terug

Activiteiten NME-centrum Ermelo  2005


Januari-februari-maart 2005            Expositie "Sterren en Planeten"

 

22 januari 2005     Sterren en Planeten (jeugd)

Een tiental kinderen is onder leiding van Kees Witteveen bezig geweest met sterren en planeten.
Een onderdeel was het kijken naar de zon.

Vanaf 22 januari tot eind maart konden kinderen hun favoriete fantasie-sterrenbeeld tekenen en er een verhaal bij schrijven. Een jury koos uit de inzendingen drie kinderen met het meest originele sterrenbeeld. Zij allen kregen een boek over sterren en planeten.  

 

 

9 februari 2005    Sterren en Planeten

Samen met Kees Witteveen van sterrenvereniging Astra Alteria werden er allerlei verschijnselen aan de hemel besproken op een interactieve manier in het kader van het thema sterren en planeten.
Onderwerpen die aan bod kwamen waren o.m.: sterrenbeelden, planeten, zon, maan en nevels. Een deel van de avond werd ingevuld met het bekijken van diverse materialen zoals: boeken, internet, PowerPoint presentatie e.d.

 

 

21, 22 en 23 maart 2005         Boomfeestdag                         een verslag
 

 

26 maart 2005    Vogelexcursie jeugd

Een groepje kinderen is 's morgens vroeg de Groevenbeekse Heide opgegaan. Onder leiding van Gerard van Ruiten en Rob Nijman gingen ze naar vogels kijken en luisteren. Het was een ideale ochtend. Zelfs de zwarte specht liet zich zien. Op het NME-centrum hebben de kinderen zich na een eenvoudig doch voedzaam ontbijt (verzorgd door NMP-catering) verder verdiept in vogels. CD-roms en websites over vogels, opgezette vogels en eieren werden bekeken.

 

 

26 maart 2005   Schapedriftwandelroute

Het nieuwe wandelboekje "Schapedriftwandelroute" van de Stichting NMP werd tijdens de jaarlijkse "Lammetjesdag" aangeboden aan de voorzitter van de Stichting Schapedrift, dhr. W. Omta.


april-mei 2005                    Expositie "Monumentale Bomen in Ermelo"

Met veel (grotendeels eigen) fotowerk (Peter van der Velde) en uitgebreide verdere informatie en documentatie.
Ook de Bomenstichting uit Utrecht was via informatiepanelen aanwezig.

 

 

14 mei 2005  Fietstocht Landelijke Molendag

Het NME-centrum was als stempelpost opgenomen in de door Stichting Molen "de Koe" georganiseerde fietstocht in de omgeving. De (vele) bezoekers bezorgden ook de voor deze gelegenheid opgezette minitentoonstelling "Moderne windmolens" en de vaste expositie "Monumentale Bomen" ruime belangstelling.


juni - november 2005    Expositie "Edelherten, Reeën en Wilde Zwijnen rond Ermelo"

Met veel informatie in woord en vooral beeld (eigen foto's van Gerard van Ruiten)

 

 

 

 

4 juni 2005    Schaapscheerdersfeest

De door het NMP bemande kraam van het NME-centrum was één van de hoogtepunten van het Schaapscheerdersfeest van de stichting "Schapedrift". Ondanks het klassiek herfstachtige weer was de belangstelling groot. Vooral de wandel- en fietsboekjes (waaronder het recent uitgebrachte natuurpad "Het Ruige Veld") waren niet aan te slepen.

 

 

11 juni 2005    Wildspeurtocht jeugd

Een dapper tiental kinderen vertrok om 5.00 uur 's ochtends met begeleiders per fiets vanuit het NME-centrum.
De moed werd beloond met de ontdekking van vele sporen van verschillende dieren (deskundig geduid door Gerard van Ruiten en Rob Nijman) en als hoogtepunt de stille ontmoeting met een aantal (eveneens jeugdige) edelherten.
Onder het genot van een welverdiend NMP-ontbijt werd op het NME-centrum nog even nagepraat en de expositie over grofwild bekeken. Terwijl de rest van het dorp grotendeels nog moest ontwaken ging daarna een ieder zijns weegs (en waarschijnlijk nog even terug naar bed).


meer foto's

 

30 juni en 2 juli  2005    Open Tuinenavond en -dag

Tijdens de 10e Open Tuinendagen die werden georganiseerd door de vereniging "Groei & Bloei" was het NME-centrum op donderdagavond 30 juni en zaterdag 2 juli geopend. De tuin rond het centrum was opgenomen in een fraaie fietsroute.
De weersomstandigheden waren donderdagavond spannend (schade landelijk meer dan 15 miljoen euro) en ideaal voor waterplanten. Hoewel voor bezoekers lieslaarzen klaar stonden was de belangstelling vreemd genoeg nihil.
Zaterdag was één en ander weer wat normaler (en saaier) hetgeen leidde tot een plezierige stroom bezoekers van wie een ruim aantal ook het centrum binnen een bezoekje waard achtte.
Conclusie: Tuinenliefhebbers vormen blijkbaar geen avontuurlijk volkje.

 

 

15 juli 2005   Historische dorpswandeling Ermelo

In café "De Veluwe" werd in authentieke stijl en met gepaste muzikale omlijsting het eerste exemplaar van het nieuwste NMP wandelboekje "Historische dorpswandeling Ermelo" overhandigd aan wethouder E. Bilder (die ook het voorwoord schreef). Het boekje werd mede uitgegeven naar aanleiding van het 1150-jarige bestaan van Ermelo.

 

let wel, de voorzitter zónder spijkerbroek, dit wordt een collector's item!

20 augustus 2005    Jaarmarkt Ermelo

Veel bezoekers van de NME / NMP-stand keken ook even rond bij de andere kramen.
Zo werd het een gezellige boel op de traditionele Jaarmarkt (en Kunst Hobbymarkt) in de Stationsstraat.

 

 

 

september 2005     Jeugdwandeling "Het Ruige Veld"

Als eerste in een serie van twee heeft het NME-centrum de brochure natuurpad "Het Ruige Veld" in een jeugduitvoering uitgebracht. In eerste instantie bestemd voor de Ermelose basisscholen is dit boekje zeker ook interessant voor andere jeugdige belangstellenden.

 

27 september 2005    (Mega) Bronstexcursie

Op dinsdagavond 27 september organiseerde onze grofwild-expert Gerard van Ruiten in het kader van de lopende expositie "Edelherten, Reeën en Wilde Zwijnen rond Ermelo" voor belangstellenden een bronstexcursie.
Rond 19.00 uur hadden zich reeds zo'n 30 mensen verzameld bij het NME-centrum waar men voorafgaand aan de excursie de tentoonstelling kon bekijken. Dit aantal groeide gestaag totdat zich om 19.30 uur in totaal 118 (!!!) liefhebbers van het bronstige edelhert in en rond het centrum hadden verzameld. Een absoluut record-aantal deelnemers voor een excursie van het NMP Ermelo!
In een (dubbele) slinger van zo'n 90 meter aan verlichte fietsen werden via de Ermelose Heide en de Postweg rond 20.15 uur de landgoederen Leuvenum en Staverden bereikt.
Mede door de gunstige omstandigheden - helder en fris weer met weinig wind - en het zeer correcte gedrag van de vele excursiegangers werden in totaal 6 á 7 burlende edelherten gehoord vanaf de openbare wegen in genoemde bosgebieden.
Veel deelnemers hoorden het imposante geburl van de bronstige edelherten voor de eerste keer hetgeen een indrukwekkende en onvergetelijke ervaring betekende. Om ca. 21.30 uur werd weer koers richting Ermelo gezet.

Voor volgend jaar overweegt Gerard toch maar een aanmelding vooraf.

 

 

 

3 oktober 2005     Startbijeenkomst Wenswijk Oost                                                          

Op  maandag 3 oktober vond in sportcentrum "Triade" de startbijeenkomst plaats van "Wenswijk Oost".
Op speelse wijze maakten leerlingen van basisscholen "Beatrix" en "de Cantharel" en verschillende betrokkenen een aanvang met dit project door gezamenlijk een intentie-verklaring te tekenen. 
                                                                                                                                                                        meer informatie

 

6 oktober 2005   Eerste bijeenkomst jeugdafdeling sterrenvereniging

Op donderdag 6 oktober was in het NME-centrum de eerste avond van de nieuw op te zetten jeugdafdeling van sterrenvereniging "Astra Alteria". Het bij deze gelegenheid getoonde enthousiasme geeft alle vertrouwen in een mooi verder verloop.
Begeleiding werd verleend door Kees Witteveen en Gert Schuurman en verdere informatie vindt u hier.

8 oktober 2005   Herfstwandeling Ermelo 1150 jaar

Een klein maar fijnbesnaard gezelschap liep samen met Gerard van Ruiten en Gert Schuurman vanuit het NME-centrum een sfeervolle herfstwandeling in de omgeving van Ermelo. Deze 1150 (!) decameter lange (een licht wantrouwende deelnemer mat met zijn stappenteller 11,11 km, duidelijk dat dit apparaat nog enige fijnafstelling behoeft) tocht bevatte ondanks het wat droge weer alle ingrediënten die het wandelen in deze tijd van het jaar mooi maken, waaronder zo'n 25 verschillende soorten paddestoelen.

meer plaatjes

 

 

oktober 2005    Jeugdwandeling "Rondje Oud Groevenbeek"
Ook de tweede door vrijwilligers van het NME-centrum beschreven jeugdwandeling, "Rondje Oud Groevenbeek", is uitgebracht. Deze gaat over het landgoed "Oud Groevenbeek" en bevat naast natuurlijke ook verschillende cultuur-historische elementen.

29 oktober 2005      Speurtocht Zwijnen

Op zaterdag 29 oktober ging onze jeugdgroep weer op zoek naar wild. Ditmaal zouden de wilde zwijnen in het Speulder- en Sprielderbos de klos zijn. Zoals uit onderstaand verslag blijkt hadden deze echter, ook niet van gisteren, drommelsgoed in de gaten dat het hier een gewiekst stel speurders betrof en verstopten ze zich uitermate zorgvuldig.

"Rond 07.45 hadden zich 5 jeugdleden en leiders Rob Nijman en Gerard van Ruiten verzameld bij het NME Centrum. Per fiets werd koers gezet naar Drie, waar we rond zonsopgang - 08.30 uur - arriveerden. Nadat Gerard het e.e.a. uitgelegd had over de leefwijze van zwijnen, reden we richting Garderen en tuurden we onderweg gespannen vanaf de fiets de nog schemerachtige beukenbossen van het Speulderbos in op zoek naar wilde zwijnen. We zagen vele wroetplaatsen en prenten van o.a. wilde zwijnen en ook was de geur van de varkens regelmatig waar te nemen.
Om 09.00 uur kwam Garderen in zicht, waar de meegenomen krentenbollen, gevulde koeken en sinas-en appelsap gretig genuttigd werden, want de vroege buitenlucht maakt hongerig. Nadat de zon het bos in prachtige kleuren had gezet, maar we nog geen wild hadden kunnen ontdekken, reden we via een aantal bospaden naar het wildkijkscherm aan de Dodenweg om te kijken of daar een glimp van het Veluws wild te zien was. Helaas...het wild liet zich niet zien.
Rond 10.00 uur fietsten we weer richting Ermelo, een mooie ervaring rijker!"


Kortom: 1-0 voor de evers, maar er komt een revanche!

 

 

24 november 2005    Aanplant Beatrix Jubileumbos met Ermelose inbreng

lees hier een verslag

 

 

30 november 2005    Slotbijeenkomst Wenswijk Oost

Op woensdag 30 november werd het Wenswijkproject feestelijk afgesloten, hier een verslag.

 

 

1 december 2005     2e druk Bomen-fietsroute door westelijk Ermelo

Deze hernieuwde uitgave van de "Bomen-fietsroute door het westelijk deel van het buitengebied van Ermelo" volgt dezelfde route als de eerste editie uit 1999 maar de beschrijvingen zijn geactualiseerd, nieuwe afbeeldingen zijn toegevoegd en het aantal pagina's is uitgebreid naar 48. De route geeft veel achtergrondinformatie over de terreinen van o.a. Meerkanten en 's Heeren Loo en het westelijk buitengebied van de gemeente.
Dit boekje past in de reeks wandel- en fietsroutes in en bij ons dorp en mag in geen enkele verzameling ontbreken.

 

december 2005    Afsluitende expositie Wenswijk Oost

In het NME-centrum en gedeeltelijk ook in het Gemeentehuis