Activiteiten NME-centrum Ermelo  2009


oktober 2008 - februari 2009                                 expositie 'Klimaatverandering'

De maanden januari en februari stonden in het NME-centrum nog in het teken van de dreigende klimaatverandering en wat daar op individueel niveau aan gedaan kan worden, een vervolg van de het jaar daarvoor gestarte expositie.   meer informatie 

 

 

8 januari 2009                                              slotavond sterrencursus voor de jeugd

Donderdag 8 januari is de sterrencursus voor de jeugd afgesloten. De zes cursusavonden leverden weer boeiende gesprekken op tussen Kees Witteveen en de deelnemers. Na de zon, maan en de planeten werd er ingegaan op de levensloop van sterren. Helaas was het elke cususavond bewolkt waardoor de actuele nachtelijke hemel aan de hand van het computerprogramma Stellarium behandeld moest worden. De cursus werd afgesloten met het uitreiken van een diploma.
In het najaar wordt de (gratis) cursus waarschijnlijk opnieuw aangeboden.  (zie ook hier)

 

 

 

19 januari 2009                                                       lezing professor Opschoor

De klimaatverandering gaat nog sneller dan we tot nu toe dachten gaf professor Opschoor aan tijdens een lezing voor het Leerhuis-Ermelo in de Immanuelkerk. Tientallen belangstellenden waren naar zijn inleiding gekomen en hoorden een boeiende spreker. Professor Opschoor is lid van de internationale organisatie voor klimaatvraagstukken IPCC. Deze organisatie adviseert overheden over de gevolgen van de klimaatverandering en heeft daar 2 jaar geleden samen met Al Gore de Nobelprijs mee gewonnen. Het NMP was, evenals bij eerdere bijeenkomsten, met een informatie-stand aanwezig.    (zie verder)

 

 

 

6 februari 2009                                                        avondexcursie bosuilen

Op deze windstille, koele winteravond met een wassende Maan en Venus trots aan de hemel, hadden zo'n 40 enthousiaste uilenliefhebbers zich verzameld bij het NME-centrum.
Rond 19.30 uur werd na een kort welkomstwoord door de gidsen Rob Nijman en Gerard van Ruiten vertrokken naar 's Heeren Loo. 
Met behulp van een iPod werd tussen 19.50 en 21.00 uur de bekende bosuilenroep over het parkachtige landgoed verspreid, hetgeen resulteerde in totaal 3 roepende bosuilmannetjes, waarvan er 2 ook in vlucht waargenomen konden worden. 
Kortom: een zeer geslaagde excursie!!

                                      (vaag komen ons beelden voor de geest van een bronstexcursie in een grijs verleden.....)

 

 

 

maart - december 2009                           expositie  'Kijk op het landschap van Ermelo' 

Een (hernieuwde) kennismaking met het veelzijdige landschap van Ermelo. Samen met de afdeling Openbare Werken van de gemeente werd de stand van zaken rond het Landschapsbeleidsplan gepresenteerd.
In het NME-centrum was de mini-expositie 'Landschappen in beeld' ingericht. De verschillende landschapstypen (Kampen-, Heide-, Bos-, Enkdorpen-, Slagen- en Landgoederenlandschap) werden op informatieborden toegelicht. Ook werden ontwikkelingen van het dorp Ermelo besproken. Daarnaast waren (en zijn) er verschillende boeken en DVD's aanwezig met informatie over natuur en landschap.

 

 

18 maart 2009                                                     nationale boomfeestdag 2009

Op woensdag 18 maart organiseerde het NMP in samenwerking met de gemeente Ermelo weer de jaarlijkse boomfeestdag.
Thema was ditmaal: 'Spaar de bomen'.        (een verslag en foto's)

 

 

 

18 april 2009                          geschiedenisproject 'Ermelo 1940-1945: gebeurtenissen en geheimen'

In basisschool de Speulderbrink in Speuld overhandigde NMP voorzitter Gert Schuurman bij de start van het nieuwe schoolproject 'Ermelo 1940-1945: gebeurtenissen en geheimen' de bijbehorende DVD en het boekje aan wethouder Jan van den Bosch.
Aansluitend bekeken de aanwezigen de DVD 'Ondergrondse geheimen rond Drie'. Waardering voor deze NMP productie was algemeen en ook TV Gelderland besteedde er aandacht aan in het nieuwsbulletin en op haar website.

 

 

 

9 mei 2009                                                            met belgerinkel naar de winkel

De werkgroep 'Milieu' van het NMP verzorgde op zaterdagmorgen 9 mei samen met de Fietsersbond de plaatselijke start van de aktie 'Met Belgerinkel naar de Winkel'  (zie verder....)

 

 

 

9 mei 2009                                                       Nationale Molen- en Gemalendag

Rond molen 'de Koe' werden op de nationale molendag weer vele activiteiten georganiseerd (zie hier).
Ook het NMP was met een stand aanwezig.

 

 

 

16 mei 2009                                                          nieuwe Landschappenfietsroute

Opnieuw op het Molenaarsplein voor molen 'De Koe' (altijd mooi weer...!) werd ditmaal de geheel vernieuwde Landschappenfietsroute door NMP voorzitter Gert Schuurman overhandigd aan wethouder Rikkert Vliek. Ook werd één van de in totaal zes langs de route geplaatste informatiepanelen over het Ermelose landschap onthuld.

 

 

 

22 mei 2009                                                                    vleermuizenavond

De theorie in het NME-centrum, de praktijk op Oud Groevenbeek: Rob Nijman verzorgde met assistentie van Gerard van Ruiten (weer) een boeiende vleermuizenavond met een heldere uiteenzetting, dwalende excursiegangers in een donker bos, een schichtig ree, spookoogjes in het duister, geblaf van een reebok, ratelende batdetectoren en natuurlijk vele laag overscherende vleermuizen.....
Een heerlijke voorjaarsavond!            ( verslag van 'een deelnemer' )

 

 

 

30 mei 2009                                                           excursie vroege vogels en vlinders

Rond 06.00 uur hadden vier meisjes en een jongeman en drie moeders (mochten de vaders uitslapen?) zich verzameld bij het NME-centrum voor de excursie waarbij de vogelzang en vlinders centraal stonden. Per fiets werd o.l.v. gids Gerard naar de Groevenbeekse Heide en Oud Groevenbeek gereden.

Op deze zonovergoten voorjaarsochtend lieten vele vogelsoorten zich in het bos horen en vaak ook mooi bekijken, w.o. tjiftjaf, fitis, zwartkop, vink, boomkruiper, roodborst, vlaamse gaai, merel en winterkoning. In een oude zomereik zagen we een grote bonte specht in de opening van zijn nestholte.
Eten en gegeten worden is een bekend verschijnsel in de natuur, zo ook tijdens deze fraaie wandeling, waarbij we een buizerd weg zagen vliegen met een pas geslagen jonge vlaamse gaai tussen de poten, luid roepend achtervolgd door moeder gaai. Diverse keren hoorden we het lachende geluid van de groene specht, helaas liet hij zich niet zien. Jammer voor met name één van de moeders, die nog nooit een groene specht in de vrije natuur had waargenomen. Dit werd echter volledig gecompenseerd door de waarneming van een reebok, die tussen de varens zijn weg vervolgde. Tevens zagen we diverse veeg- en krabplaatsen van deze bok en wroet -en zoelplaatsen van het wild zwijn.

Toen de zon rond 09.00 uur wat hoger aan de strak blauwe hemel stond, verruilden we het bos voor de heide. Na een toelichting over het beheer van de heide, wees Gerard de jeugd op een andere stootvogelsoort, nl. de torenvalk. Biddend tegen de matige noord - oostenwind in liet het mannetje zich van redelijk dichtbij mooi bewonderen. Na het bidden liet hij zich recht op zijn prooi vallen (het bleek een muis te zijn) en vloog ermee weg naar een rustige plek aan de bosrand. Ook zagen we de veldleeuwerik en de graspieper, kenmerkende soorten van open heidegebieden. De zon zorgde voor een aangename temperatuurstijging, waardoor ook de vlinders en andere insecten actiever werden. We spotten enkele dagactieve nachtvlinders, distelvlinders, hooibeestje en diverse keversoorten.

Rond 09.45 uur klommen we weer op onze fietsen aan de Steynlaan en met een voldaan gevoel en een mooie natuurervaring rijker keerden we weer huiswaarts.

 

 

 

6 juni 2009                                                                    schaapscheerdersfeest

Zaterdag 6 juni was de dag van het jaarlijkse schaapscheerdersfeest van de stichting Schapedrift.
Naast het schapenscheren en verschillende andere activiteiten was voor de vele bezoekers rond de schaapskooi een goed bezette natuurmarkt ingericht waarop de NMP-kraam vanzelfsprekend niet ontbrak. Als vanouds druk en gezellig.......  (foto's)

 

 

 

20 juni 2009                                                                      slootjesexcursie

Veel verandert, sommige dingen niet:  wat is er leuker dan op een mooie frisse zaterdagochtend met schepnet en emmer naar een sloot in de buurt te fietsen en te kijken wat daar allemaal te vinden is...?  Als je dan ook nog met Grote Slotenkenner Gert Schuurman en Joke Pieters naar het NME-centrum gaat om daar de boel nog veel nauwkeuriger te onderzoeken is het feest compleet.
Dat vonden tenminste de deelnemers aan de traditionele NMP slootjesexcursie op 20 juni.... 
                                                              (meer plaatjes)              (verslag van een begeleidende vader)

 

juli 2009                                    afronding project 'Ermelo 1940-1945, gebeurtenissen en geheimen'

Met het uitbrengen van het boekje 'Oorlog in Ermelo' is het project ‘Ermelo 1940-1945, gebeurtenissen en geheimen’ afgerond.
Het betreft een door de auteur wat aangepaste versie van het schoolboekje dat nu ook voor andere belangstellenden beschikbaar is.
Herman Bouw slaagde er in naast de gebeurtenissen rond de buurtschap Drie ook interessante informatie te verzamelen over het verzet, de Ermelose stichtingen in oorlogstijd en de bevrijding. Daarnaast hebben ook het drama van Putten en de oorlog in Europa een plaatsje gekregen in het 56 pagina’s tellende boekje.

Het boekje 'Oorlog in Ermelo' ( € 5,95) en  de DVD 'Ondergrondse geheimen rond Drie' ( € 9,95) zijn verkrijgbaar bij Riemer en Walinga Boekverkoopers in Ermelo.

 

 

 22 augustus 2009                                                        oogstfeest Telgt-Horst

Als opwarmertje voor de activiteiten na de zomervakantie was het NMP samen met de Oudheidkundige Vereniging (en al een beetje namens het Pakhuis) aanwezig op het vrolijke en drukke oogstfeest van Telgt en Horst. Volgend jaar wel even denken aan de boerenkiel mannen!

 

 

 

29 augustus 2009                                                          Ermelose jaarmarkt

Dezelfde kraam in een andere setting: ditmaal was de gezellige jaarmarkt het decor van de NMP stand...

 

 

 

4 september 2009                                                 Wandelen over landgoed Veldwijk

Op vrijdag 4 september reikte NMP voorzitter Gert Schuurman in museum 'Parkzicht' op Veldwijk het eerste exemplaar van het nieuwe boekje 'Wandelen over landgoed Veldwijk' uit aan oud geneesheer-directeur dr. H. van Andel. Een groot deel van het aanwezige gezelschap liep daarna onder begeleiding van mede-samensteller Henk Esselink een gedeelte van de route, waarbij ook middels bloemlegging bij zijn borstbeeld eer betoond werd aan de oprichter van de vereniging/stichting prof. Lucas Lindeboom. Het boekje is vanaf vrijdag 11 september verkrijgbaar op de bekende adressen.             (meer...)

 

 

 

12 september 2009                                                         speuren naar sporen

Deze traditionele - en van oorsprong jeugd- excursie stond ook dit jaar op ons overvolle afwisselende programma van activiteiten.
Om 06.30 uur vertrokken in het ochtendschemer 2 vrouwelijke deelnemers met excursieleider Gerard per fiets richting Leuvenumse Bos. Hier werd een wandeling gemaakt door het gevarieerde gebied tot ca. 08.30 uur. Onderweg werden sporen aangetroffen van edelhert, ree en wild zwijn, in de vorm van prenten, veeg- en krabplaatsen en veel wroetplaatsen van het wilde zwijn. Een reegeit kruiste ons pad. Toen het licht werd, werden ook de vogels actief. Zo zagen we de raaf, een vrouwtje havik, diverse mezensoorten, een grote bonte specht en hoorden we het geluid van de roodborst.
Om 08.45 uur ging een ieder weer huiswaarts, een mooie ervaring rijker. Gerard maakte zich op voor een lange afstandswandeling met Gert op Landgoed Staverden, maar dacht wel aan het aantal deelnemers aan deze excursie, want waar waren de andere 26.000 inwoners van Ermelo op deze Open Monumentendag? Op bed of al actief aan het monumenten bezichtigen?!

 

 

 

oktober - december 2009                                          expositie paddestoelen

Een mini-expositie van eigen fabricaat over de fascinerende wereld van schimmels en zwammen.
Na het bekijken van deze informatieve uitstalling met ook de nodige praktische tips restte maar één ding:
Snel naar buiten voordat het hoogseizoen weer voorbij is...!

 

 

 

oktober 2009                                                                Buurt in Beeld 2009

In het kader van het langlopende 'Buurt in Beeld' project was het in 2009 de beurt aan een bijzonder enthousiaste Goede Herderschool en de buurt Horst / Telgt. De afsluiting vond op 15 oktober op school plaats met een mooie slotmanifestatie.     meer

 

 

 

6 oktober 2009                                              nieuwe cursus sterrenkunde voor de jeugd

Kees Witteveen en Gert Schuurman begonnen op 6 oktober in het NME-centrum met een nieuwe cursus sterrenkunde voor jongeren.
Op 6 dinsdagavonden  ( 6, 13 en 27 oktober, 3, 10 en 17 november)  kwamen weer velerlei zaken ter sprake (voor een leuk leergierige groep...)          (meer plaatjes)

 

 

 

8 oktober 2009                                                 nieuwe sterrencursus voor volwassenen

Géén leeftijddiscriminatie bij het NMP: ook voor naar kennis dorstende volwassenen verzorgden Kees en Gert een lavende sterrencursus.
Op 4 donderdagavonden  (8, 15 en 29 oktober en 5 november)  kwam in het NME-centrum het ganse heelal  voorbij.

 

 

 

10 oktober 2009                                                            paddestoelenexcursie

Op de vroege ochtend van zaterdag 10 oktober verzamelden de deelnemers aan de jaarlijkse NMP paddestoelenexcursie zich bij het NME-centrum (het was opvallend druk op straat....)        zie hier een verslag

 

 

 

21 en 22 oktober 2009                                 excursie onderduikershol / paaltje van Jannes

Op 21 en 22 oktober organiseerde het NMP in samenwerking met de Oudheidkundige Vereniging Ermelo (in het kader van de 'Week van de Geschiedenis') een excursie langs de oorlogsmonumenten bij Drie.
Er werd gelopen onder leiding van Evert van de Beek en Hans Born, waarbij de eerste op boeiende wijze verhaalde hoe het grote onderduikhol tot stand was gekomen en hoe het leven daar verliep. Hans Born vertelde bij het monumentje van Jannes over de gebeurtenissen op 13 december 1944, toen zijn broer Jannes werd doodgeschoten en zijn ouders en broer Evert werden weggevoerd. Een indrukwekkend relaas.

Terug van de excursie werd men onthaald op koffie en thee en in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van het scholenproject 'Ermelo 1940-1945, gebeurtenissen en geheimen'.

 

 

 

18 november 2009                                                  prijsuitreiking 'belgerinkel'


De vier prijswinnaars hebben de prijzen die ze wonnen door het inleveren van hun stempelkaarten feestelijk in ontvangst kunnen nemen: mooi glanzende zwarte fietsen, compleet met een grote boodschappenmand voorop. In aanwezigheid van vertegenwoordigers van de gemeente Ermelo, de Ondernemersvereniging Ermelo, de Fietsersbond en de Werkgroep Milieu van het NMP, alsmede de heren Vliek en Mouw van de bekende fietsenwinkels, sprak wethouder Nederveen vriendelijke woorden over de succesvolle actie Met belgerinkel naar de winkel. De goede samenwerking van alle betrokkenen bespaarde naar zijn berekening op basis van de volle kaarten wel 16.000 km autogebruik. Of de Werkgroep Milieu meteen wist hoeveel CO2- uitstoot daarmee bespaard is? Nee, dat moest nog even worden berekend; het blijkt zo ongeveer uit te komen op 3400 kg.
Conclusie van de wethouder: volgend jaar weer!

 

 

 

19 november 2009                                                presentatie vlindertellingen

Op donderdag 19 november werd in het NME-centrum door de KNNV-vlinderwerkgroep Noordwest-Veluwe een presentatie verzorgd over de vlindertelroute De Galgenberg, gelegen in het Harderwijkerbos. Al 20 jaar worden op deze locatie in het kader van het Landelijk Meetnet Vlinders de hier voorkomende soorten en aantallen dagvlinders bijgehouden. Gedurende het vliegseizoen (april tot oktober) worden volgens een vaste methode de vlinders geteld. Op die manier kunnen ontwikkelingen in de dagvlinderstand nauwgezet worden gevolgd. Zo was het verrassend dat in 2009 twee nieuwe soorten op de route verschenen.