Stichting Natuur- en MilieuPlatform Ermelo

home  NMP  activiteiten  educatie  boekjes  natuur  duurzaamheid  composteren  ErmeloSchoon  folders  contact  links  archief

 

 

archief activiteiten                    

activiteiten 2023

 

  
9 januari 2023                                                         Vogels in De Amaniet

Het jaar 2023 is ook voor het NMP weer begonnen. Een eerste activiteit, naast vergaderen, was een presentatie in De Amaniet. Het woonzorgcentrum heeft een aantal vogelvoedertafels aangeschaft. Bewoners kunnen zo ’s winters genieten van tuinvogels. In een presentatie heeft het NMP de vogels besproken die gebruik kunnen gaan maken van de voedertafels. 


20 en 21 januari 2023                                                  Cursus Tuinvogels

De gemeenschappelijke serie cursussen van het KNNV en het NMP is vrijdagavond 20 januari van start gegaan. In De Witte Heide gaf Loek Paddenburg een presentatie over tuinvogels in de winter. ‘Gewerkt’ werd aan het herkennen van vogels aan vorm, grootte, kleur, gedrag en voedsel. En hoe men vogels van elkaar kan onderscheiden door te letten op details, zoals bij de vink en de keep.
Zaterdag was er een buitenexcursie. Gewapend met kijkers en met gespitste oren liepen de deelnemers door het veld en langs tuinen.

Het volgende cursusonderdeel is ‘Landschappen van Ermelo’ op zaterdag 11 maart. ‘s Morgens een presentatie en ‘s middags een fietstocht door diverse landschappen van Ermelo.

     
28 januari 2023                                                       Opendeur Staverden

Het was wel wat spannend. De eerste Opendeur na een periode van bijna twee jaar. Maar gelukkig, de opkomst was boven verwachting, een volle zaal. De thema-presentatie ‘Geschiedenis van Staverden’ leverde ook waardevolle reacties van de bezoekers op. Kortom een Opendeur zoals deze bedoeld is.
 
 
 


1 februari 2023                                                   Windmolenpark Horst en Telgt

Het windmolenpark Horst en Telgt plaatst het NMP voor een dilemma. Enerzijds zijn natuur, ecologie en landschap heel belangrijk en is er het besef dat menselijk ingrijpen doorgaans een negatief effect heeft. Maar anderzijds is het NMP voorstander van opwekking van duurzame energie in de regio en wil het niet afschuiven, maar kijken naar wat mogelijk is.
 
Standpunt: Windmolens ja, tenzij ………

In de klankbordgroep, in een schrijven naar de raad en tijdens het inspreken op de beeldvormende raadsvergadering van 1 februari heeft het NMP dit ook aangegeven.
Gelet op volksgezondheid pleit het NMP voor een maximale geluidssterkte van 45 Lden i.p.v. 47 Lden. De Wereldgezondheidsraad (WHO) geeft ook 45 Lden aan.
Het NMP wil bij plaatsing duidelijke verzachtende maatregelen, waardoor negatieve effecten zoveel mogelijk worden gereduceerd of voorkomen. Maatregelen gericht op bewoners, vogels, vleermuizen, dassen en insecten.

De verzachtende maatregelen aangeven, uitvoeren, controleren en handhaven. Hetzelfde geldt, bij plaatsing van de molens, ook voor de verplichte versterking van natuurwaarden in de groene ontwikkelingszone binnen het plangebied. 


januari-februari 2023                                                     Sterrencursus

De oproep voor deelname aan de cursus ‘Sterrenkunde voor beginners’ heeft veel reacties opgeleverd. Er is al een vrij lange wachtlijst. Nu waren er 4 cursusavonden in de maanden januari en februari. Er werd aandacht besteed aan ondermeer de oorzaak van de seizoenen, maanfasen, wereldbeelden, planeten, sterren en sterrenstelsels.
PowerPoint-presentaties werden afgewisseld met het computerprogramma Stellarium, een tellurium en sites op internet zoals Spaceweather. Ook was er veel ruimte voor vragen van de deelnemers.

De cursus werd gegeven door Kees Witteveen van Astra Alteria en Gert Schuurman van het NMP.25 februari 2023                                                       Opendeur Horst en Telgt

Zaterdag 25 februari was de tweede themapresentatie in De Witte Heide met een heel ander publiek dan bij de vorige keer. Horst en Telgt was het onderwerp. Na de geschiedenis, het landschap en een aantal boerderijen kwamen de ontwikkelingen in het gebied aan bod. Het omvormen van vakantieparken naar woonwijken, het eventueel te realiseren Ecopark waardoor veel bedrijven uit Ermelo zich in Horst zouden kunnen gaan vestigen in duurzame gebouwen in een klimaatadaptief ingerichte buitenruimte, de al aanwezige zonneparken en de eventueel te plaatsen windmolens. In een tijdstappenbeeld werden de ontwikkelingen behandeld. Met als slot een prachtige cliffhanger waarin de gemeente Ermelo de provincie Gelderland en projectpartner Prowind B.V. een advies meegeeft waarop het antwoord nu nog erg onzeker is.

Tijdens de presentatie en na afloop was er een levendige onderlinge informatie-uitwisseling. Precies waar de Opendeur voor bedoeld is.
7 maart 2023                                                                    Dood hout leeft

Dinsdagavond 7 maart was er een bijeenkomst van vrijwilligers die voor Natuurmonumenten ‘werken’ op landgoed Oud-Groevenbeek. De mensen in het veld, de vrijwilligers in het Theehuis en de activiteitenbegeleiders van ’OERRR’. Een deel van de avond werd gevuld met een presentatie met als thema ‘Dood hout leeft’, verzorgd door het NMP.

 

 


 

9 maart 2023                                                               Staverden en Het Ree

Donderdag 9 maart heeft het NMP in ’t Venster twee presentaties voor de Senioren Club Veldwijk verzorgd. Voor de pauze ‘De Geschiedenis van Staverden’ en na de pauze ‘Het Ree’. 
 11 maart 2023                                                     Cursus Landschappen van Ermelo

Het tweede deel van de serie cursussen die de KNNV samen met het NMP aanbiedt. Onderwerp: Landschappen van Ermelo.
Vanaf het ontstaan werden de verschillende Ermelose landschapstypen behandeld. Leidend was het landschapsbeleidsplan dat door de gemeente in 2001 is vastgesteld en het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) Ermelo-Putten 2011-2021.

Na de ochtendpresentatie in De Witte Heide werden in de middag per fiets de landschappen bezocht. Een mooi onderdeel was het slagenlandschap in het westelijk buitengebied, gezien vanaf boerderij Groot Dasselaar. Deze, op hoogte gelegen, boerderij werd aan de toenmalige Zuiderzeezijde beschermd door een wal met een coupure waarin balken geplaatst konden worden. Nu nog steeds mooi te zien. Verder ging het door het kampenlandschap, langs de engen, over landgoed Oud-Groevenbeek en door de verschillende bostypen naar de Ermelosche Heide.


    
 
 16 maart 2023                                                        Staverden in Ontmoetingshuis

Donderdagmorgen 16 maart heeft het NMP een powerpointpresentatie voor Het Ontmoetingshuis in de Stationsstraat verzorgd. In een prachtige ambiance werd voor/met de gasten ‘De geschiedenis van Staverden’ doorgenomen. Het was een boeiende, interactieve ochtend.

  22 maart 2023                                                                      Drie bij de VHE

Woensdag 22 maart was de jaarlijkse ledenvergadering van de Vereniging Historisch Ermeloo (VHE voorheen OVE). Het NMP was uitgenodigd om het programma na de pauze te verzorgen. Onder de noemer 'Drie' kwamen landbouwmethoden, maalschappen, het dansende bos en het NMP-scholenproject, dat een beleefles heeft bij het onderduikershol en het paaltje van Jannes, aan bod. Gelet op de reacties een zeer geslaagde avond.

 
 
 25 maart 2023                                                                 Opendeur 'Moestuin' 

Zaterdag 25 maart was er weer een Opendeur in De Witte Heide. Kees Witteveen vertelde over zijn jarenlange ervaring met het opzetten en onderhouden van een moestuin.

Voor een gezelschap van beginnende en ervaren moestuinders passeerden composteren, bemesten, wisselteelt en elkaar versterkende planten de revue. Ook leidde bijvoorbeeld het wel of juist niet spitten in een moestuin tot een levendige discussie. Een geslaagde ochtend vol ‘moestuin- en composteertips’, met als extraatje voor de bezoekers een zakje zaad van een dropplant om de opgedane kennis in het klein in praktijk te brengen... 

 

 
27 maart 2023                                                         Landschappen in De Amaniet

Maandagmiddag 27 maart heeft het NMP een presentatie in woonzorgcentrum De Amaniet verzorgd. Het thema was ‘Landschappen’. Naast uitleg waardoor er veranderingen in het landschap plaats hebben gehad, werden er veel afbeeldingen getoond. Voor vele aanwezigen beelden van herkenning. ‘Ik ben daar aan de Zeeweg geboren...’ Vooral de wat oudere beelden ontlokten reacties uit de zaal. Een mooie, herinneringsvolle middag voor de bewoners van De Amaniet.

 11 en 13 mei 2023                                                            Cursus Vlinders

Peter Pfaff en Betty Dekker verzorgden het derde cursusblok van de serie natuurcursussen van de KNNV in samenwerking met het NMP. Donderdagavond was de theorieavond waar men onder meer inging op leefwijze en voorkomen van vlinders en het verschil tussen dag- en nachtvlinders. Zaterdagmorgen 13 mei was de ‘veldles’ in de natuurtuin van Harderwijk. Prachtig weer, zonnetje, alles zat mee om vlinders te spotten. Dat lukte dus ook goed. Naast vlinders werden ook verschillende andere insecten waargenomen zoals de bloedcicade, verschillende wantsensoorten en de geelbandlangsprietmot. Een vlinder die men niet elke dag ziet, maar deze dag dus wel, is de agaatvlinder (nachtvlinder).

 

20 mei 2023                                                                   Week van de Biodiversiteit

Dick Dooyewaard (KNNV'er en vrijwilliger natuurtuin De Zandkamp) heeft een mooie start van de Week van de Biodiversiteit georganiseerd. Na een inleiding over biodiversiteit en het belang daarvan voor de mensheid was er een rondleiding door de natuurtuin De Zandkamp. Het vergroten van de biodiversiteit door middel van zaaien en daardoor een pareltje voor de omgeving creëren was het onderwerp. Dat het goed lukt in deze natuurtuin blijkt wel uit het grote aantal waarnemingen. Daarna vertrok men per fiets naar het Voedselbos aan de Nijkerkerweg. Marco van de Kamp vertelde daar over de filosofie achter dit project, de werkzaamheden en het huidige bereikte resultaat. Daarna was er een rondleiding door het voedselbos in ontwikkeling. Ook hier de nadruk op biodiversiteit en de samenhang tussen de bodem en het leven erin en erop.


Stentor 23-5-2023

 22 mei 2023                                                                 Samenwerkingscontract

Maandag 22 mei 2023 was een mooie dag voor de imkers van bijenstal ’Onder de Pannen’, de KNNV en het NMP. De natuurtuin De Zandkamp is door de gemeente officieel uitgebreid met het terrein oostelijk van de wal langs het klompenpad. Wethouder Ronald van Veen was naar de natuurtuin gekomen om een samenwerkingscontract te tekenen waarin werkafspraken vastgelegd zijn. Namens de vrijwilligers was Gert Schuurman (NMP Ermelo) de medeondertekenaar. De wethouder sprak zijn waardering uit naar de vrijwilligers van de natuurtuin, en hij had een cadeau voor ze: zaden van inheemse planten die hier groeien. Gezamenlijk werd een klein deel van de tuin (symbolisch) ingezaaid. De wethouder benadrukte het belang van biodiversiteit en was trots dat vrijwilligers zich zo inzetten voor een pareltje in Telgt. april-mei 2023                                                         Geschiedenisproject 1940-1945

Er liep een groepje jongeren door het bos. Voorop een volwassene. Het tempo was stevig. Af en toe stonden ze stil; ogen speurden het bos af: zou dit de plek van het onderduikhol kunnen zijn? Nee...te dicht bij de weg; te open onder de hoge bomen..
Daar verderop leek het beter. Lage dichte sparren en struikgewas: meer beschutting.

In de maanden april en mei, de periode van het gedenken van de Tweede Wereld Oorlog, werden de leerlingen van de Ermelose basisscholen weer in de gelegenheid gesteld om dieper in de historie te duiken van hun eigen Ermelo ten tijde van de oorlog.

Het geschiedenisproject 'Ermelo 1940-1945, gebeurtenissen en geheimen' brengt sinds 2012 met lesmateriaal de gebeurtenissen van toen dichterbij. Naast het werken in de klas vormt de Les op Locatie een belangrijk onderdeel van het project. Tijdens de excursie op de fiets, of tijdens de Beleefles: als onderduiker op weg naar een veilige onderduikplek, leren zij over de omstandigheden en gebeurtenissen uit de tijd rond 1943-’44. Een verborgen gat in de grond, een monumentje heeft een naam; mensen krijgen een gezicht. 6 scholen deden mee met het project. Met een laatste excursie voor de basisscholen werd het geschiedenisproject weer afgesloten: de leerlingen van groep 8 van de Speulderbrink gingen onder leiding van gidsen Hans Born en Evert van de Beek op de fiets door het bos, langs het onderduikhol en het monumentje van Jannes. Op beide plaatsen hoorden ze wat zich daar in de jaren 1943 en 1944 heeft afgespeeld, en waarom het nog altijd belangrijk is om dit te blijven gedenken.

Opdat wij niet vergeten.

 
 2 september 2023                                                           Fête de la Nature


Zaterdag was een mooie dag om in de natuurtuin te vertoeven. De nachtvlinderwaarneming van vrijdagavond was door de experts afgelast vanwege de verwachte koude. Achteraf gezien een juiste beslissing. Het was echter niet de kou maar de onverwachte gestage regen die het waarnemen onmogelijk zou maken.

De zaterdag daarentegen was mooi droog met zelfs een zonnetje. Het programma was aantrekkelijk genoeg om mensen te trekken. Rondleidingen en muziek, knutselen, speurtocht door de tuin, kabouterpad, schilderen en schaken. Informatiestands van de gemeente, Wijkondersteuning wijk West, de KNNV, het NMP, het Voedselbos en het Klompenpad. Ook de imkers hadden open bijenstal, die veel belangstelling had en leidde tot uitverkoop van honing. Ad de Kort bakte tussen de middag poffertjes.

Estia en Marlinde de Wolf (saxofoon en viool), Jos Jongeling (gitaar/zang) en de muziekgroep B-Eagles strooiden hun muzikale klanken door de tuin. Mede hierdoor hing er een ongedwongen, relaxte sfeer: echt een feest van de natuur.

De nachtvlinder waarneming is nu gepland op dinsdagavond 5 september.


   

   
meer plaatjes...

5 september 2023                                                          Nachtvlinderavond

Een heerlijke dinsdagavond na een warme nazomerdag: afkoelend naar een aangename temperatuur, helder, vrijwel geen wind, rust en in de loop van de avond een prachtig opkomende maan met Jupiter aan haar zijde. Een genot om in de natuurtuin te vertoeven..

Deelnemers aan de uitgestelde nachtvlinderavond van het Fête de la Nature hebben hier weinig van meegekregen.

Zij waren volledig in de ban van een zwerm wriemelende beestjes op een oud laken, met namen van Appeltak via Witvlekspitskopmot tot Zwart weeskind (en héél veel daartussen).

Puur plezier tot diep in de nacht! 

 

   

9 september 2023                                                        Open Monumentendag

Zaterdag 9 september was het de landelijke Open Monumentendag. In Ermelo werd deze georganiseerd door de VHE (Vereniging Historisch Ermelo). Mede door het mooie weer was het een succesvolle dag. Veel mensen bezochten een ‘historische’ locatie. Het NMP verzorgde een presentatie over Drie in de weer in oude luister herstelde Fabriek (thuisbasis van de VHE). Ook hier was de belangstelling groot wat leidde tot staanplaatsen.11 en 18 september 2023                                                     Groen loont!

Onze notitie 'Groen loont!' is onlangs geactualiseerd en aan alle fracties in de gemeenteraad toegestuurd, met daarbij het aanbod om de notitie te komen toelichten. We hebben dat inmiddels bij de fracties van EénErmelo en Progressief Ermelo kunnen doen. Dat werden zinvolle gesprekken. Van de overige fracties hebben we tot op heden helaas geen reactie ontvangen, ondanks ons herhaald verzoek. Dat is jammer, want er worden steeds weer (bouw)projecten uitgevoerd waarbij het groen onder druk komt te staan.
 


15 september 2023                                                         Ermelo Schoon 2023


De jaarlijkse Ermelose schoonmaakactie

 16 september 2023                                                             Spot On Ermelo

Zaterdag 16 september was Spot On Ermelo. Er waren veel activiteiten, maar ondanks het fraaie nazomerweer viel de belangstelling wat tegen. Ook de presentaties van het NMP, ‘Landschappen van Ermelo’ en ‘Grafheuvels, urnenveld en grafveld’ trokken weinig belangstellenden. Een opsteker was wel weer dat de interesse van deze bezoekers groot was. Daardoor toch het gevoel gekregen dat de NMP-aanwezigheid niet voor niets is geweest.20 september 2023                                                         Politieke avond Markt 2.0

Op de politieke avond over de 'Markt 2.0' bracht Gert Schuurman namens het NMP zijn zienswijze in over dit onderwerp.

De Markt in Ermelo wordt heringericht. Er moeten 360 parkeerplekken gerealiseerd gaan worden. Hierbij worden 71 bomen gekapt en slechts 18 nieuw geplant. Het NMP vindt dit onwenselijk. Ook vraagt het NMP zich af of het aantal parkeerplaatsen wel noodzakelijk is. Er is bezwaar aangetekend.

Ook de inbreng van Martin van Leussen over hetzelfde onderwerp is hier bijgevoegd.

 

brief aan fracties gemeenteraad

kaart markt 2.0

kaart bomenErmelo's Weekblad

Ermelosche Courant
 
 


22 september 2023                                                                 Varencursus

Vrijdagavond 22 september waren varens het onderwerp van de cursusavond van de KNNV en het NMP. Loek Batenburg behandelde de Nederlandse varenflora, hij had van veel varens een ‘voorbeeldblad’ meegenomen.
Een mooi gegeven is dat mannetjesvarens en wijfjesvarens twee verschillende soorten zijn. Hun sporen zullen niet samengaan en uitgroeien tot een nieuwe varen. De mannetjesvarens zijn wat robuuster dan de wijfjesvarens.

Zondag de bijbehorende excursie in Amersfoort.


   

 4 oktober 2023                                                    Inspreken raadstafel 'Duurzaamheid'

4 oktober was er de raadstafel met als thema ‘Hoofdlijnendocument Visie Duurzaamheid’. Het NMP heeft daarin aangegeven welke mogelijkheden er zijn, maar ook duidelijk gemaakt dat stippen op een verre horizon (duurzaam 2050) niet werken. De neiging om achterover te leunen en uit te stellen is dan groot. Beter is te werken met piketpaaltjes met daarop het einddoel maar ook met tussentijdse doelen. Een piketpaaltje met: Einddoel 2050 Ermelo duurzaam en bijvoorbeeld 2026 een tussenmeting. 

    

 
5 en 7 oktober 2023                                                          Cursus paddestoelen

Donderdag 5 oktober startte het zesde cursusblok van de KNNV en het NMP, met als thema 'Paddestoelen'. Annemarie Kooistra verzorgde voor een volle zaal de presentatie. Zaterdag 7 oktober was de bijbehorende excursie op landgoed Schovenhorst. Meer dan 40 soorten werden er waargenomen, keurig met waarnemingstijden genoteerd door Dick Dooyewaard en als lijstje naar de cursisten gestuurd met als doel namen bij de gemaakte foto's te kunnen plaatsen.

  

7 oktober 2023                                                               Duurzaamheidsmarkt

Zaterdag 7 oktober was er een tweede informatiemarkt die door de energie- en tuincoaches was georganiseerd. In zijn openingswoord sprak wethouder Ronald van Veen zijn waardering uit over het werk van de coaches, die (tijdelijk?) onder de vlag van het NMP functioneren. In tegenstelling tot de vorige markt in de Baanveger (16 september), werd deze markt in Triade wél goed bezocht. Er zijn weer heel wat coachinggesprekken aangevraagd.

  

10 oktober 2023                                                               Kabouter-Herfstpad

23 kleuters van de Goede Herderschool kwamen met de huifkar naar onze Natuurtuin om het KabouterHerfstpad te lopen.
Op 14 plekken in de tuin keken ze naar bomen, wolken, water, planten en herfstbloemen. Ze zaaiden zaadjes in de tuin, telden jaarringen van takken en stammetjes, bekeken een echt vogelnestje in een nestkastje, en nog veel meer.

De Natuurtuinkabouters bekeken dit alles vanaf hun verborgen plekjes met een tevreden blik: zoveel aandacht voor hun mooie tuin en de natuur deed hen goed...  :-)

   

       

23 oktober 2023                                                                Uilen in De Amaniet

Maandagmiddag 23 oktober was in het verzorgingscentrum De Amaniet een presentatie met uilen en uilenbraakballen als onderwerp.
Aan de hand van een PowerPoint-presentatie vertelde Gert Schuurman over de uilen in Nederland. Bert Hanekamp ringt, ondanks zijn hoge leeftijd (nu 92 jaar), nog steeds uilen. Bert kon de presentatie door zijn jarenlange (ring)ervaring met uilen mooi aanvullen. Dat uilen muizen eten werd in bakjes met nog hele uilenballen en met uitgeplozen exemplaren duidelijk zichtbaar gemaakt.

   

26 oktober 2023                                                                   Presentatie 'Drie'

Donderdag 26 oktober was er een presentatie over Drie bij Het Ontmoetingshuis in de Stationsstraat. Naast het ontstaan van Drie en haar geschiedenis kwam ook het Solse Gat met haar nieuwe uit hout gezaagde monniken aan bod.


Mede door de levendige interactie met de toehoorders was het een zeer geslaagde bijeenkomst.

   

28 oktober 2023                                                            Opendeur 'Paddestoelen'

Vertrouwde gezichten en een aantal nieuwe bezochten de Opendeur-presentatie met als thema ‘Paddestoelen’.

Na een uitleg over het verschil tussen sporen (schimmels) en zaden (planten) en de indeling volgens de KNNV met o.a. plaatjeszwammen, buisjeszwammen, buikzwammen en korstzwammen kwamen de mooie plaatjes aan bod.

Foto's van o.m. de koningsmantel, de ontwikkeling van de grote stinkzwam en de roze spijkerzwam. En natuurlijk mochten cantharel, eekhoorntjesbrood en biefstukzwam niet ontbreken.


28 oktober 2023                                                               Nacht van de Nacht

Het kwintet organisaties KNNV, Schapedrift, Astra Alteria, Groennetwerk en NMP, heeft voor de 13e keer de ‘Nacht van de Nacht’ georganiseerd. Om meer rust te krijgen bij de wandelingen en de lezingen werd daar een financiële drempel ingevoerd. Dat bleek geen belemmering, want alles was uitverkocht. De avond startte prachtig met een nagenoeg volle maan en de planeet Jupiter aan haar, voor de kijker, linkerzijde. In zuidelijke richting stond de planeet Saturnus te schitteren. Op het vrij toegankelijke terrein rond de schaapskooi konden bezoekers onder begeleiding kijken door een telescoop. Toen de bewolking toenam kon men de bewegingen van aarde en maan om de zon ook uitgelegd krijgen met behulp van het model Tellurium. In de kapschuur werd de sterrenhemel behandeld aan de hand van het computerprogramma Stellarium. Even na het einde van het programma, 22.00 uur, begon het te regenen. Mooi, weer geluk gehad....28 okt. en 4 nov. 2023                                              Duurzame Huizen Route

Al 10 jaar wordt de landelijke Duurzame Huizen Route georganiseerd. Steeds heeft het NMP deze voor Ermelo ondersteund door bewoners van interessante woningen te vragen mee te doen en door publiciteit te organiseren. Dit jaar was de Duurzame Huizen Route op de zaterdagen 28 oktober en 4 november 2023.

Doel van de Duurzame Huizen Route is om mensen kennis te laten maken met nieuwe ontwikkelingen van goed isoleren en verwarmen, doordat zij verduurzaamde woningen kunnen bezoeken. Er waren dan ook verschillende systemen van isoleren en verwarmen te zien, van infrarood warmtepanelen en verschillende (hybride) warmtepompen tot een warmtebatterij. Alle woningen zijn van het gas af, behalve uiteraard de woning met de hybride warmtepomp.9 november 2023                                              Landschappen in Kroondomein

Donderdag 9 november verzorgde het NMP een presentatie 'Landschappen van Ermelo' in het zorgcentrum Kroondomein.
Het accent lag op de veranderingen van het landschap in de laatste 100 jaar, en de herkenning en de interactie met de toehoorders was groot.
De meesten wonen al bijna hun hele leven in Ermelo en hebben veel zelf meegemaakt. Levendige herinneringen, een geslaagde middag...


e
9 en 11 november 2023                                              Cursus 'Dood hout leeft!'

De KNNV en het NMP verzorgen gezamenlijk een cursuscyclus, met dit keer als onderwerp 'Dood hout leeft!'.

Donderdagavond was de theoriepresentatie in De Witte Heide. Voor een mooi aantal deelnemers werd de kracht van dood hout besproken, een onmisbare schakel in de kringloop en de biodiversiteit.

Zaterdagmorgen was de bijbehorende excursie. Op de fiets werd een tocht gemaakt langs stervende en omgehaalde bomen, om bij Drie uitgebreid een vak met reeds dode bomen te onderzoeken.
Hout waar je met je vingers in kunt prikken, kevers, pissebedden en miljoenpoten onder de loszittende schors, geringde bomen, en in deze tijd van het jaar zeker: veel paddestoelen!

   

13 november 2023                                                          SGP-Groen loont!

Maandagavond 13 november heeft het NMP een bezoek gebracht aan de gemeente-fractie van de SGP. Het onderwerp was de NMP-notie: 'Groen Loont!'.
Ons voorstel is projecten altijd ook vanuit de bestaande groene situatie te benaderen. Er zijn talrijke voorbeelden waarbij (soms onnodig) bomen gekapt werden, maar gelukkig konden we met de fractie ook twee mooie projectvoorbeelden bespreken waarbij het groen wel degelijk het uitgangspunt is: de ontwikkeling van deelgebied A op Veldwijk en de invulling van de gemeentewerf op het terrein aan de Telgterengweg.

Het was een open en geanimeerd gesprek.15 november 2023                                                     'Leuk leven met minder'

Het Infoteam van Ermelo-West had woensdagavond 15 november een informatieavond georganiseerd met als thema '
Leuk leven met minder'. Gastspreker was Gera van den Berg die een presentatie gaf waarbij ze vanuit haar brede ervaring kennis deelt op het gebied van omgaan met geld, een duurzaam bestedingspatroon en het minimaliseren. Dit deed ze op een leuke en enthousiaste manier. (Lees meer op haar site 'Heerlijk minimaliseren')

Haar verhaal werd zeer goed ontvangen door de meer dan honderd aanwezigen. Na haar presentatie kon men informatie inwinnen bij de diverse tafels. Informatie over o.a. het Repaircafé, de LETS, schuldhulpverlening en energiecoaches en energiemaatjes. Ook hier was de belangstelling groot.

Kortom een goed initiatief, een goede avond.

   

Ermelo's Weekblad

27 november 2023                                                          'Vogels en de winter'

Onderwerp van de Opendeur-presentatie van november was: ‘Vogels en de winter’.

Er zijn vogels die hier alleen in de zomermaanden te zien zijn, andere juist alleen in de winter. Er zijn ook soorten die Nederland als ‘tussenstation’ benutten om op hun trek even te rusten en te eten.
Klimaatverandering heeft ook invloed op vogels: sommige wintergasten komen nu veel minder vaak, terwijl zomergasten de neiging hebben om door de zachte winters van de laatste jaren hier te blijven of niet meer zover naar het zuiden te trekken. Als er maar geschikt voedsel is.
 
Aan de hand van waarnemingstabellen op de site van Sovon is dit patroon goed te herleiden.


30 november 2023                                                                       30 jaar PE

Donderdag 30 november vierde Progressief Ermelo haar 30-jarig bestaan. In de Gondelier was een bijeenkomst georganiseerd met twee gastsprekers. Als eerste Gert Schuurman van het NMP die vertelde over de landschappen van Ermelo, met het accent op de veranderingen in de laatste honderd jaar. De tweede spreker was Marjolein Sterk, programmaleider van het project NL2120 van de WUR. Zij vertelde hoe het er hier over honderd jaar uit kan gaan zien als we niet, maar ook als we wel de juiste maatregelen nemen. De avond werd afgesloten met een forumdiscussie waaraan ook Evelien Kars (raadslid PE) deelnam.


foto: Bert Visser PE

6 december 2023                                                    Vogels en andere dieren in de winter

Woensdag 6 december heeft het NMP twee korte presentaties verzorgd bij De Parasol.

Gezien de datum was de winter een geschikt onderwerp. Voor de pauze was er aandacht voor (tuin)vogels, erna voor andere diersoorten (insecten, amfibieën, reptielen en zoogdieren).

    

6 december 2023                                                               Inspreken 'Heidebeheer'

Woensdag 6 december heeft het NMP ingesproken bij de raadstafel ‘Langetermijnvisie heideterreinen Gemeente Ermelo’. Het voorgestelde beheerplan en de bijbehorende uitvoeringsmaatregelen zijn door het NMP goed ontvangen. Als het in de genoemde periode (2023-2032) gerealiseerd kan worden, is het een mooie vooruitgang gelet op natuur en biodiversiteit. In communicatie over heide(beheer) kan het NMP, zowel gevraagd als ongevraagd, haar bijdrage leveren.

   

 
naar boven