Stichting Natuur- en MilieuPlatform Ermelo

home  NMP  activiteiten  educatie  boekjes  natuur  duurzaamheid  composteren  ErmeloSchoon  folders  contact  links  archief

 


Contactgegevens

Stichting Natuur- en MilieuPlatform Ermelo


Adres secretariaat:

 Zwaluwstraat 47    3853 CB Ermelo

Telefoon: 0341 55 41 26

Email: info@nmpermelo.nl

Website: www.nmpermelo.nl

 

Kamer van Koophandel: 08 12 65 73
RSIN of fiscaalnummer:
   813528732

Bankrekening / IBAN:    NL76 RABO 0397 7564 02

privacybeleid (AVG)

 

Adres thuisbasis:  'De Witte Heide',  linker zij-ingang Kerklaan 5a (Ermelo)

Openingstijden:  Op afspraak via het secretariaat.

 

Bestuur

 

   voorzitter    Gert Schuurman    vicevoorzitter    Aad Bezemer
   secretaris    Janneke Schuurman-Bos    lid    Joke Pieters-Keemink
   penningmeester    Peter van der Velde    lid    Arjen van de Nadort
        

 

Beloningsbeleid bestuur

De leden van het algemeen bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

 

beleidsplan           jaarverslag 2022           balans en resultaten 2022