Activiteiten NME-centrum Ermelo  2008


januari-februari 2008                                                  expositie vogels

In de maanden januari en februari was in het NME-centrum een expositie over vogels ingericht (een vervolg van 2007).
Veel informatie in woord en beeld en ook voorbeelden van verschillende nestkastjes en dakpannen met broedplekken.
Speciale vermelding verdient de mini-expositie van de Nunspeetse natuurfotograaf Edwin Kats (www.edwinkats-natuurfotografie.nl).
In deze expositie werd een aantal fraaie vogelfoto’s getoond.

 

 

 

10 januari 2008                                           slotavond sterrenkunde voor de jeugd

                                                                                                                           meer informatie

 

 

10 januari 2008                                      nieuwe cursus sterrenkunde voor volwassenen  

De cursus sterrenkunde voor volwassenen (Witteveen/Schuurman) lijkt almaar populairder te worden. Deze reeks (vier avonden) was in een mum van tijd volgeboekt en ook voor de volgende serie in oktober staan liefhebbers al te trappelen. Terecht...... 
                                                                                                                                                                             meer informatie                                                             

 

 

maart-april 2008                                          expositie: landschappen in beeld

Ermelo bestaat uit een rijk gevarieerd landschap waar u als bewoner of bezoeker van kunt genieten. Om dat landschap zoveel  mogelijk te behouden, en waar mogelijk te verbeteren, is door de gemeente Ermelo in 2001 het landschapsbeleidsplan vastgesteld. Dit plan beschrijft de bestaande situatie, de gewenste ontwikkelingsrichting en de manier om in die richting te realiseren. Wat u als bewoner of bezoeker hiervan kunt zien werd uitgelegd in een mini-tentoonstelling in het NME-centrum in de maanden maart en april 2008. Tevens was daar een brochure over het landschapsbeleid verkrijgbaar. 

 

 

 

19 maart 2008                                     boomfeestdag 2008:  " Boom zoekt Kind"

Op woensdag 19 maart organiseerde het NMP in samenwerking met de gemeente Ermelo weer de traditionele boomfeestdag.
Thema was dit jaar: "Boom zoekt Kind"                                                                       
                                                                                                                  meer informatie en foto's

 

 

 

19 maart 2008                                                        Groevenbeekwandelroute

19 maart was een topdag: 's ochtends de boomfeestdag en 's middags de overhandiging van het eerste exemplaar van een nieuwe (nummer hoeveel?) uitgave in de serie NMP wandel- en fietsroutes, de Groevenbeekwandelroute, aan wethouder Vliek. Hij kreeg het boekje door Gert Schuurman uitgereikt op het Chr.College Groevenbeek waarna de voorzitter er aansluitend ook maar even een mini-excursie aan vastknoopte.

 

5 april 2008                                                   voorjaarsmarkt tuincentrum 'Baron'

Op zaterdag 5 april was het NME-centrum weer (op uitnodiging) aanwezig op de voorjaarsmarkt van tuincentrum 'Baron'.
Het weer werkte niet echt mee maar toen het eenmaal een beetje droog werd was er toch nog redelijke belangstelling.
De collectie wandel- en fietsboekjes oogt dan ook inmiddels indrukwekkend!

 

 

 

18 april 2008                                    Wandelen rond Drie langs ondergrondse geheimen

Opnieuw een boekje in de serie NMP wandel- en fietsroutes. Ditmaal een wandeling in de omgeving van de buurtschap Drie met een flink deel Tweede Wereldoorlog geschiedenis. Het boekje werd als onderdeel van een wat uitgebreidere bijeenkomst in restaurant 'de Buurtjes' in Drie door NMP voorzitter Gert Schuurman overhandigd aan locoburgemeester J. van den Bosch. Daarna verplaatste het gezelschap zich met antieke legervoertuigen naar het recent smaakvol gerenoveerde onderduikershol in de buurt alwaar een nieuw informatiebord onthuld werd.    (meer informatie)          (meer foto's)

 

 

 

mei-september 2008                                         Groei & Bloei in het NME-centrum

Het NME-centrum stond in de maanden mei t/m september 2008 met name in het teken van de activiteiten van de vereniging Groei&Bloei afdeling Ermelo-Putten
De afdeling Ermelo-Putten bestaat sinds 1964 en heeft op dit moment ruim 450 leden. Maandelijks wordt een verenigingsavond met spreker georganiseerd. Daarnaast heeft de vereniging verschillende activiteiten zoals: cursussen bloemschikken, fruitbomen snoeien en wilgentenen vlechten, workshops tuinbeeld maken en pottenbakken en diverse workshops voor kinderen. 
Via onder andere informatiepanelen, DVD’s en foto’s werd uitgebreid geïnformeerd over het vroeger en nu van de vereniging. 

 

 

 

20 mei 2008                                       Barbaren en Romeinen op de Ermelosche Heide!

Een woeste horde Germanen tegengehouden door een gedisciplineerd Romeins leger(tje).
Hulde aan de leerlingen van groep 8 van de Ireneschool die onder aanvoering van centurio Peter Yska en optio Rob Nijman Ermelo vrij wisten te houden van barbaarse invloeden. Bij het Romeins marskamp op de Ermelosche Heide werd de nieuwe NMP "Beleef-kist Romeins marskamp" met veel plezier ten doop gehouden.                       ( meer foto's)

 

 

 

7 juni 2008                                                                Schaapscheerdersfeest

Op zaterdag 7 juni was het NME-centrum weer met een kraam aanwezig op het jaarlijkse Schaapscheerdersfeest bij de schaapskooi op de Ermelosche Heide, ditmaal als voorproefje van wat komen gaat samen met de Oudheidkundige Vereniging Ermeloo.
Grote onenigheden zijn ons vooralsnog niet ter ore gekomen, dat geeft vertrouwen......

 

 

 

28 juni 2008                                                           op zoek naar waterdiertjes 

De Stichting NMP-Ermelo organiseerde zaterdagochtend 28 juni weer een slootjesexcursie voor de jeugd onder leiding van Gert en Janneke Schuurman.

Rond 10.00 uur ging de groep per fiets op pad vanaf het NME-centrum om eerst zelf watermonsters te nemen uit een sloot. De sloot werd ter plekke grofweg geïnspecteerd en er werden opdrachten uitgevoerd met behulp van een zoekkaart, schepnet en loep.
Terug in het NME-centrum werd met behulp van de daar aanwezige hulpmiddelen nader onderzoek verricht.

Onder andere stekelbaarsjes, rugzwemmers, schaatsenrijders en schijfhoornslakken werden gedetermineerd. De groep was na onderzoek bijzonder tevreden met de waterkwaliteit en kan terug zien op een geslaagde ochtend.  

Gezien het grote succes en omdat er vooraf veel meer aanmeldingen waren dan er plaats was, werd besloten op zaterdag 12 juli  een extra excursie te organiseren.     (meer plaatjes)  
                                                               

12 juli 2008                                                  opnieuw op zoek naar waterdiertjes

Ook de tweede slootjesexcursie (zie 28 juni) was weer druk bezocht en bijzonder geslaagd.
Als extraatje had het NMP ditmaal ook gezorgd voor een watermonstertje van boven hetgeen de pret nog duidelijk verhoogde.
                                                                                                                                                  (meer plaatjes)

 

 

 


 

"Vigilat Beatus Lupuss centurio"

 

30 augustus 2008                                                       Ermelose jaarmarkt

Romeinse legerhoofdman Bé Wolfs hield met kornuiten namens het NME-centrum een oogje in het zeil op de traditionele Ermelose jaarmarkt.
Geen verrassing dat er geen onregelmatigheden gemeld zijn.......
Tussen de bedrijven door werd ook het volk (goedschiks of kwaadschiks) gesticht middels uitgebreide en afwisselende informatie uit de kraam van het centrum.

 

 

 

13 september 2008                                     jeugdexcursie "Speuren naar sporen"
 
Om 09.00 uur hadden 5 enthousiaste jeugdleden en gids Gerard van Ruiten zich op deze Open Monumentendag verzameld bij het NME-centrum. Per fiets werd in een druilerige regen en onder een donker wolkendek koers gezet naar het Leuvenumse Bos. Direct na de start van onze wandeling zagen we de prenten van edelherten, ree en wild zwijn. De vele wroetplaatsen langs de bospaden toonden aan dat de zwijnen de nacht ervoor actief op voedseltocht geweest waren naar wormen en slakken. Naast prenten en wroetplaatsen waren wissels, veeg- en schuurplekken in de vegetatie sporen van de aanwezigheid van het grofwild. De dieren zelf lieten zich helaas niet zien. Wel lieten diverse vogelsoorten zich bewonderen, zoals kuifmees, grote bonte specht, boomkruiper, buizerd en goudvink. Door de vochtige weersomstandigheden van de afgelopen weken waren al diverse paddestoelensoorten uit hun onderaardse wereld omhoog geschoten, w.o. vliegenzwam, diverse russulasoorten, kleverige koraalzwam, gewone krulzoom en grote sponszwam. Dit als voorproefje op de volgende jeugdexcursie op zaterdag 11 oktober a.s., waarbij paddestoelen en kortmossen centraal zullen staan. Nat maar voldaan bereikten we rond 12.00 uur weer het NME-centrum.
 

 

13 september 2008                                  Kerkenfietsroute op Open Monumentendag

Op zaterdag 13 september werd bij de start van de Ermelose Open Monumentendag in de Oude Kerk het eerste exemplaar van de nieuwe NMP uitgave "Kerkenfietsroute" door voorzitter Gert Schuurman uitgereikt aan wethouder Nederveen. Dit gebeurde aan de hand van een luchtige presentatie waarbij en passant op vernuftige wijze ook het onmiskenbare verband met natuur en milieu werd aangetoond. Daar waren we uit onszelf toch niet meteen op gekomen.....

 

 

 

16 september 2008                                        lesmap "Ermelose kerken in de kijker"

                                                                                                zie verder

 

 

oktober 2008 - februari 2009                                 expositie 'Klimaatverandering'

De maanden oktober, november en december stonden in het NME-centrum in het teken van de dreigende klimaatverandering en wat daar op individueel niveau aan gedaan kan worden, de expositie liep door tot februari 2009.   meer informatie 

 

 

6 oktober 2008                                              startbijeenkomst "Buurt in Beeld 2008"

                                                                                               zie verder   

 

 

11 oktober 2008                                     jeugdexcursie paddestoelen en korstmossen

Op deze zonovergoten herfstochtend vertrokken jeugdlid Nataniel en gids Gerard om even over 10.00 uur voor een privé jeugdexcursie (allemaal op vakantie??!) richting Groevenbeekse Heide en Oud Groevenbeek om de wondere wereld van de paddestoelen en kortmossen te bekijken.
 
Al struinend langs de bosrand en het naald- en loofbos werden tientallen soorten paddestoelen ontdekt. Een volle greep hieruit: parelamaniet, vliegenzwam, geelwitte russula, zwartpurperen russula, gewone krulzoom, diverse soorten melkzwammen, rode koolzwam, nevelzwam, paarse schijnridderzwam, aardappelbovist met kostgangerboleet, kastanjeboleet, roodsteel fluweelboleet, grote - en kleine stinkzwam, gele korstzwam, elfenbankje, grijze buisjeszwam, porseleinzwam, gewoon oorzwammetje, blauwe kaaszwam, echte judasoor, kleverig koraalzwammetje, geel hoorntje, gewone zwavelkop, dennenzwavelkop en rode zwavelkop. Van de korstmossen werden diverse vormen gespot.
 
Naast paddestoelen en korstmossen werden we om 10.45 uur (!!)  ook aangenaam verrast door een reegeit en haar 2 kalveren, die rustig op het Napoleon weiland  - thans begroeid met een rijke vegetatie  - aan het laveien waren. Tevens zagen we  prenten van ree en wild zwijn en diverse wissels van het reewild.
 
De vogels waren minder uitbundig in deze tijd van het jaar. Naast verschillende mezensoorten spotten we onder meer vlaamse gaai, boomkruiper en boomklever.
 
Rond 12.00 uur bereikten we het NME- centrum weer, een mooie herfstervaring rijker!!

 

 

 

21 oktober 2008                                           nieuwe cursus sterrenkunde volwassenen

Op 21 oktober startte weer een cursus sterrenkunde voor volwassenen:  Kees Witteveeen en Gert Schuurman verblijdden op vier opeenvolgende dinsdagen een nieuwe groep geïnteresseerde deelnemers met velerlei kennis over onze planeet en het omringende heelal.

 

 

23 oktober 2008                                           Groei & Bloei cursus "Vogels in de tuin"

Onder de vlag van Groei & Bloei afdeling Ermelo-Putten verzorgde Gert Schuurman van het NMP in het NME-centrum een cursus "Vogels in de tuin het hele seizoen". Vele aspecten van het voor vogels aantrekkelijk maken van de tuin kwamen aan bod.
De tuinen van de deelnemers zullen de komende periode herkenbaar zijn aan hordes vogels van velerlei pluimage.

 

 

 

30 oktober 2008                                             nieuwe sterrencursus voor de jeugd

Op donderdag 30 oktober startten Kees Witteveen en Gert Schuurman weer een serie van 6 avonden boeiende informatie over sterren, planeten en alles wat daarmee samenhangt voor kinderen van 8-12 jaar. De belangstelling blijft groot en het zal dan ook wel niet de laatste zijn .....  (zie verder hier)

 

 

 

8 november 2008                                          zwerftocht met het jarige NME-centrum

In het kader van het 10-jarige bestaan van het NME-centrum verzorgden onze vertrouwde gidsen Gerard van Ruiten en Gert Schuurman zaterdagmorgen vanuit het centrum een zwerftocht met een toepasselijke lengte van exact 10 km over het landgoed Oud-Groevenbeek en de Groevenbeekse heide. Het weer werkte mee en zoals hoort in deze tijd van het jaar was er weer van alles te zien (als je er maar oog voor hebt...). Na afloop werd er door de deelnemers met een hapje en een drankje in het NME-centrum nog even nagepraat over de wandeling en de afgelopen 10 jaar.

 

 

 

8 november 2008                                                vervolg verjaardag NME-centrum...

Na de ochtendwandeling haastten onze gidsen zich (tegen heug en meug maar noodgedwongen per automobiel) naar de watermolen van Staverden waar een nieuw gezelschap genodigden wachtte op een feestelijke rondleiding over het landgoed. Even een bak koffie en daar gingen de mannen weer, fris als nooit tevoren.... Na de wandeling werd in de molen de geschiedenis van het NME-centrum nog eens samengevat middels een soepele powerpoint presentatie van voorzitter (en stuwende kracht vanaf het eerste uur) Gert Schuurman (inderdaad, die had al 2 excursies in de benen, waar haalt 'ie het vandaan). Onder het genot van een ouderwetse en, mede door de aanwezigheid van verschillende oudgedienden, zeer gezellige pannekoekenmaaltijd werd de verjaardag van het centrum verder gevierd.
Als cadeautje aan de gemeenschap werd ook de vernieuwde Schapedriftwandelroute tijdens de bijeenkomst gepresenteerd.
Gert Schuurman (ja, dezelfde..) reikte het eerste exemplaar uit aan de in het gezelschap verkerende en verraste wethouder Nederveen.
Na afloop hielp Gert ook nog even mee de rommel op te ruimen (toegegeven, hij was niet de enige.., ontwaarden we vroege gids Gerard niet monter met een theedoek?).

Kwisvraag:  wie verdient een lintje....? (onder de juiste antwoorden wordt een "NME-centrum slinger-led-zaklamp" verloot)

 

meer plaatjes van de verjaardag

13 en 15 november 2008                                  snoeicursus Groei & Bloei

Snoeien is een vak apart en dat leer je niet alleen uit een boek: tijdens een cursus leer je het ook gewoon te dóen.
De vereniging Groei & Bloei afdeling Ermelo-Putten organiseerde samen met het NMP een cursus "Fruitbomen snoeien".
De cursus bestond uit 2 modules:  De theorie van het snoeien werd op donderdagavond 13 november in het NME-centrum  uit de doeken gedaan, het snoeien zelf werd door docent Harry Toorman op zaterdagmorgen 15 november op een buitenlocatie gedemonstreerd.