Stichting Natuur- en MilieuPlatform Ermelo

home  NMP  activiteiten  educatie  boekjes  natuur  duurzaamheid  composteren  ErmeloSchoon  folders  contact  links  archief

 


 

Wie zijn wij?

Het Natuur- en MilieuPlatform (NMP) Ermelo is begin jaren negentig van de vorige eeuw ontstaan uit een klein groepje mensen. Sinds 15 juli 2004 is het NMP een stichting. Thans is de Stichting NMP uitgegroeid tot een vaste groep Ermelose burgers, die een grotere of kleinere achterban vertegenwoordigen. Ook doen er mensen op persoonlijke titel mee.

In de Stichting NMP zijn meerdere organisaties op het gebied van natuur en milieu vertegenwoordigd. Daarmee streeft de Stichting NMP naar het bundelen en coördineren van activiteiten van natuur- en milieu groeperingen binnen de gemeente Ermelo.
Elke groepering heeft zijn eigen identiteit, maar door samenwerking en afstemming kan men zich goed naar buiten presenteren en is de communicatie naar de gemeente toe eenvoudiger.

Binnen de Stichting NMP houden mensen zich met specifieke zaken bezig zoals natuur, milieu, thuiscomposteren en het ontwikkelen van wandel- en fietsrouteboekjes.

Oog en oor

De Stichting NMP heeft regelmatig contact met de gemeente Ermelo. Als er zaken zijn die de natuur of het milieu aangaan neemt de gemeente contact op met de stichting en omgekeerd.
Voorbeelden zijn het landschapsontwikkelingsplan, herziening van bestemmingsplannen, het onderhoud van fietspaden en beleid over afval. De stichting geeft regelmatig haar mening en advies aan het college van burgemeester en wethouders. Het tracht dan een standpunt in te nemen dat het natuur- en milieubelang zoveel mogelijk dient. Dat dit niet altijd hetzelfde standpunt zal zijn als dat van de gemeente is te verwachten. Toch - en misschien juist daarom - heeft de gemeente belang bij de stichting.

Werkgebied

Het werkgebied van de Stichting NMP omvat de gemeente Ermelo, met inbegrip van alle buurtschappen, te weten: Horst, Telgt, Speuld, Leuvenum, Staverden, De Beek, Houtdorp, Drie en Tonsel.

 

Steun het NMP

U kunt de stichting steunen door donateur te worden voor (minimaal) € 15.- per jaar.
Wilt u actief zijn binnen de stichting (als vertegenwoordiger van een organisatie of "vrij persoon") of deelnemen aan een werkgroep, neem dan contact met ons op. 

laatste nieuwsbrief 

inspraak 'Markt 2.0'

NMP visie: Groen loont!

dossier 'Circulaire landbouw'

NMP en Gemeente Ermelo

 folder NMP algemeen

Blije Bermen

Statiegeld-alliantie 

 

Doelstelling van de Stichting NMP Ermelo is:

Het beleid van de gemeente Ermelo op het gebied van natuur- en milieuaangelegenheden krachtig te stimuleren, te ondersteunen en aan te vullen; daartoe zal de stichting het gemeentebeleid op een positief kritische wijze op de voet volgen.

Op te treden als gesprekspartner en adviseur van de gemeente Ermelo met betrekking tot natuur- en milieuaspecten.

Het ontwikkelen en coördineren – als het kan in samenwerking met de gemeente Ermelo – van initiatieven gericht op natuur- en milieugebied van educatieve aard.

privacybeleid (AVG)

  

 

De stichting heeft per 1 januari 2008 een zogenaamde ANBI-status. Per die datum zijn de belastingregels veranderd voor 'algemeen nut beogende instellingen' (ANBI) op het gebied van schenking, successie en de aftrek van giften (inkomsten- en vennootschapsbelasting). Alleen de instellingen die de Belastingdienst heeft aangewezen als een ANBI kunnen gebruikmaken van de fiscale voordelen.

beleidsplan     contactgegevens     samenstelling bestuur