Stichting Natuur- en MilieuPlatform Ermelo

home  NMP  activiteiten  educatie  boekjes  natuur  duurzaamheid  composteren  ErmeloSchoon  folders  contact  links  archief

 

 

archief activiteiten                    

activiteiten 2023

recente activiteiten

  
9 januari 2023                                                         Vogels in De Amaniet

Het jaar 2023 is ook voor het NMP weer begonnen. Een eerste activiteit, naast vergaderen, was een presentatie in De Amaniet. Het woonzorgcentrum heeft een aantal vogelvoedertafels aangeschaft. Bewoners kunnen zo ’s winters genieten van tuinvogels. In een presentatie heeft het NMP de vogels besproken die gebruik kunnen gaan maken van de voedertafels. 


20 en 21 januari 2023                                                  Cursus Tuinvogels

De gemeenschappelijke serie cursussen van het KNNV en het NMP is vrijdagavond 20 januari van start gegaan. In De Witte Heide gaf Loek Paddenburg een presentatie over tuinvogels in de winter. ‘Gewerkt’ werd aan het herkennen van vogels aan vorm, grootte, kleur, gedrag en voedsel. En hoe men vogels van elkaar kan onderscheiden door te letten op details, zoals bij de vink en de keep.
Zaterdag was er een buitenexcursie. Gewapend met kijkers en met gespitste oren liepen de deelnemers door het veld en langs tuinen.

Het volgende cursusonderdeel is ‘Landschappen van Ermelo’ op zaterdag 11 maart. ‘s Morgens een presentatie en ‘s middags een fietstocht door diverse landschappen van Ermelo.

     
28 januari 2023                                                       Opendeur Staverden

Het was wel wat spannend. De eerste Opendeur na een periode van bijna twee jaar. Maar gelukkig, de opkomst was boven verwachting, een volle zaal. De thema-presentatie ‘Geschiedenis van Staverden’ leverde ook waardevolle reacties van de bezoekers op. Kortom een Opendeur zoals deze bedoeld is.
 
 
 


1 februari 2023                                                   Windmolenpark Horst en Telgt

Het windmolenpark Horst en Telgt plaatst het NMP voor een dilemma. Enerzijds zijn natuur, ecologie en landschap heel belangrijk en is er het besef dat menselijk ingrijpen doorgaans een negatief effect heeft. Maar anderzijds is het NMP voorstander van opwekking van duurzame energie in de regio en wil het niet afschuiven, maar kijken naar wat mogelijk is.
 
Standpunt: Windmolens ja, tenzij ………

In de klankbordgroep, in een schrijven naar de raad en tijdens het inspreken op de beeldvormende raadsvergadering van 1 februari heeft het NMP dit ook aangegeven.
Gelet op volksgezondheid pleit het NMP voor een maximale geluidssterkte van 45 Lden i.p.v. 47 Lden. De Wereldgezondheidsraad (WHO) geeft ook 45 Lden aan.
Het NMP wil bij plaatsing duidelijke verzachtende maatregelen, waardoor negatieve effecten zoveel mogelijk worden gereduceerd of voorkomen. Maatregelen gericht op bewoners, vogels, vleermuizen, dassen en insecten.

De verzachtende maatregelen aangeven, uitvoeren, controleren en handhaven. Hetzelfde geldt, bij plaatsing van de molens, ook voor de verplichte versterking van natuurwaarden in de groene ontwikkelingszone binnen het plangebied. 


januari-februari 2023                                                     Sterrencursus

De oproep voor deelname aan de cursus ‘Sterrenkunde voor beginners’ heeft veel reacties opgeleverd. Er is al een vrij lange wachtlijst. Nu waren er 4 cursusavonden in de maanden januari en februari. Er werd aandacht besteed aan ondermeer de oorzaak van de seizoenen, maanfasen, wereldbeelden, planeten, sterren en sterrenstelsels.
PowerPoint-presentaties werden afgewisseld met het computerprogramma Stellarium, een tellurium en sites op internet zoals Spaceweather. Ook was er veel ruimte voor vragen van de deelnemers.

De cursus werd gegeven door Kees Witteveen van Astra Alteria en Gert Schuurman van het NMP.25 februari 2023                                                       Opendeur Horst en Telgt

Zaterdag 25 februari was de tweede themapresentatie in De Witte Heide met een heel ander publiek dan bij de vorige keer. Horst en Telgt was het onderwerp. Na de geschiedenis, het landschap en een aantal boerderijen kwamen de ontwikkelingen in het gebied aan bod. Het omvormen van vakantieparken naar woonwijken, het eventueel te realiseren Ecopark waardoor veel bedrijven uit Ermelo zich in Horst zouden kunnen gaan vestigen in duurzame gebouwen in een klimaatadaptief ingerichte buitenruimte, de al aanwezige zonneparken en de eventueel te plaatsen windmolens. In een tijdstappenbeeld werden de ontwikkelingen behandeld. Met als slot een prachtige cliffhanger waarin de gemeente Ermelo de provincie Gelderland en projectpartner Prowind B.V. een advies meegeeft waarop het antwoord nu nog erg onzeker is.

Tijdens de presentatie en na afloop was er een levendige onderlinge informatie-uitwisseling. Precies waar de Opendeur voor bedoeld is.
7 maart 2023                                                                    Dood hout leeft

Dinsdagavond 7 maart was er een bijeenkomst van vrijwilligers die voor Natuurmonumenten ‘werken’ op landgoed Oud-Groevenbeek. De mensen in het veld, de vrijwilligers in het Theehuis en de activiteitenbegeleiders van ’OERRR’. Een deel van de avond werd gevuld met een presentatie met als thema ‘Dood hout leeft’, verzorgd door het NMP.

 

 


 

9 maart 2023                                                               Staverden en Het Ree

Donderdag 9 maart heeft het NMP in ’t Venster twee presentaties voor de Senioren Club Veldwijk verzorgd. Voor de pauze ‘De Geschiedenis van Staverden’ en na de pauze ‘Het Ree’. 
 11 maart 2023                                                     Cursus Landschappen van Ermelo

Het tweede deel van de serie cursussen die de KNNV samen met het NMP aanbiedt. Onderwerp: Landschappen van Ermelo.
Vanaf het ontstaan werden de verschillende Ermelose landschapstypen behandeld. Leidend was het landschapsbeleidsplan dat door de gemeente in 2001 is vastgesteld en het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) Ermelo-Putten 2011-2021.

Na de ochtendpresentatie in De Witte Heide werden in de middag per fiets de landschappen bezocht. Een mooi onderdeel was het slagenlandschap in het westelijk buitengebied, gezien vanaf boerderij Groot Dasselaar. Deze, op hoogte gelegen, boerderij werd aan de toenmalige Zuiderzeezijde beschermd door een wal met een coupure waarin balken geplaatst konden worden. Nu nog steeds mooi te zien. Verder ging het door het kampenlandschap, langs de engen, over landgoed Oud-Groevenbeek en door de verschillende bostypen naar de Ermelosche Heide.


    
 
 

e

16 maart 2023                                                        Staverden in Ontmoetingshuis

Donderdagmorgen 16 maart heeft het NMP een powerpointpresentatie voor Het Ontmoetingshuis in de Stationsstraat verzorgd. In een prachtige ambiance werd voor/met de gasten ‘De geschiedenis van Staverden’ doorgenomen. Het was een boeiende, interactieve ochtend.

  22 maart 2023                                                                      Drie bij de VHE

Woensdag 22 maart was de jaarlijkse ledenvergadering van de Vereniging Historisch Ermeloo (VHE voorheen OVE). Het NMP was uitgenodigd om het programma na de pauze te verzorgen. Onder de noemer 'Drie' kwamen landbouwmethoden, maalschappen, het dansende bos en het NMP-scholenproject, dat een beleefles heeft bij het onderduikershol en het paaltje van Jannes, aan bod. Gelet op de reacties een zeer geslaagde avond.

 
 
 25 maart 2023                                                                 Opendeur 'Moestuin' 

Zaterdag 25 maart was er weer een Opendeur in De Witte Heide. Kees Witteveen vertelde over zijn jarenlange ervaring met het opzetten en onderhouden van een moestuin.

Voor een gezelschap van beginnende en ervaren moestuinders passeerden composteren, bemesten, wisselteelt en elkaar versterkende planten de revue. Ook leidde bijvoorbeeld het wel of juist niet spitten in een moestuin tot een levendige discussie. Een geslaagde ochtend vol ‘moestuin- en composteertips’, met als extraatje voor de bezoekers een zakje zaad van een dropplant om de opgedane kennis in het klein in praktijk te brengen... 

 

 
27 maart 2023                                                         Landschappen in De Amaniet

Maandagmiddag 27 maart heeft het NMP een presentatie in woonzorgcentrum De Amaniet verzorgd. Het thema was ‘Landschappen’. Naast uitleg waardoor er veranderingen in het landschap plaats hebben gehad, werden er veel afbeeldingen getoond. Voor vele aanwezigen beelden van herkenning. ‘Ik ben daar aan de Zeeweg geboren...’ Vooral de wat oudere beelden ontlokten reacties uit de zaal. Een mooie, herinneringsvolle middag voor de bewoners van De Amaniet.


 
  
 naar boven
  
 
 
  
  
 
  
 


 
 
 
  
 


 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
 


 
  
  
  
  
 


 
  
 


 
naar boven