Activiteiten NME-centrum Ermelo  2007

 

 

vogels in het NME-centrum

Gedurende geheel 2007 was in het NME-centrum een expositie over vogels met wisselende accenten. Veel informatie in woord, beeld en materiaal en ook een mini-expositie van de Nunspeetse natuurfotograaf Edwin Kats (www.edwinkats-natuurfotografie.nl)
De Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe (VBW) was op de tentoonstelling vertegenwoordigd met enkele informatiepanelen.

 

 

januari-februari 2007                                   "sterrenkunde voor volwassenen"

Geïnspireerd door het succes van de sterrencursussen voor de jeugd verzorgde het fameuze koppel Witteveen (Astra Alteria)-Schuurman (NMP) in de maanden januari en februari ook een serie avonden "sterrenkunde voor volwassenen".
Mede door een interview met Kees Witteveen in één van de plaatselijke kwaliteitsbladen was de belangstelling zó groot dat zelfs een ingelaste extra reeks niet voldoende was om alle aanmeldingen te verwerken. De bedoeling is dan ook de cursus in het najaar te herhalen.                       meer informatie

 

de maansverduistering van 3/4 maart 2007

 

 

17 maart 2007                                                      vogelexcursie Schuitenbeek

Op zaterdag 17 maart hadden 7 kinderen - waaronder 3 trouwe jeugdleden - en 7 volwassenen zich verzameld bij het NME-centrum voor de vogelexcursie naar Delta Schuitenbeek bij Nulde. Onder leiding van Gerard van Ruiten en Rob Nijman werd om 10.00 uur per fiets koers gezet richting Nulde. Onderweg werden in de agrarische enclave tussen Ermelo en Putten al diverse vogelsoorten gespot, waaronder zanglijster, grote lijster, tjiftjaf en diverse mezensoorten. Bij Delta Schuitenbeek moesten de excursiegangers op de Zeedijk hun ruggen krommen tegen een stevige westenwind. Op het water van de delta - grenzend aan het Nuldernauw - lieten vele soorten watervogels zich bewonderen, waaronder bergeend, slobeend, krakeend, kuifeend, smient en knobbelzwaan. Op de omringende weilanden lieten diverse weidevogels luidkeels blijken dat het voorjaar naderde w.o. kievit, grutto, tureluur, witte kwikstaart en scholekster. Ook de grauwe gans en de brandgans werden in diverse groepjes foeragerend gezien, terwijl de minder algemene canadese gans ook werd gesignaleerd. Tussen een groep spreeuwen werden goudplevieren gespot, onderweg van winter naar zomerverblijf. Om 11.45 uur vertrokken we weer uit dit fraaie gebied en met een stevige bries in de rug bereikten we om 12.30 uur het NME-centrum. Hier stonden koffie, thee en fris met cake gereed en werd de tentoonstelling “Van aalscholver tot zwarte mees” met belangstelling door de deelnemers bezichtigd.

Kortom: een geslaagde ochtend!!

 

 

 

21 maart 2007                                                        Nationale Boomfeestdag

                                                                                              zie verder

 

 

30 maart 2007                                                niet alle Romeinen zijn verdwenen!

Hoogtepunt van de activiteiten rond het Romeinse marskamp op de Ermelosche Heide vormt vanzelfsprekend de door het NMP uitgezette en beschreven wandelroute  (zie ook hier). Om niet achter te blijven liet de gemeente Ermelo in de vroege en mistige ochtend van vrijdag 30 maart een door Gerrie Hondius vervaardigd betonnen beeld van een hurkende Romein plaatsen:  misstaat niet, een mooie aanvulling op de wandelroute, nu alleen die storende richels in het achterveld nog even wegwerken!

 

 

 

7 april 2007                                                               lentemarkt "Baron"

Een gezellige drukte op de gemoedelijke voorjaarsmarkt van "tuinerie Baron" waar het NME-centrum zaterdag 7 april op uitnodiging aanwezig was met een aantrekkelijke kraam en dito vrijwilligers. Het wordt al traditie.....
Ruime belangstelling was er, o.a. ook van vele aanwezige toeristen (Paasweekend), voor de wandel- en fietsboekjes en andere wervend uitgestalde informatie (plus bijbehorende enthousiaste mondelinge toelichting). Het NMP is verschillende nieuwe donateurs rijker!

PS:  bij gerucht is vernomen dat na afloop van het festijn de voorzitter en kompanen het volle gewicht in de strijd hebben geworpen om een twintigtal aspirant-ballonvaarders het vege lijf te redden, e.e.a. ten koste van een al opgediende maaltijd! Als dat geen nieuwe leden oplevert.........

 

 

 

18 april 2007                                         "het Leerhuis" vertoont "An inconvenient truth"

Op woensdag 18 april vertoonde "het Leerhuis" van enkele Ermelose kerken in zaal 1 bij de Immanuelkerk de film "An inconvenient truth" van Al Gore. Het NMP was met een kraam aanwezig.      (meer)

 

 

 

12 mei 2007                                                  Nationale Molen- en Gemalendag

Op zaterdag 12 mei was het NME-centrum met een kraam en NMP-vrijwilligers aanwezig bij de festiviteiten die molenstichting "De Koe" organiseerde op het plein voor de molen in spe, e.e.a. in het kader van de Nationale Molen- en Gemalendag.

 

 

 

17 mei 2007                                               dauwtrap/zangvogel-excursie Groevenbeek

Op deze ietwat druilerige Hemelvaartsdag hadden 13 vogelliefhebbers zich - samen met excursieleiders Gert Schuurman en Gerard van Ruiten -  rond 07.00 uur verzameld bij zwembad Calluna voor de traditionele dauwtrap wandeling. Onder de deelnemers bevond zich ook Colette van Nunen, verslaggeefster van het VARA radio ontbijtprogramma. De VARA had deze excursie uitgezocht om zowel rond 07.30 als 08.30 uur “live” verslag te doen van de waarnemingen en persoonlijke belevenissen van de excursiegangers.

In het kader van het jaarthema "Vogels" was deze wandeling speciaal gericht op het horen en zien van zangvogels van bos en heide. Door het sombere weer was de zang minder uitbundig dan op zonnigere ochtenden. Op de Groevenbeekse Heide werden o.a. roodborsttapuit, graspieper en veldleeuwerik waargenomen. Via het urnenveld en het ven betraden we het afwisselende bos van Oud Groevenbeek. Hier spotten we heggenmus, tjiftjaf, fitis, zwartkop, vink, boomkruiper, boomklever, winterkoning, zanglijster, buizerd, vlaamse gaai, diverse mezensoorten en het “gelach” van de groene specht. Tevens werd aandacht besteed aan de flora en het wild.

Rond 09.15 uur bereikten we via de heide weer het terrein van zwembad Calluna en keerden tevreden huiswaarts, een mooie ervaring in de natuur rijker!!                                                                             
                                                                                                                          
(meer foto's)  
                                         

 

 

21, 23 en 25 mei 2007                                    "An inconveniant truth" revisited....

Op 21, 23 en 25 mei vertoonde ook de Gemeente Ermelo de film "An inconveniant truth" van Al Gore. Belangstellenden waren welkom in "de Dialoog" voor een (gratis) voorstelling. De opkomst was goed en het NMP op alle avonden weer aanwezig met aanvullende informatie. (meer)              
                                                                                                                                                        zie ook hier
                                                                                                                                  

foto's "het Kontakt"

 

2 juni 2007                                                       Schaapscheerdersfeest

De NMP-kraam maakt overuren: ditmaal op zaterdag 2 juni te gast op het Schaapscheerdersfeest van de stichting "Schapedrift".
Net als voorgaande jaren weer een drukke bedoening;  ligt dat nu aan onze kraam of aan de schaapjes?

5 juni 2007                                   start  "Buurt in Beeld / Speuld e.o. groeit op eigen wijze"

Op dinsdag 5 juni startte het project "Buurt in Beeld / Speuld e.o. groeit op eigen wijze".
Bij het Romeins marskamp op de Ermelose Heide bleek nog een oude Romeinse centurion rond te lopen die de toevallig aanwezige kinderen van de Speulderbrinkschool in een handomdraai omtoverde tot een soepel marcherend Romeins minileger, dit alles tot verbazing van aanwezige ouders en hoogwaardigheidsbekleders. Moet wel een mooi project worden.....

 

foto's E. Kamp

 

16 juni 2007                                                                  bezoek bijenkast

Op zaterdag 16 juni kon een select groepje mee met imker Rob Nijman voor een bezoek aan zijn bijenkasten. Na een korte fietstocht vanuit het NME-centrum werden de nodige voorbereidingen getroffen en maakten de deelnemers kennis met de wondere wereld van koninginnen, darren en werksters. Een boeiend geheel, en zeker wanneer je Rob in de buurt hebt voor een deskundige en kleurrijke uitleg en demonstratie. De ochtend vloog voorbij......                (meer plaatjes)

 

 

 

20 juni 2007                      Slot / kijkavond "Buurt in beeld/Speuld e.o. groeit op eigen wijze"

Op 20 juni werd het project  "Buurt in beeld/Speuld e.o. groeit op eigen wijze" feestelijk afgesloten met een drukbezochte kijkavond op basisschool "De Speulderbrink".                    
                                                                            (meer...)

 

 

 

29 juni 2007                                           jubileumboekje: Kunst-fietsroute door Ermelo!

Op vrijdag 29 juni werd het eerste exemplaar van de nieuwe Kunst-fietsroute door Ermelo (het tiende in de serie wandel- en fietsboekjes, voor de gelegenheid bijzonder fraai in kleur uitgevoerd en nog steeds te koop voor het luttele bedrag van 2,50 euro) door NMP-voorzitter Gert Schuurman overhandigd aan kunstenares Marijke A. Ravenswaaij-Deege (van o.a "de Pauw" op het plein voor het postkantoor).  E.e.a. vond plaats in atelier & galerie "De Derde Dimensie" van John Spek op landgoed 's Heeren Loo.

Het boekje is verkrijgbaar op de bekende adressen en ook in ateliers & galerie "Leonardo da Vinci".                  (meer)

 

        
 foto's Natalie Overkamp

 

 

7 juli 2007                                                                     slootjesexcursie

Een klassieker in het NMP-repertoire is de slootjesexcursie onder leiding van alleskunner Gert Schuurman (ditmaal bijgestaan door assistent Freddie). Het was dan ook dringen bij het NME-centrum op zaterdagochtend voor de laatste beschikbare plaatsen.
Per fiets ging de groep op pad om eerst zelf watermonsters te nemen uit één van de Ermelose sloten en die ter plekke al grofweg te inspecteren. Terug in het NME-centrum werd met behulp van de daar aanwezige hulpmiddelen een uitgebreider onderzoek gedaan.
Haftelarven, toekomstige geelgerande waterkevers, rugzwemmers, kokerjuffers, watermijten, schaatsenrijders en schijfhoornslakken  waren nog maar een deel van de buit. Het team was bijzonder tevreden met de waterkwaliteit en iedereen met de geslaagde ochtend.

meer foto's                       

 

 

 

25 augustus 2007                                                      Ermelose jaarmarkt

Het eind van de vakantie komt in zicht en daar verschijnt de vertrouwde kraam van het NME-centrum weer in het dorpsbeeld.
Uitgeruste NMP vrijwilligers voorzien de stroom voorbijgangers van informatie op velerlei gebied. Dit alles in het kader van de inmiddels  traditionele Ermelose jaarmarkt  (een verademing na de reeks zomeravond-braderieën) op zaterdag 25 augustus.

 

 

 

7 september 2007                                         "Nachtvlindernacht" in Ermelo

Op vrijdagavond 7 september verzorgde de vlinderwerkgroep van de KNNV NW-Veluwe vanuit het NME-centrum een "Nachtvlindernacht".  In het centrum werd eerst in woord en beeld voorlichting gegeven over de in onze omgeving voorkomende nachtvlinders. Daarna werd op de Groevenbeekse Heide geprobeerd de echte vlinders op slinkse wijze (zoetigheid en licht) te lokken en vervolgens op naam te brengen. De gegevens werden doorgegeven aan de Vlinderstichting in Wageningen, dit alles in het kader van de "Nationale Nachtvlindernacht".

 

 

 

15 september 2007                                                speuren naar sporen

Op zaterdag 15 september verzorgde het NMP een wildspeurtocht voor de jeugd tussen 9 en 13 jaar.

Om 07.30 uur hadden zich 11 enthousiaste jongeren verzameld bij het NME Centrum. Samen met gids Gerard van Ruiten en assistent-begeleider Freddie Rudolf  werd door het nog ontwakende centrum van Ermelo koers gezet naar het Leuvenumse Bos nabij de Haspel. Langs de Leuvenumseweg zagen we de eerste duidelijke sporen van het wilde zwijn al in de vorm van vele verse wroetplaatsen langs het fietspad. Nadat we de fietsen geparkeerd hadden werd onze aandacht getrokken door de vele wildpaadjes door de vegetatie, de zg. wissels. Op de bospaden zagen we verse hoefafdrukken van het edelhert, het wild zwijn en het ree. Een sterke maggigeur wees ons op een plas in het bos waarin wilde varkens zich de afgelopen nacht al rollend hadden ontdaan van insekten in hun borstelige vacht, een zg. zoelplek. Onderaan de stam van de kleine struiken rond deze plas merkten we diverse grijze plekken op, het resultaat  van het schuren van de bemodderde vacht door deze ietwat logge zoogdieren.
Even later ontdekten we in een drooggevallen plas de prentafdrukken van een das. Van diverse naaldboompjes was de schors met kracht verwijderd door het vegen van het gewei door een reebok als teken van het afbakenen van zijn territorium tijdens de afgelopen bronstperiode.
Helaas lieten de dieren die al deze sporen achter laten zich deze mooie zonnige nazomerochtend niet zien, maar ook het ontdekken van de sporen, de wissels, de wroet- en zoelplaatsen en de veeg- en schuurplekken maakte van deze excursie een geslaagde jeugdactiviteit.

 

 

19 en 26 september 2007                     schoolproject "Natuur en milieu" Emaus College

Leerlingen van het Emaus College Ermelo hebben op woensdag 19 september in het kader van hun schoolproject ”Natuur en Milieu” de Ermelosche Heide helpen ontdoen van opslag. Het project is tot stand gekomen in samenwerking met het NME-centrum en de gemeente Ermelo. 
De leerlingen werden in het Bezoekerscentrum Ermelosche Heide verwelkomd door Janneke Schuurman van het NME-centrum. Daarna konden ze de exposities in het centrum bekijken.
Later die ochtend gingen de deelnemers met Henk Jan Zwart (beheerder bossen van de gemeente Ermelo) de hei op om - gewapend met handschoenen en boomzaagjes - opslag van jonge boompjes te verwijderen. De leerlingen lieten zich van hun goede kant zien en menig boompje werd omgezaagd.  

Woensdag 26 september kreeg het project een vervolg. Het accent lag toen op het milieu. De leerlingen werden ontvangen bij afvalinzamelaar Dusseldorp aan de Tolweg in Ermelo en kregen een rondleiding over het bedrijf . Ook gingen ze samen met wethouder J. van den Bosch, vrijwilligers van het NME-centrum en medewerkers van de gemeente Ermelo zwerfafval opruimen in de buurt van het industrieterrein Veldzicht. 

 

 

 

18 oktober 2007                                       nieuwe cursus sterrenkunde voor de jeugd.

Op  donderdag 18 oktober startte weer een gratis cursus sterrenkunde voor jongeren uit de bovenbouw van de basisscholen (8-12 jaar), georganiseerd door Sterrenvereniging Astra Alteria in samenwerking met het NME-centrum.

Kees Witteveen en Gert Schuurman praten de deelnemers bij over onze zon, ons zonnestelsel, de planeten, sterrenbeelden, kometen en het heelal.
Op een heldere avond wordt door een grote telescoop naar de maan, de planeten, de sterrenbeelden en andere bijzonderheden aan de sterrenhemel gekeken en er wordt een eigen sterrenschijf in elkaar gezet waarmee je de actuele sterrenbeelden kunt vinden.
 

De cursus beslaat 6 avonden , steeds van 19.00 tot 20.00 uur in het NME-centrum aan de Burgemeester van Oordtstraat 30 in Ermelo.

   meer informatie          

 

 

24 oktober 2007                                         hernieuwde uitgave bomen-wandelroute

Op woensdag 24 oktober overhandigde NMP voorzitter Gert Schuurman in het NME-centrum het eerste exemplaar van de hernieuwde Bomen-wandelroute door het centrum van Ermelo aan wethouder J. van den Bosch. Deze was hier overduidelijk zeer verguld mee.
Aansluitend liepen de genodigden alvast een deel van deze wandeling.                             uit de pers....

 

foto's Natalie Overkamp ZebraBlauw tekst&beeld

 

 

oktober 2007                                                  nieuwe folder wandel/fietsroutes

Een aantrekkelijk ogende folder brengt de serie wandel- en fietsroutes nog eens extra onder de aandacht.
Je wilt ze eigenlijk allemaal wel hebben....., kan niet anders of ook 3e drukken komen in beeld.

 

 

 

30 en 31 oktober 2007                                   excursie Groevenbeekse hei

Op dinsdagmiddag (17 leerlingen, 7-8 jaar) en woensdagmorgen (12 leerlingen, 6-7 jaar) verzorgden begeleider Bé Wolfs en gids Arnold Boute namens het NME-centrum (op verzoek) een excursie op de Groevenbeekse hei voor leerlingen van de RKPWA basisschool. Er was veel te zien en zowel kinderen als begeleiders waren erg enthousiast, een vervolg zit er zeker in....

 

 

 

30 oktober  2007                                      2e serie "sterrenkunde voor volwassenen"

Een degelijke organisatie komt haar beloftes na. Vandaar dat Kees Witteveen en Gert Schuurman op 30 oktober met het vertrouwde enthousiasme startten met een 2e serie avonden "sterrenkunde voor volwassenen" (als tegenhanger voor de jeugd-serie). De overige data: 6, 13 en 20 november.  (zie verder)

 

 

1 november 2007                                    2e avond "sterrenkunde voor de jeugd"

zie hier

 

 

6 november 2007                                 2e avond "sterrenkunde voor volwassenen"

                                                                                                zie hier

 

 

10 november 2007                                             "Ronde van Gelderland"

Op zaterdag 10 november was naast de VVV, Groen Netwerk en Groei & Bloei ook het NME-centrum met een informatiestand aanwezig bij de live-opname van het regionale radioprogramma "De Ronde van Gelderland" vanuit "De Dialoog". Als onderdeel van verschillende feestelijke en informatieve activiteiten werd ook de NMP kunstfietsroute weer eens in het zonnetje gezet.

 

 

 

13 november 2007                               3e avond  "sterrenkunde voor volwassenen"

zie hier

 

 

15 en 17 november 2007                        Groei & Bloei cursus "Fruitbomen snoeien"

In samenwerking met het NME-centrum verzorgde "Groei & Bloei" een goed bezochte cursus "Fruitbomen snoeien".
Het theoretische gedeelte werd woensdag 15 november in het NME-centrum gegeven, de praktijk op zaterdag 17 november door docent Harry Toorman op een buitenlocatie gedemonstreerd.

 

 

20 november 2007                                  slotavond  "sterrenkunde voor volwassenen"

zie verder hier

 

foto's Tineke Idema

 

 

22 november 2007                                      3e avond "sterrenkunde voor de jeugd"

                                                                                                zie hier

 

de komeet Holmes op 17-11-2007

 

 

29 november 2007                                       4e avond "sterrenkunde voor de jeugd"

                                                                                               zie hier

 

 

13 december 2007                                       5e avond "sterrenkunde voor de jeugd"

                                                                                               zie hier   

 

 

15 december 2007                                      Fietsen door een landschap van mozaïek 

Ermelo heeft sinds zaterdag 15 december 2007 vier schitterende mozaïekbanken op de route vanuit de wijk Oost naar de schaapskooi op de Ermelosche Heide. Wethouder Tom Nederveen onthulde samen met voorzitter A. Knol van Wijkplatform Oost de bank op de hoek Varenlaan / Drieerweg.
Het NMP heeft samen met wijkplatform Oost een folder uitgegeven met hierin een fietsrondje langs de banken en achtergrondinformatie over dit unieke project. Deze folder is gratis verkrijgbaar bij o.a. het NME-centrum, de VVV, het gemeentehuis en Wijkcentrum Triade.                                       
                                                                  meer informatie en foto's