "Houtdorper- en Speulderveldwandelroute" werd door NMP voorzitter Gert Schuurman in een toepasselijke omgeving uitgereikt aan de heer J. Schouten, eigenaar van de koeien die het gebied begrazen. We mogen stellen dat de inmiddels ervaren samenstellers weer voor een puike uitgave gezorgd hebben. Hun trots is terecht en het enthousiasme nog niet tanende: er zit nog meer in het vat!

 

 

 

27 en 29 april 2006                 KNNV basiscursus "Natuur"

Onderwerp op donderdag 27 en zaterdag 29 april:    "Planten"    (zie verder)

 

 

 

11 mei 2006                           KNNV cursus "Macrofauna"

Op donderdag 11 mei verzorgde de KNNV-werkgroep "Waterleven"  in het kader van het landelijke KNNV-project "Natuur in en om het water" in het NME-centrum de cursus "Macrofauna". Tijdens de cursus werd o.a. wat dieper ingegaan op de macrofaunasoorten (waterbeestjes), hun ecologische rol en de bijzondere betekenis die zij hebben voor de waterkwaliteit. Op zaterdag 13 mei volgde een buitenexcursie over hetzelfde thema.

 

 

 

13 mei 2006                           fietstocht molen "de Koe"

Het NME-centrum lokte als stempelpost (een klein beetje geholpen door het mooie voorjaarsweer) opnieuw vele deelnemers naar de door molenstichting "de Koe" (www.molendekoe.nl) georganiseerde fietstocht door de omgeving  (Nationale Molen- en Gemalendag). De NMP vrijwilligers zorgden er met hun enthousiasme voor dat geen deelnemer het waagde weer te vertrekken zonder het centrum even verder te bekijken.
Voor verschillende bezoekers een nieuwe ervaring die smaakt naar meer.

 

 

 

18 en 20 mei 2006                                KNNV basiscursus "Natuur"

Onderwerp op donderdag 18 en zaterdag 20 mei:   "Vlinders en insecten"   (zie verder)

 

 

27 mei 2006                               vleermuizenochtend jeugdgroep

Op zaterdag 27 mei bezochten durfals van de jeugdgroep (de meiden lieten vanzelfsprekend verstek gaan) onder bescherming van Rob Nijman en Gerard van Ruiten de vleermuizenochtend op het NME-centrum. Wat zich daar precies afspeelde is niet helemaal duidelijk maar voor zover bekend heeft iedereen het centrum rond 11 uur (min of meer) gezond weer verlaten.

 

 

 

juni, juli en augustus 2006       expositie "Van Zeeburg tot Horst Noord"

In de zomermaanden verzorgde het NMP een expositie over landgoederen in Ermelo.

Ermelo telt behoorlijk wat landgoederen. De meest in het oog springende kent iedere Ermeloër en menig toerist wel: Kasteel Staverden met de witte pauwen en het statige landhuis op Oud Groevenbeek.
Maar Het Roode Koper en Huis te Leuvenum liggen al wat meer verscholen in het groen en de eigenaren van landgoed Ullerberg stellen zoveel prijs op hun privacy dat de meesten niet eens weten dat het bestaat.
Niet iedereen weet dat de drie instellingen ’s Heeren Loo, Veldwijk en Groot-Emaus op een voormalig landgoed zijn gehuisvest.
Bezoekers van de expositie konden nalezen hoe het zit met het verdwenen landgoed Zeeburg maar ook was er veel informatie te vinden over de nieuwe landgoederen in ontwikkeling:  Horst-Noord en Groenewoud. 

Naast een overzicht werd ook een beeld van de historie en de ontwikkeling van de landgoederen tot nu toe getoond.

 

 

 

3 juni 2006                                 schaapscheerdersfeest

Op zaterdag 3 juni zorgde de combinatie Pinksterweekend, lekker weer en een bruisende NME-stand voor grote drukte op de Drieërweg naar de schaapskooi. Als ondersteunende activiteit werd de plaatselijke schaapskudde op ambachtelijke wijze ontdaan van haar wollen wintervacht (zie ook www.schapedrift.nl).

 

 

 

9 juni 2006                                 vleermuisexcursie Groevenbeek

Een heerlijke avond, mooi landgoed, volle maan, batdetectoren en nachtkijkers, een regelrechte prijsboom, rosse- en watervleermuizen en de verhalen van Rob Nijman. De vleermuizen-avondexcursie naar landgoed Groevenbeek op vrijdag 9 juni was voor de deelnemers een bijzondere ervaring.

 

 

 

22 juli 2006                       15 jaar kruidentuin Putten

Op zaterdag 22 juli was het NME-centrum, voor het eerst in samenwerking met molenstichting "De Koe", met een stand en NMP vrijwilligers aanwezig op de "Open Dag" in het kader van het 15 jarige bestaan van de kruidentuin aan de Brinkstraat in Putten.  We gaan regionaal!

 

 

 

28 juli 2006                      eerste exemplaar "Begraafplaatsenfietsroute" 

Op vrijdag 28 juli werd op de sfeervolle begraafplaats van de Zendingskerk in Ermelo de nieuwe "Begraafplaatsenfietsroute" gepresenteerd. Onder beschaafde belangstelling overhandigde inspirator en mede-samensteller Gert Hofsink het eerste exemplaar aan de heer Leon Bok, algemeen adviseur van vereniging  "De_Terebinth"  en bestuurslid van "Stichting Dodenakkers.nl". 
Het gaat om een bijzondere en als vanouds zeer verzorgde uitbreiding van de serie NMP wandel- en fietsboekjes.
De kenners weten dan genoeg......      ( meer)

Voor nog meer opwekkende informatie:  www.dood.nl

 

 

 

19 augustus 2006                  "klein maar fijn"  ( jeugdexcursie Schuitenbeek)
 

Op zaterdag 19 augustus hadden zich om 09.00 uur twee jeugdleden, de gebroeders Ferry en Mareno, en leider Gerard van Ruiten met de fiets bij het zonovergoten NME Centrum verzameld om watervogels te gaan spotten bij Delta Schuitenbeek in Putten. Met een frisse zuidwestenwind tegen en zon in de rug reden we rond 09.30 uur de dijk op grenzend aan Delta Schuitenbeek en het Veluwemeer. Vanaf de dijk zagen we o.a. in het water dobberende tafeleenden, futen, grauwe ganzen en slobeenden. Boven het water scheerden ranke visdiefjes op jacht naar een lekker hapje. Tegen de wind en mooi in het zonnetje bad een mannetje torenvalk pal boven de dijk om in de berm een muis te verschalken. Op de aangrenzende weilanden van Polder Arkemheen deden diverse groepen grauwe -, brand - en Canadese ganzen zich tegoed aan het weer frisgroene gras. Kieviten hadden zich hier eveneens in grote groepen verzameld.

Met een nog altijd lekker zonnetje in het gezicht en de wind achter, bereikten we rond 10.45 uur Ermelo weer.

 

 

 

26 augustus 2006                       Ermelose jaarmarkt

Op zaterdag 26 augustus was het NME-centrum weer met een kraam en een keur aan NMP-vrijwilligers aanwezig op de Ermelose jaarmarkt. Als altijd een gezellig gebeuren in de nazomer zonder de grote drukte van het hoogseizoen.
Het NME-centrum droeg zijn steentje bij met leuke én leerzame informatie.

 

 

 

september - december 2006              de fiets centraal in het NME-centrum

In de maanden september-december stond de fiets centraal in het NME-centrum. Er was aandacht voor oude en nieuwe, bekende en onbekende fietsroutes en ook voor het nieuwe fietsknooppunten-systeem dat recent op de NW Veluwe was gerealiseerd. Verder veel nuttige en leuke informatie over o.a. verkeersveiligheid, gezondheid, boodschappen meenemen op de fiets, maatregelen tegen fietsdiefstal, strooibeleid bij gladheid en het onderhoud van fietspaden.
En zelfs was er een originele "Pedersen-fiets" in levende lijve te bewonderen!

 

 

 

9 september 2006                  jeugdexcursie "Speuren naar sporen"

Om 7.30 uur vertrokken 5 jeugdleden en leiders Rob Nijman en Gerard van Ruiten per fiets naar de bossen aan de Leuvenumseweg om te speuren naar sporen van het grofwild.
Tijdens de wandeling van zo´n anderhalf uur werden op deze zonovergoten maar kille septemberochtend veel sporen aangetroffen, zoals de hoefafdrukken van edelhert, ree, wild zwijn en das, wissels en veeg- en schuurboompjes van ree en wild zwijn en talrijke wroetplaatsen van het wild zwijn.

 

 

 

28 en 30 september 2006           KNNV basiscursus "Natuur"

Onderwerp op donderdag 28 en zaterdag 30 september:    "Landschappen"    (zie verder)

 

 

5 oktober 2006                     eerste avond nieuwe sterrencursus voor de jeugd

Op donderdag 5 oktober startte onder leiding van Kees Witteveen van sterrenvereniging "Astra Alteria" en Gert Schuurman van het NMP weer een cursus sterrenkunde voor de jeugd  (meer informatie)

 

 

 

12 oktober 2006                             2e avond sterrenkunde voor jongeren

 

 

 

18 oktober 2006                       nieuw boekje: "Romeins Marskampwandelroute"

Op woensdag 18 oktober werd in het bezoekerscentrum bij de schaapskooi op de Ermelosche Heide via een speelse presentatie het eerste exemplaar van de nieuwe NMP uitgave: "Romeins Marskampwandelroute" door Gert Schuurman uitgereikt aan de geïnteresseerde wethouder Eddy Bilder. Na de plechtigheid liepen de gasten een gedeelte van de route met deskundige uitleg en toelichting. 
Het betreft een uitbreiding van de serie NMP wandel- en fietsboekjes.                                     (meer)

    

 

 

26 en 28 oktober 2006                                KNNV basiscursus "Natuur"

Onderwerp op donderdag 26 en zaterdag 28 oktober:   "Paddestoelen"   (zie verder)

 

 

2 november 2006                                 3e avond sterrenkunde voor jongeren

 

één van de cursisten heeft op zelfgebakken "sterrenkoekjes"getracteerd

 

 

9 november 2006                                4e avond sterrenkunde voor jongeren
 

 

16 november 2006                              5e avond sterrenkunde voor jongeren
 

 

30 november 2006                              slotavond sterrenkunde voor jongeren

Op donderdag 30 november werd ook deze cursus sterrenkunde door de deelnemers succesvol afgerond.