Stichting Natuur- en MilieuPlatform Ermelo

home  NMP  activiteiten  educatie  boekjes  natuur  duurzaamheid  composteren  ErmeloSchoon  folders  contact  links  archief

 

       

  CO2 meter

De werkgroep Duurzaamheid van het NMP heeft in de afgelopen jaren vele energieadviezen over woningen gegeven aan inwoners van Ermelo, soms naar aanleiding van een warmtebeeldfoto. Daarbij is ook vaak gesproken over de noodzaak van een goede ventilatie. We ademen allemaal CO2 uit en ook wanneer u nog op gas kookt en een kaars brandt wordt CO2 geproduceerd. Te hoge gehalten CO2 zijn schadelijk voor de gezondheid.

Een methode om dat te meten is met een CO2 meter. In de afgelopen maand hebben we zelf ervaring opgedaan met de CO2 meter om te kijken hoe goed onze huizen geventileerd zijn. Wij hebben nu 3 CO2 meters van Veluwe Duurzaam in bruikleen, welke u enkele dagen gratis kunt lenen en waar wij een uitleg van de resultaten bij geven. Veluwe Duurzaam leent die zelf ook rechtstreeks uit, maar dat duurt langer en blijft beperkt tot een papieren toelichting hoe het apparaat werkt.

Heeft u belangstelling om via ons een CO2 meter te lenen, meldt u zich dan aan via info@nmpermelo.nl  onder vermelding van CO2 meter lenen en uw NAW gegevens. 

 

 

zie ook Ermelo.nieuws.nl