Stichting Natuur- en MilieuPlatform Ermelo

home  NMP  activiteiten  educatie  boekjes  natuur  duurzaamheid  composteren  ErmeloSchoon  folders  contact  links  archief

 

 

 


 

 Maak historische straatnamen herkenbaar


De Stichting Natuur- en MilieuPlatform (NMP) Ermelo verwerkt in de welbekende serie wandel- en fietsrouteboekjes uitgegeven door de stichting veel historische informatie. Daarbij komt de stichting ook niet-officieel vernoemde straten, stegen, pleinen en paden tegen die in de volksmond wel een naam hebben.

Grolserfwegje
Boerderij Grols Erf stond in Horst, op het erf is een nieuw huis met opstallen gebouwd, daarna is de oude boerderij afgebroken. Het huidige fietspad, wat in de volksmond de naam Grolserfwegje heeft, is aangelegd over een oud pad wat over het boerenerf liep. Nu is het een mooie verbinding tussen Horsterweg en Buitenbrinkweg. Op oude kaarten is de naam van de boerderij terug te vinden.

Kruipad
Op de kruising van de Drieerweg/Sprielderweg/Dodenweg begint het Kruipad, het fietspad komt uit in Garderen. Daar heeft het de officiële naam Kruipad. Op veel fietskaarten staat het ook zo aangegeven.
Haspelpad
Dit pad loopt van de Jacob Catslaan richting Harderwijk en komt uit op de Leuvenumseweg. Op Harderwijks grondgebied heeft het pad wel de officiële naam Haspelpad.

Koesteeg
De zandweg vanaf de Jacob Catslaan richting de Staringlaan – Haspel heet in de volksmond Koesteeg, het deel wat in het verlengde ligt op Harderwijks grondgebied heet officieel ook Koesteeg. In 1991 is het naastgelegen recreatieve fietspad zonder naam aangelegd.
                                 


Niet-officiële namen
Ook diverse pleinen en speelplaatsen hebben niet-officieel vernoemde namen zoals:
Het Pauwenplein, ’t Weitje, Mussenplein, Indianenbos/Hondenkuil, De Groene Enk, Het Kwetternestveld en Het Haegenveld. Er zijn ook al plekken die wel een officiële naam hebben gekregen, zoals het Arie van der Meijdenplantsoen en de Plas van Beek. Dit jaar kreeg de gemeentelijke begraafplaats de naam Koningsvaren. Enkele jaren geleden zijn ook de gemeentelijke bos- en heideterreinen van bebording voorzien met hierop de gebiedsnaam.

Door het Veldwijkerbos lopen ook oude paden, twee paden worden veel gebruikt door fietsers en wandelaars. Eén is evenwijdig aan het spoor vanaf de Horsterweg richting Julianalaan, op een oude ansichtkaart wordt dit pad Baron van Heemstralaan genoemd. De andere, in de volksmond Zwartepad geheten, loopt vanaf de rotonde Horsterweg/Klinkertlaan richting Kolbaanweg/Oude Nijkerkerweg (die laatste was voorheen de Van Pallandtlaan).


Gewijzigde namen
Wegen, paden en andere openbare ruimten hebben soms al lang dezelfde naam, andere zijn al eens van naam veranderd. Een gedeelte van de huidige Fokko Kortlanglaan had de naam Koesteeg. In de volksmond wordt de naam Koesteeg nog wel gebruikt.
Ook de naam Lieksteeg of Lijkweg is bekend in Ermelo. Deze naam werd gebruikt voor belangrijke wegen waar rouwstoeten gebruik van maakten naar kerk en de begraafplaats. Voorbeelden zijn de huidige Torenlaan en een deel van de Telgter-Buurtweg en Buitenbrinkweg.
Voorbeelden van gewijzigde naamgeving in de buurtschap Telgt zijn de Riebroekseweg en Riebroekersteeg. Deze werd ook wel Groenewegje genoemd en een deel van de Nijkerkerweg had de naam Lange Steeg.
Oproep
Veel straten hebben een naam gekregen die verwijst naar oude namen van gebieden en gronden op deze locaties. Zo is deze historische aanduiding mooi bewaard gebleven. Het zou mooi zijn als dat ook voor de anderen gaat gelden.

De Stichting NMP Ermelo heeft het college van burgemeester en wethouders van Ermelo voorgesteld:
• De niet-officieel vernoemde straten, stegen, pleinen en paden etc. officieel de naam te geven waaronder ze in de volksmond als zodanig bekend staan.
• Deze naamgeving ook vast te leggen in o.a. de plattegronden.
• Deze straten, stegen, pleinen en paden een officieel (straatnaam)bord te geven.

Reageren:
Heeft uw aanvullende informatie of beeld- of kaartmateriaal over verdwenen of historische straatnamen, stuur dan een mail naar info@nmpermelo.nl.