Stichting Natuur- en MilieuPlatform Ermelo

home  NMP  activiteiten  educatie  boekjes  natuur  duurzaamheid  composteren  ErmeloSchoon  folders  contact  links  archief

 

terug          

 

 


 

De gemeente geeft invulling aan het landschap van de buitengebieden van Ermelo door het verder in kaart te brengen en plannen te maken om het landschap te behouden en waar mogelijk te verbeteren. Te denken valt aan het aanbrengen van houtwallen, erfbeplanting etc. en het beheer van flora en fauna.

In 2009 heeft de Stichting NMP Ermelo samen met de gemeente Ermelo gewerkt aan het project Landschappen in Beeld. Zo is er een herziene uitgave verschenen van de Landschappenfietsroute door de gemeente Ermelo en zijn er informatieborden geplaatst langs deze route.