Stichting Natuur- en MilieuPlatform Ermelo

home  NMP  activiteiten  educatie  boekjes  natuur  duurzaamheid  composteren  ErmeloSchoon  folders  contact  links  archief

 

terug          

 

Terugleveren van zonne-elektriciteit – hoeveel brengt dat op?

 

 

Van de elektriciteit die zonnepanelen op uw dak produceren, gebruikt u gewoonlijk het meeste zelf. De elektriciteitsmeter draait langzamer en u betaalt dus minder. De elektriciteit die u zelf niet gebruikt gaat terug, het net in. Wat die teruglevering opbrengt, hangt er van af.

a. Bij een (ouderwetse) draaischijfmeter (Ferrarismeter) draait bij teruglevering de schijf gewoonlijk achteruit en dus ook het telwerk van verbruikte kWh loopt dan terug. Per saldo betaalt u dus alleen wat u verbruikt minus wat u produceert. De meter saldeert automatisch verbruik en teruglevering. U krijgt voor teruggeleverde stroom dus zonder moeite precies hetzelfde als u voor de geleverde stroom betaalt. Het kan echter zijn dat de meter is voorzien van terugloopblokkering. Dan is b. van toepassing.

Zodra de netbeheerder, Liander in Ermelo e.o., aankondigt dat uw oude meter wordt vervangen, moet u melden dat u stroom teruglevert en dus een meter met teruglever-telwerk wilt hebben. Zodra die meter geplaatst is vraagt u Liander én uw stroomleverancier de teruggeleverde stroom te salderen. Zie verder bij c.

b. Bij een (moderne) digitale meter zonder teruglever-telwerk krijgt u voor teruggeleverde stroom niets. Wat u teruglevert wordt zelfs nergens geregistreerd. Remedie: vraag Liander om een meter die ook teruglevering registreert (mogelijk niet gratis) en vraag uw leverancier om te salderen. Zie verder c.

c. Bij een moderne digitale meter met teruglever-telwerk wordt officieel geregistreerd wat u teruglevert. Houdt uw leverancier daar geen rekening mee: 1. vraag Liander ook de stand van het teruglever-telwerk op te nemen en aan uw leverancier door te geven en 2. vraag aan uw leverancier de teruggeleverde stroom te salderen met de afgenomen stroom. De leverancier is wettelijk verplicht dat te doen, zij het tot ten hoogste het aantal kWh die u heeft afgenomen èn tot ten hoogste 3000 kWh/per jaar. Er zijn leveranciers die niet salderen, maar voor de teruggeleverde stroom ca. € 0,05 per kWh betalen. Dit is (vermoedelijk) in strijd met de wet. Wil men op uw vraag om te salderen niet ingaan, verander dan van leverancier.

Conclusie:

In de gevallen a. en c. krijgt u voor teruggeleverde stroom evenveel terug als de afgenomen stroom u kost. In geval b. krijgt u niets, maar kunt u met enkele eenvoudige acties hetzelfde bereiken.

juni 2011